Licznik odwiedzin

707051

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

INTENCJE MSZALNE 15.10 - 21.10.2018

PONIEDZIAŁEK  15.10.2018 - wsp. św. Teresy od Jezusa, dz. i dra K.

  6:30 - Za + Wandę Gansiniec w rocznicę śmierci, ze wsp. męża oraz Elżbietę Kamińską 

            i matkę Marię.  

18:00 - 1. Za ++ Joachima, Jadwigę i Pawła Graupner, Marię, Agnieszkę i Józefa Ordon  

                oraz ++ z pokrew. 

            2. Za ++ ks. Norberta Felsman, Gerarda Madea oraz pokrew.

WTOREK   16.10.2018 - Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej - Patronki Śląska

  6:30 - Za + Stefana, rodziców, teściów, 3 siostry, 3 braci i ++ z pokrew.

18:00 - 1. Do Opatrz. Bożej, MBNP i Ojca św. Jana Pawła II, w int. Papieża Franciszka

                i Benedykta XVI,  za Ojczyznę i media katolickie Radio MARYJA i TV TRWAM.

             2. Za + Rafała Gryc. Intencja ofiarowana od sąsiadów.

ŚRODA   17.10.2018 - wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, Bpa i Męcz.

  6:30 - Za ++ rodziców, brata, siostrę i 3 szwagrów.

18:00 - 1. Za + męża Marcina Olek w III rocz. śmierci.

            2. Za + Leonarda Maruszczyk w I rocz. śmierci.

CZWARTEK  18.10.2018 - święto, św. Łukasza Ewangelisty.

  6:30 - Za + Mariana Łebek. Intencja ofiarowana od sąsiadów.

17:00 - 1. Za + Arkadiusza Kucharczyk, ze wsp. rodziców, dziadków i ++ z pokrew.

            2. Za + Anielę Mryka w I rocz. śmierci.

PIĄTEK  19.10.2018 

  6:30 - Za + Różę Rosiak w 30. dzień po śmierci. 

15:00 - 16:00 Adoracja Miłosierdzia Bożego

16:00 - W intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego.

18:30 - 1. Za + Albina Miller, ze wsp. żony. Intencja ofiarowana od rodzin: Rapczyński,

                Kucharczyk, Sitek i Rupik.

            2. Za + Henryka Wąsińskiego w 30. dzień po śmierci.

SOBOTA  20.10.2018 - wspomnienie, św. Jana Kantego, Kapłana

  6:30 - Za + Anielę Kopyra. Intencja ofiarowana od sąsiadów z ul Gawlika.

18:00 - 1. Za + Krystynę Kopiec, rodziców z obu stron, ++ z rodzin: Kopiec, Hamerlling, 

                Sukalla Jabłonka, Muras, Krzaczek i Bartela oraz ks. Józefa Cogla, ks. Alojzego 

                Borkowskiego i ks. Dariusza Kopiec.  

            2. Za + Rafała Maruszczyk, ze wsp. rodziców, rodzeństwa i ++ z pokrew.

XXIX  NIEDZIELA  Zwykła -   21.10.2018

  6:30 - Za ++ Alfonsa, Józefę, Urszulę, Stefana, Andrzeja, Elżbietę i Marię Kamińską.

  8:00 - Za + Marcina Olek w III rocz. śmierci, ze wsp. ojca Andrzeja i ++ z pokrew.

  9:30 - Za ++ Franciszka i Bertę Kalus, 2 synów, synową, zięcia i ++ z pokrew.

11:00 - Dziękczynno - błagalna w int. Ks. Proboszcza z ok. rocznicy urodzin 

            oraz z ok. 15. rocznicy pełnienia posługi proboszcza w naszej parafii. (Te Deum)

15:00 - W int. dzieci chrzcielnych i rocznych.

      Chrzest : Oliwia, Anna Marek;   Maria, Anna Sołtysik;   Olaf Jan Potempa

        Roczek: Martyna, Beata Koprowska

18:00 - Za + Stanisława Lebek oraz ++ rodziców i teściów.

           OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

1.  Dzisiaj:  XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 14.10.2018 r.

    Dzień Papieski  -  o godz. 17.30 - Różaniec; o 18.00 - Msza św. wieczorna  

      Dzisiejsza kolekta  - przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii, 

                         a przed kościołem zbiórka do puszek na „Dzieło Trzeciego Tysiącle-cia”. 

                                                 W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Misji.

                                                                                Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.       

2.  W tym tygodniu :  nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30;  w piątek o godz. 18.00

     - w poniedziałek  - wsp. św. Teresy od Jezusa, dz. i dra K.

     - we wtorek - urocz. św. Jadwigi Śląskiej - Patronki Śląska; w tym dniu przypadają 

                           imieniny biskupa seniora Gerarda Kusza. Pamiętajmy w modlitwach.

                                    40. rocznica wyboru papieża św. Jana Pawła II

                          O godz. 18:00 - Msza św. do Opatrz. Bożej, MBNP i Ojca św. Jana Pawła II, 

                         w int. Papieża Franciszka i Benedykta XVI,  za Ojczyznę i media katolickie 

                        Radio MARYJA i TV TRWAM. Po Mszy spotkanie Koła Przyj. Radia Maryja.

     - w środę - wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, Bpa i M.

     - w czwartek  - święto Św. Łukasza - Ewangelisty                         

                             Dzień Modlitw w intencji Pracowników Służby Zdrowia. 

                             o godz.17:00 Msza św. szkolna dla dzieci. Zapraszamy szczególnie 

                             dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii św.

     - w piątek  - 15.00 - 16.00 Adoracja Miłosierdzia  Bożego; o godz.16.00 - Msza św. 

                         w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. spotkanie w Klubie 

                          Seniora. O 18:30 Msza św. młodzieżowa; 

     - w sobotę - wspomnienie, św. Jana Kantego, Kapłana

                          od godz.17:00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św. 

3. W przyszłą niedzielę - XXIX NIEDZIELA   ZWYKŁA -   21.10.2018 r.    

                                   N I E D Z I E L A     M I S Y J N A   

     o godz. 16:00 - Kapituła Wyborcza Franciszkańskiego Zakonu Świeckich -

                              obecność obowiązkowa !

4. Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej do udziału w konkursie na kapliczkę maryjną. 

    Konkurs trwa do końca października, a kapliczki można przynosić do 20 października. 

    Po ostatnim nabożeństwie różańcowym w domu parafialnym odbędzie się uroczysta gala  

    z ogłoszeniem wyników konkursu. Kapliczka powinna mieć do 50 cm wysokości, oceniana

    będzie pomysłowość i jakość wykonania. 

5. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza dnia 15.10 (w poniedziałek) po Mszy św. 

    wieczornej na spotkanie modlitewne w kościele z zawierzeniem życia Jezusowi. 

    Dnia 17.10 ( w środę) na 19:15 na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie do naszego kościoła.

6. W dniu 23.10.2018 (wtorek) od godz. 13:00 w przychodni lekarskiej „SAWMED” przy 

    ul. Gwoździa 25 w Kaletach, odbędą się badania USG Doppler przepływów szyjnych 

    i kończyn dolnych, USG tarczycy, nerek, płuc, stawów, piersi oraz Echo serca. 

   Badania są odpłatne. Cena jednego badania to: 55,- zł. Bliższe informacje w przychodni.

7. W Gościu Niedzielnym: O tym, jak pontyfikat wybranego 40 lat temu papieża Polaka zmienił 

    świat; o Nagrodach Nobla z dziedziny medycyny, fizyki i chemii.To wielki skok do przodu 

    w walce z nowotworami, poradnik dla wyborców, czyli co powinniśmy wiedzieć o zbliżających 

    się wyborach samorządowych?

8. Kancelaria czynna:   poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek:  8:30 - 10:00; 

                                      poniedziałek, wtorek:                            17:00 - 17:30.    

