Licznik odwiedzin

775566

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

INTENCJE MSZALNE 25.03 - 30.03.2019 r.

PONIEDZIAŁEK 25.03.2019 - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

  6:30 - Za + Eryka Deptała, ze wsp. rodziców, teściów, szwagra i ++ z rodziny.
18:00 - 1. Za ++ Adolfa i Augustynę Płonka, 3 córki, syna, synową, 4 zięciów oraz  Annę i Augustyna Loewe.

            2. Za ++ Marię i Jana Galios, ze wsp. synów: Józefa i Wilibalda, ich żony,

            3 zięciów, wnuków: Dariusza i Edwarda.

WTOREK 26.03.2019

  6:30 - Za + Jerzego Machoń. Int. ofiarowana od koleżanek i kolegów córki z pracy.
18:00 - 1. Za + Franciszka Misiuda, ze wsp. brata Józefa i ++ z pokrew. Misiuda, Kachel.

           2. Za + Augustyna Foks. Int. ofiar. od sąsiadów z ul. Słowackiego i ks. Rogowskiego.

ŚRODA 27.03.2019

  6:30 - Za + ks. prob. Konrada Krawczyka w rocz. śmierci.

18:00 - 1. Za + Pawła Skop, ze wsp. żony Urszuli oraz Zbigniewa Janiszuk.

           2. Za + Ericha w 30. dzień po śmierci.

CZWARTEK 28.03.2019

   6:30 - Za + ks. Alojzego Borkowskiego w V rocz. śmierci, ze wsp. rodziców i brata.

18:00 - 1. Za ++ Agnieszkę i Artura Kuchnia oraz ++ z rodziny: Kuchnia i Sitek.

            2. Za ++ Leokadię i Pawła Dudek, synów: Rafała i Herberta, wnuka Ireneusza
                oraz Sebastiana.

PIĄTEK 29.03.2019

6:30 - 1.Za ++ rodziców, syna, teściów, 2 siostry, 3 szwagrów, brata, jego żonę i córkę,  brata z żoną, babcie i                          dziadków.

            2. Za + żonę Magdalenę, rodziców, teściów, brata i szwagra.
17:30 - Droga Krzyżowa
18:30 - Za + Łucję Strzyż w I rocz. śmierci.

19:30 - Wielkopostny Wieczór Chwały

SOBOTA 30.03.2019

6:30 - 1. Za + Norberta Lubos i jego rodziców. Int. ofiarowana od kolegi Henryka.

            2. Za + Huberta Kalus. Int. ofiarowana od sąsiadów i znajomych.
18:00 - Za ++ Wandę i Bernarda Szymik, Benona Niglus oraz wnuczkę Weronikę.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 31.03.2019

  6:30 - Za + Stanisława Gabryś. Int. ofiarowana od sąsiadów z ul. Tuwima, Łącznej, Kochanowskiego i Rymera.
  8:00 - Za + Jerzego Machoń. Int. ofiarowana od mieszkańców z ul. Kościuszki.

  9:30 - Za + Klarę Czech, ze wsp. męża Ewalda. Int. ofiarowana od sąsiadów ul. Miarki.
11:00 - Za + męża Jerzego, rodziców, teściów, braci: Brunona i Floriana oraz bratow.
            Zofię, kuzynkę Urszulę, szwagierkę Gizelę i ++ z pokrewieństwa.

17:15  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

18:00 - Za + Bogusława Gubała w X rocz. śmierci, ze wsp. Łucji Gubała, ++ z rodzin:

            Gubała i Wiaderek. Intencja ofiarowana od córki Anny z rodziną.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj: - III NIEDZIELA Wielkiego Postu - 24.03.2019

o godz. 17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym; o godz. 18.00 wieczorna Msza św.


Dzisiejsza kolekta przeznaczona będzie na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach.

Kolekta przyszłej niedzieli na Diecezjalny Fundusz Oświatowy.

Kolekta na Dom Parafialny sprzed tygodnia wyniosła 4 220,- zł.
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.

2. W tym tygodniu : Msze św. wieczorne o godz. 18:00.
- w poniedziałek - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia.
W tym dniu osoby, którym drogie jest poczęte życie, mogą podjąć DUCHOWĄ
ADOPCJĘ DZIECKA POCZĘTEGO.Na stoliku przy wyjściu z kościoła znajdują się
deklaracje, które trzeba podpisać i złożyć po Mszy św. w chrzcielnicy w tę uroczystość.
Gorąco zachęcamy do modlitwy jedną dziesiątką Różańca św., aby ratować poczęte dzieci,
których życie jest zagrożone. Po każdej Mszy św.matki oczekujące potomstwa otrzymają
specjalne błogosławieństwo. O godz. 18:45 spotkanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym.

- we wtorek - po Mszy św. wieczornej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
- w czwartek - o godz.17.00 - Msza św. dla dzieci z Drogą Krzyżową

- w piątek - o godz. 17.30 - Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych;

- w sobotę - od 16:00 do 17:00 Adoracja Najśw. Sakr. i okazja do spowie­dzi św.

3. W przyszłą niedzielę - IV NIEDZIELA Wielkiego Postu - Laetare 31.03.2019

o godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym;
4.I Spowiedź dzieci klas III odbędzie się w sobotę (13.04) o godz. 10:00.
Na tę spowiedź przychodzą również rodzice przynosząc gromnicę.

5. W piątek zapraszamy młodzież naszej parafii na Dekanalne Spotkanie Młodych w naszym
kościele. Rozpocznie się po Mszy św. młodzieżowej, najpierw konferencja, później adoracja
i okazja do spowiedzi. Na zakończenie spotkanie w salce parafialnej - poczęstunek.
Zapraszamy szczególnie młodych po bierzmowaniu, a górnej granicy wieku nie ma.

6. W kancelarii i siedzibie Caritas w domu parafialnym do nabycia świece wielkanocne.
W 5 i 6 niedzielę Wielkiego Postu sprzedawane będą również przed kościołem.
7. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym w Kaletach zaprasza do udziału w II Kaletań-
skiej Nocnej Drodze Krzyżowej, która odbędzie się 05.04.2019r. Rozpoczęcie Mszą św.
o godz. 20.00 w kościele pw. św. Franciszka w Miotku , pójdziemy do kościoła pw. św. Józefa
w Kaletach Jędrysku i będziemy ok. godz. 01.00 w kościele Matki Boskiej Fatimskiej
w Drutarni, gdzie nastąpi zakończenie. Trasa będzie liczyć ok. 14 km. i przebiegać w milcze-
niu za wyjątkiem rozważań Męki Pańskiej przy 14 stacjach. Pójdziemy głównie bocznymi
i leśnymi drogami, dlatego należy zadbać o odpowiedni ubiór i latarki. Zachęcamy do zabra-
nia własnego krzyża. Poświęćmy trud nocnego marszu Bogu zanosząc do Niego chowane
w naszych sercach intencje. Wszystkie informacje wraz regulaminem dostępne są na stronie
parafii Kalety, stronie Odnowy w Duchu Św. Kalety, ulotkach oraz facebooku.

8. W najnowszym Gościu Niedzielnym: bardzo przydatny nie tylko w Wielkim Poście dodatek -
rachunek sumienia, który pomoże dobrze przygotować się do spowiedzi; czy możliwa jest

spowiedź przez telefon albo przez internet oraz czemu służy tajemnica spowiedzi?

9. Kancelaria czynna: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8:30 - 10:00;
w poniedziałek, wtorek: 16:00 - 16:30.

Nauka przedchrzcielna w czwartek (11.04) o godz. 18.00 w salce na plebanii.
Msza św. chrzcielna z błog. rocznych dzieci w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 15.00.

W kancelarii i zakrystii można składać wypominki na czas Wielkiego Postu.

INTENCJE MSZALNE 18 - 24.03.2019 r.

PONIEDZIAŁEK 18.03.2019 

  6:30 - Za ++ rodziców: Ewę i Czesława Duckich w IV rocz. śmierci.
17:00 - 1. Za ++ Józefę i Franciszka Grosickich, córkę, 2 zięciów i rodziców z obu stron.
           2. Za + Zygmunta Kowalskiego w XVI rocz. śmierci, rodziców: Anielę i Jerzego,
           teściów: Jana i Emilię Balbierz i ++ z rodzin: Kowalski, Balbierz, Kłosek i Brol.