    Nauka przedchrzcielna w czwartek (18.10) o godz. 18:00 w salce na plebanii.

    Msza św. chrzcielna z błogosł. rocznych dzieci w niedzielę (21.10) o godz. 15:00.

40. rocznica wyboru papieża św. Jana Pawła II

      W roku 2018 przypada wyjątkowy jubileusz 40-lecia wyboru Kardynała Karola Wojtyły na stolicę biskupią św. Piotra w Rzymie. Okres pontyfikatu Papieża Polaka - jego myśl, działal-ność, a także świadectwo życia i cierpienia ukształtowały obraz dzisiejszego świata. Dla upa-miętnienie tego wielkiego Polaka oraz przypomnienia jego myśli i przesłania w naszym kościele odbył się koncert jako radosne dziękczynienie Bogu za dar papieża Polaka. 

     Już niebawem, bo 16 października 2018 roku, będziemy obchodzić rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Właśnie ten dzień został ustanowiony Dniem Papieża Jana Pawła II przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 lipca 2005 r. „w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, od-wagi i pokory.” W przededniu tego wydarzenia w naszym kościele wybrzmiały góralskie nuty, bowiem dla zgromadzonych w hołdzie św. Janowi Pawłowi II zagrała w niedzielne południe kapela góralska Syćko Gro. Zespół muzyków grał do Mszy św., a bezpośrednio po jej zakoń-czeniu odbył się koncert zorganizowany przy współudziale Starostwa Powiatowego w Tarnow-skich Górach oraz lokalnego sponsora – firmy Hemarpol. 

      Artyści, ubrani w tradycyjne góralskie stroje, śpiewali w gwarze beskidzkiej. Każdy zagrany 

i wyśpiewany utwór zebrał owacje. Utwory przeplatane były ich narracją oraz wierszami 

K. Wojtyły. Całości dopełniały wzruszające odniesienia ukazujące szczególnie ważne momenty posługi Jana Pawła II, które przeplatały się melodią kolejnych utworów muzycznych. Szczególnego charakteru nadały koncertowi fragmenty wypowiedzi św. Jana Pawła II dotyczące rodziny 

i ukochanych stron rodzinnych. Koncert był wspaniałym akcentem wspominającym papieża Polaka, który jest nam tak bliski. Na zakończenie koncertu wszyscy zgromadzeni w towarzystwie muzyków wykonali "Barkę". Były i owacje na stojąco i bisowanie. Dziękujemy radnemu powiatowemu p.Marcinowi Parysowi, który we współpracy z proboszczami naszych kaletańskich parafii zorganizował koncerty we wszystkich kaletańskich parafiach będące formą wdzięczności za świętość życia Jana Pawła II i Jego apostolskiej posługi. Kapela Syćko Gro powstała w 2012 r. Tworzą ją górale o bogatych, rodzinnych tradycjach muzykowania, a ich umiejętności muzyczne kształtowane były przez lata poprzez przynależność do Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Ondraszek ze Szczyrku. Skład: Damian Capiak – akordeon, Jakub Capiak - kontrabas, Weronika Kurowska - I skrzypce, Martyna Roczyna - II skrzypce.

 

                                      

 

INTENCJE MSZALNE 08.10 - 14.10.2018

PONIEDZIAŁEK 08.10.2018
  6:30 - Za + Rafała Gryc. Intencja ofiarowana od chrześniaczki Ewy.
18:00 - 1. Za + Henryka Bonk w rocz. śm., ze wsp. żony, rodziców, teściów i pokr. z obu stron.
            2. Za + ojca Edwarda Mazur w XX rocz. śm., ze wsp. mamy Jadwigi, brata Marka,
            teścia Fryderyka Potempa, dziadków z obu stron, pokr. i dusze w czyśćcu cierp.

WTOREK 09.10.2018
  6:30 - Za ++ rodziców: Wiktorię i Antoniego Hońca, siostrę Stefanię, szwagrów: Józefa,
            Gerarda i Romana.
18:00 - 1. Do Op. Bożej i Matki Bożej Różańcowej z podz. za odebrane łaski z prośbą
            o dalszą opiekę, zdrowie i błog. Boże w int. rodzin: Lisiecki i Szymik.
            2. Za + Piotra w 30. dzień po śmierci.

ŚRODA 10.10.2018
  6:30 - 1. Za + męża Aleksandra w rocz. śm., zięcia Mariana, pokr. i dusze w czyśćcu cierp.
            2. Za + Jana Makles w 30. dzień po śmierci.
18:00 - 1. Za + Annę Marzec w II rocz. śmierci, męża Wiktora, dziadków: Brol, Marzec,
            pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
            2. Za + Annę Roskosz, ze wsp. męża, rodziców i pokrew. z obu stron.

CZWARTEK 11.10.2018
  6:30 - Za + Hildegardę Mazur. Intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. Rymera.
17:00 - 1. Za ++ Gertrudę, Bronisławę i Walentego Gładysz, Augustyna Smoleń i po-krew.
           2. Za ++ rodziców, teściów, szwagra, szwagierkę, Piotra, ++ dziadków i dusze
               w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK 12.10.2018
  6:30 - Za + Gertrudę Gaweł, rodziców: Wiktora i Marię, brata Albina, siostrę Łucję
            i szwagra Wilibalda.
18:30 - 1. Za ++ Stefana, Helenę i Czesława Maruszczyk, dziadków z obu stron
           oraz Gertrudę, Rudolfa i Marka Bambynek.
           2. Za + męża Jana, syna Antoniego, rodziców: Martę i Ignacego oraz rodzeństwo.

SOBOTA 13.10.2018 - wsp. Bł. Honorata Koźmińskiego, Kapłana
  6:30 - Za + Jerzego Kozok w 100 rocz. urodzin.
16:00 - Do Op. Bożej i Matki Bożej NP z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze zdrowie, błog.
            Boże i Dary Ducha Świętego w int. Emilii Zawodnej z ok. 18 rocz. urodzin. (Te Deum)
18:00 - Za + Andrzeja, rodziców, teściów, brata, 2 siostry, 3 szwagrów, szwagierkę
            i siostrzenicę Jankę.
20.00 - Msza św. Fatimska - zbiorowa.

XXVIII NIEDZIELA Zwykła - 14.10.2018
  6:30 - Za ++ Agatę i Józefa Kowalski, 2 córki, 2 synów, 2 zięciów i wnuczkę Janinę.
  8:00 - Za + Bronisławę Baron w rocz. śm., ze wsp. męża Brunona, rodziców z obu stron i pokr.
  9:30 -1.W int.żyjących i ++ nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji.
           2. Za + Henryka Przybyłek ze wspomnieniem ++ z pokrewieństwa.
11:00 - Za ++ Gertrudę i Pawła Wieczorek, synów: Krystiana, Józefa i Gabriela oraz pokr.
18:00 - Za + męża i ojca Piotra Buczak w VII rocz. śmierci, matkę Irenę Nowak w IX rocz.
            śmierci, teścia Andrzeja Buczak oraz ++ z rodzin: Sarapata, Pietrek i Gębczyński.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wprowadzenie do liturgii: Pierwsze czytanie, psalm responsoryjny i Ewangelia przypomi-nają nam o Bożym zamyśle wobec małżonków i rodziny. Dzięki tej wizji małżeństwa historia ludzkości nadal trwa oraz rozwija się królestwo Boże. Warto także pamiętać o tym, że nieodzowną rolę
w relacjach rodzinnych i małżeńskich odgrywa miłosierna miłość.