WTOREK 19.03.2019 Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
  6:30 - 1. Za ++ księży: ks. Józefa Cogla i ks.Józefa Dyllusa z ok. imienin.
           2. Do Op. Bożej, Matki Bożej N. P. i św. Józefa z podzięk. za odebrane łaski
           z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosław. Boże w int. Józefa Mazur
           z ok. 93 rocz. urodzin. (Te Deum)
17:00 - Za + Małgorzatę Gruca w XIV rocz. śmierci, męża Eugeniusza, rodziców,
          rodzeństwo i ++ z pokrew.
ŚRODA 20.03.2019
   6:30 - 1. Za + Jerzego Szołtysek, ze wsp. żony Kunegundy i ++ z pokrew.
             2. Za + Mariana w VIII rocz. śmierci, ze wsp. żony Krystyny i matki Władysławy.
17:00 - Za + męża Teodora w rocz. śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo i ++ z pokrew.

CZWARTEK 21.03.2019
  6:30 - Za + Emanuela Grund, syna Franciszka, wnuka Piotra, pokr. i dusze w cz. cierp.
17:00 - 1. Za + Gotfryda Knop, rodziców: Annę i Aureliusza, Agnieszkę i Emila Lipińskich,
            brata Czesława, siostry: Elżbietę i Marię, 6 szwagrów i pokrew. z obu stron.
           2. Za + męża Edwarda Sarach w rocz. śmierci, ++ rodziców, teściów, szwagrów:
           Maksymiliana, Gotfryda, Alfreda oraz Eugeniusza z wnukiem Karolem.

PIĄTEK 22.03.2019
  6:30 - Za + Irenę, rodziców, siostrę, zięcia i 2 braci.
17:30 - Droga Krzyżowa
18:30 - 1. Za + Martę, męża Adolfa, córkę, 2 synów, zięcia Józefa i pokrew.
           2. Za + Ewę Błaszczyk, rodziców, teściów i szwagra Andrzeja.

SOBOTA 23.03.2019
  6:30 - Za + Leokadię Mryka w I rocz. śmierci.
14:00 - Do Op. Bożej i Matki Bożej N.P. z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalszą
           opiekę, zdrowie i błog. Boże w int. Zyty Sosnitza z ok. 85. rocz. ur. (Te Deum)
17:00 - Za + Stefana, ze wsp. rodziców z obu stron, 2 braci i ++ z pokrew.
           Chrzest: Tiffany, Monika Volny

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 24.03.2019
  6:30 - Za ++ Franciszkę i Józefa Mazur, 5 córek, 5 zięciów, syna, 2 synowe
           i pokrew. z obu stron.
  8:00 - Za + Marcina Kowalskiego w III rocz. śmierci.
  9:30 - Za + Marię Haiską i ++ z rodzin: Nowak, Haiski.
11:00 - Msza św. zbiorowa.
17:15 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
18:00 - Za + męża Józefa Krus, córkę Elżbietę, matkę Stefanię, Mariana i Agnieszkę Krus,
           rodziców, i pokrew. Łazaj, Krus.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Wprowadzenie do liturgii: Ewangelia opisuje przemienienie Chrystusa na górze Tabor.
Naszym Taborem, na który możemy wejść każdego dnia, jest Eucharystia. Biała hostia wznoszona przez kapłana i wino to – po słowach modlitwy konsekracyjnej – przemieniony Chrystus. Choć naszymi zmysłami nie jesteśmy w stanie uchwycić tej tajemnicy, to jednak, dzięki działaniu Bożej łaski, wierzymy, że Jezus staje pośród nas naprawdę. Wielki Post jest dobrą okazją do tego, by ożywić w sobie pragnienie Eucharystii – pokarmu dającego życie.

1. Dzisiaj: - II NIEDZIELA Wielkiego Postu - 17.03.2019
o godz. 15.00 - Msza św. chrzcielna;
o godz. 16:00 - spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
o godz. 17.15 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym;
o godz. 18.00 - wieczorna Msza św.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona będzie na przygotowanie Domu Parafialnego do odbioru
budowlanego i wykonanie niezbędnych prac budowlano-remontowych,
a przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci w Afryce.
Kolekta przyszłej niedzieli na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach.
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.
2. W tym tygodniu :
- w poniedziałek - o godz. 18.45 w salce spotkanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym.
- we wtorek - po Mszy św. wieczornej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
- w czwartek - o godz.17:00 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa dla dzieci.
- w piątek - o godz. 17.30 - Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych;
o godz. 18.30 - Msza św. młodzieżowa
- w sobotę - od 16:00 do 17:00 Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowie­dzi św.