1. Dzisiaj: XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 7.10.2018 r.
o godz. 17.30 - Różaniec; o godz. 18.00 - Msza św. wieczorna
Dzisiejsza kolekta - przeznaczona będzie na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchowne-go;
Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na potrzeby Caritas diecezji i parafii.
Kolekta w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem
zbiórka do puszek na „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia”.
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.
2. W tym tygodniu : nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30; w piątek o godz. 18.00
- w poniedziałek - o 18.30 spotkanie - seminarium modlitewne Odnowy w Duchu Świętym.
- we wtorek - Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pom. w ramach nabożeństwa różańcowego.
- w czwartek - o godz.17:00 Msza św. szkolna.
- w piątek - o godz. 18:30 Msza św. młodzieżowa.
- w sobotę - wsp. Bł. Honorata Koźmińskiego, Kapłana.; od godz.17.00 adoracja
Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św. Jest to 13 dzień m-ca - DZIEŃ FATIMSKI !
Rozpoczęcie o 19.00 uroczystym wprowadzeniem figury Maryi i modlitwą Różańcową.
Następnie około godz. 20.00 Msza św. Fatimska - zbiorowa , procesja ze świecami
i na zakończenie Apel Jasnogórski.
3. W przyszłą niedzielę - XXVIII NIEDZIELA Zwykła - 14.10.2018
Dzień Edukacji Narodowej. O godz. 9:30 Msza św. w int. żyjących
i ++ nauczycieli oraz pracowników oświaty.

4. Duszpasterstwo Rodzin informuje o możliwości skorzystania ze spotkań „Powrót i odnowa”
dla osób borykających się z konsekwencjami aborcji. Szczegóły na ulotkach i stronie
internetowej Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej.

5. W sobotę ( 13 października ) Diecezjalna Pielgrzymka Członków Żywego Różańca
do Sanktuarium MB Pokornej w Rudach. Msza św. o godz. 11.00.

6. Z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Rusinowicach napłynęła znów gorąca prośba o podzielenie się tegorocznymi zbiorami
z naszych pól i ogrodów.
Dary na rzecz tego ośrodka będzie można składać na placu przed plebanią do 17
października br. (do środy) do godz. 11.00. W trym dniu zaplanowany jest odbiór darów.

7. W Gościu Niedzielnym: bezpłatny dodatek - płyta DVD z filmem „Sprawa Chrystusa".
To prawdziwa historia o człowieku, który nie potrafił uwierzyć, źe Jezus naprawdę istniał
i zbawił człowieka. Historia dziennikarza, laureata Nagrody Pulitzera, który zmierzył się
z największą tajemnicą chrześcijaństwa i własnym rozumem.
Ponadto w „gościu" o wprowadzeniu matczynych emerytur; o tym, jak bardzo Różaniec
jest również męską modlitwą, przekonują znani polscy aktorzy i dziennikarz; o admirale
Józefie Unrugu, legendarnym dowódcy Obrony Wybrzeża.

7. W środę 17 października br. w Przychodni Lekarza Rodzinnego przy ul. Ks. Drozdka 25
w godz. 15:30 - 18:00, odbędą się BEZPŁATNE komputerowe badania wzroku.
Bliższe informacje w gablotce !

8. Kancelaria czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8:30 - 10:00;
poniedziałek, wtorek: 17:00 - 17:30.
Nauka przedchrzcielna w czwartek (18.10) o godz. 19:00 w salce na plebanii.
Msza św. chrzcielna z błogosławieństwem rocznych dzieci w niedzielę o godz. 15:00.

INTENCJE MSZALNE -01.10- 07.10.2018 r.

PONIEDZIAŁEK 1.10.2018 - wsp. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dz. i Dr Kościoła

  6:30 - Za + męża Kazimierza w pamiątkę urodzin.
18:00 - 1. Za + Marię Kołacz w II rocz. śmierci.
           2. Za + męża Stefana Hypa w rocz. śmierci, ze wsp. rodziców i teściów.

WTOREK 2.10.2018 - wspomnienie Św. Aniołów Stróżów
  6:30 - Za + Elżbietę Mazur od sąsiadów z ul. Wolności i Wodnej.
18:00 - 1. Za ++ męża Janusza Kowalskiego w pam. ur., ojca Henryka i teściową Hele-nę.
           2. Za + Łucję Baron od sąsiadów.

ŚRODA 3.10.2018
  6:30 - O bł. Boże, łaskę wiary, opiekę Aniołów Stróżów i dary Ducha Świętego
           w int. Anii i Mateusza.
18:00 - 1. Za + ojca Zygmunta Kowalskiego w rocz. urodzin, ze wsp. dziadków: Jana
               i Emilii Balbierz oraz Anieli i Jerzego Kowalskich.
           2. Za + Stefana Jelonek od sąsiadów z ul Bema.

I CZWARTEK m-ca 4.10.2018 - wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu
  6:30 - Msza św. w int. kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele.
  7:00 - GODZINA ŚWIĘTA
17:00 - 1. W int. żyjących i zmarłych Członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
           2. Do Op. Bożej i Matki Bożej Nieust. Pomocy z podz. za odebrane łaski z prośbą
               o dalszą opiekę, zdrowie i błog. Boże w intencji Teresy Imiołczyk z ok. 60. rocz
               urodzin i bł. Boże dla całej rodziny . (Te Deum)

I PIĄTEK m-ca 5.10.2018 - wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, Dziewicy
  6:30 - Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za parafian.
18:30 - 1. Za + męża Antoniego, rodziców, teściów, dziadków i ++ z pokrew.
           2. Za + Sławomira Wyczlińskiego od sąsiadów.

I SOBOTA m-ca 6.10.2018
  6:30 - W intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca i Dzieci Maryi.
16 :00 - Dziękcz. - błagalna w int. żyjących i ++ Absolwentów rocznika 1953, nauczycieli
             i wychowawców z ok. 50. rocz. ukończenia Szkoły Podstawowej. (Te Deum)
18:00 - Za ++ Ludwika i Marię Świerad w XV i X rocz. śmierci, Stanisławę, Aleksandra
           i Ryszarda Klimek oraz ++ z rodzin: Świerad, Klimek.

XXVII NIEDZIELA Zwykła - 7.10.2018

  6:30 - Za ++ rodziców: Martę i Edmunda Knopów oraz ich syna Henryka.
  8:00 - Za ++ Martę i Karola Potempa, rodziców i ++ z pokrewieństwa.
  9:30 - Za + Urszulę Kwiecińską w V rocz. śmierci, ze wsp. ojca Ernesta i ++ z pokrew.
11:00 - Za + Irenę Michalską w I rocz. śmierci, męża Jana i wnuka Tomasza.
18:00 - Za + Stanisława Chmiel w I rocz. śmierci.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wprowadzenie do liturgii: Słowo Boże zachęca do wyjścia poza siebie i dostrzeżenia dobra wokół nas. Mogą je czynić nie tylko ci, którzy określają się jako gorliwi uczniowie Pana. Doświadczenie to jest nam potrzebne, aby wystrzegać się zazdrości, która może zniszczyć nawet najpiękniejsze dzieła. O tej wadzie mówi nam dzisiejsze pierwsze czytanie i Ewangelia. Ponadto Jezus surowo potępia haniebny czyn, którym jest prowadzące do odebrania wiary zgorszenie maluczkich. Jedynym ocaleniem dla gorszycieli jest szczera pokuta i naprawienie dokonanych zgorszeń.

1. Dzisiaj: XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 30.10.2018 r.

o godz. 17.30 - Nieszpory; o godz. 18.00 - Msza św. wieczorna
Dzisiejsza kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.
W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego;
przed kościołem zbiórka do puszek na potrzeby Caritas diecezji i parafii.
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.

2. W tym tygodniu : nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30; w piątek o godz. 18.00


- w poniedziałek - wsp. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dz. i Dr Kościoła

o 18.30 spotkanie - seminarium modlitewne Odnowy w Duchu Świętym.

- we wtorek - wspomnienie Św. Aniołów Stróżów;

Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy w ramach Różańca

- w I czwartek m-ca - wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu; imieniny Pap. Franciszka

o godz. 6:30 - Msza św. w int. kapłanów i o powołania do służby
w Kościele; o godz. 7:00 - GODZINA ŚWIĘTA; o godz. 17:00 Msza św.
szkolna w int. żyjących i ++ Członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Zapraszamy wszystkie dzieci zwłaszcza klas III,

- w I piątek m-ca - wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej, Dziewicy; o godz. 6:30

Msza św. za parafian z naboż. do Najśw. Serca Pana Jezusa; od godz. 8.00
odwiedziny chorych. O godz. 18:30 Msza św. młodzieżowa.

- w I sobotę m-ca - o godz. 6.30 Msza św. w intencji żyjących i ++ członków Żywego

Różańca i Dzieci Maryi. Od 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i spowiedź.

3. W przyszłą niedzielę - XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 7.10.2018 r.


4. W poniedziałek (1 października) rozpoczynają się nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy
do udziału w nabożeństwach w naszym kościele i zachęcamy do modlitwy w domach.
Podczas pierwszego nabożeństwa zostaną poświęcone nowe różańce.
Udziela się odpustu zupełnego tym, którzy odmawiają różaniec w kościele, w kapiicy,
w rodzinie, społeczności zakonnej stowarzyszeniu pobożnym. Warunki odpustu:
pięć dziesiątek różańca odmówionych w sposób ciągły połączonych z rozważaniem tajemnic.

5. W Sanktuarium MU w Lubecku w pierwszy piątek miesiąca (5 października) - czuwanie
modlitewne. Okazja do spowie¬dzi od godz. 19.00. Msze Św. o godz. 19.30 i 23.15.

6. W dniach 3-28 października odbędzie się Synod Biskupów o młodzieży ni. „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania". Temat wyraża tro¬skę duszpasterską Kościoła o młodych ludzi: chodzi o to, by towarzyszyć młodym w ich egzystencjalnej drodze do dojrzałości, aby poprzez proces rozeznania mogli odkryć swój projekt życiowy i realizować go z radością, otwierając się na spo¬tkanie z Bogiem i ludźmi oraz aktywnie uczestnicząc w budowaniu Kościoła i społeczeństwa.

7. Kancelaria czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8:30 - 10:00;
poniedziałek, wtorek: 17:00 - 17:30.
Nauka przedchrzcielna w czwartek (18.10) o godz. 19:00 w salce na plebanii.
Msza św. chrzcielna z błogosławieństwem rocznych dzieci w niedzielę o godz. 15:00.

 

KONCERT PAPIESKI  GÓRALE DLA JANA PAWŁA II

 

sobota 6 października 2018 r. Parafia Matki Boskiej Fatimskiej w Kaletach Drutarni 17.30 Msza św.
niedziela 7 października 2018 r. Parafia św. Józefa w Kaletach 11.00 Msza św.
Parafia św. Franciszka z Asyżu w Kaletach Miotku 17.00 Msza św.


Kapela Góralska Syćko Gro powstała w 2012 r. Tworzą ją górale o bogatych, rodzinnych tradycjach muzy-kowania, a ich umiejętności muzyczne kształtowane były przez lata poprzez przynależność do Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca ONDRASZEK ze Szczyrku, który w 2015 r. obchodził jubileusz 50 lat istnienia. Członkostwo w zespole oraz potrzeba serca, zrodziły kapelę, która od lat koncertuje i reprezentuje rodzinne miasto Szczyrk w kraju i za granicą. Muzykanci z Kapeli Syćko Gro wielokrotnie występowali dla polonii w Niemczech i Norwegii, a także brali udział w festiwalach we Włoszech, Rumuni, na Węgrzech i Słowacji reprezentując nasz kraj, ukazując podczas występów piękno góralskich strojów, prezentując urok, jaki niesie gwara i muzyka góralska

Kapela zagra do Mszy św., a bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. koncert.
Koncert organizowany przy współudziale Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach  oraz lokalnych sponsorów.

ZAPRASZAMY