3. W przyszłą niedzielę - III NIEDZIELA Wielkiego Postu - 24.03.2019
o godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym;

4. Przy bocznym ołtarzu po prawej stronie, przez cały okres Wielkiego Postu będzie wystawiony
kosz, do którego będzie można składać produkty żywnościowe np. cukier, mąkę, ryż, olej itp.

5. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach
pasyjnych. Zapraszamy na nabożeństwo drogi krzyżowej w czwartek o godz. 17:00 - dzieci,
w piątek o godz. 18:30 młodzież i dorosłych, a na gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
w niedzielę o godz. 17:30.  Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich
parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także
o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa
ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w drodze krzyżowej, a także
w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej
trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

6. W obecnym numerze „Gościa Niedzielnego" m. in. o nowoczesnych formach jałmużny
i współczesnych jałmużnikach, którzy z pasją i w ciekawy sposób zbierają środki na różne
kościelne dzieła i pomoc potrzebującym; drugi odcinek wielkopostnej Drogi Krzyża -
o znoszeniu fałszywych oskarżeń i niesprawiedliwego osądzania;
artykuł Beaty Zajączkowskiej o papieskich rekolekcjach,

7. Kancelaria czynna: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8:30 - 10:00;
w poniedziałek i wtorek 16:00 - 16:30.

W kancelarii i zakrystii można składać wypominki - na czas Wielkiego Postu.

Św. Franciszek – na drogach Męki Pańskiej.

Kościół od początku swego istnienia szczególną wagę przykładał do oddawania czci Chrystusowi Zbawicielowi – Bogu i Człowiekowi cierpiącemu. Św Franciszek w sposób szczególny wielbił Chrystusa w tajemnicy Jego Męki. Nie ograniczał się tylko do medytacji tej tajemnicy - zbawczego cierpienia Boga. Pragnął swoje życie wzorować na ideale miłości i poświęcenia, pragnął nie tylko zadośćuczynić Bogu poprzez pokutę ,ale nade wszystko współcierpieć z Chrystusem.14 września 1224 r.
w Alwerni, podczas czterdziestodniowego postu przed uroczystością św Michała Archanioła, Chrystus objawił się Franciszkowi i obdarzył go łaską stygmatów -śladami Męki Pańskiej.
W ten sposób Franciszek został pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem. Nabożeństwo Biedaczyny z Asyżu do Męki Pańskiej znalazło swoje odbicie w duchowości jaką przekazał
i jakiej uczył współbraci. Codziennie we wspólnocie odmawiano Oficjum o Męce Pańskiej, propagował także nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Franciszek sam układał modlitwy i akty strzeliste. Pielgrzymował do Ziemi Świętej ,gdzie polecił założyć konwent Braci Mniejszych. Zakonnicy
i pielgrzymi powracający z Ziemi Świętej zakładali w różnych miejscach w Europie „kopie” Miejsc Świętych związanych z drogą krzyżową i Golgotą. W kościołach pojawił się zwyczaj oznaczania na posadzce miejsc Męki Pańskiej, które tworzyły w rezultacie tzw. drogi jerozolimskie. Inna formą realiów Drogi Krzyżowej było zakładanie tzw. Ogrójców, gdzie na placu przykościelnym ustawiano szereg kapliczek poświęconych kolejnym stacjom Drogi Krzyżowej. Miejsca te franciszkanie wykorzystywali do głoszenia kazań pasyjnych. Pierwsze drogi krzyżowe odprawiane były w Jerozolimie. Były to procesje pielgrzymów z Ogrodu Oliwnego na Syjon i na Golgotę. Praktykowano także procesje ze świecami we wnętrzu bazyliki Bożego Grobu. Początkowo były to procesje rozważające Mękę Chrystusa do Jego upadków.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej składające się z 14 stacji zapoczątkowano w 1625 roku
w Hiszpanii. Najpierw nabożeństwo odprawiane było we franciszkańskich kościołach a później
w pozostałych kościołach parafialnych. W 1731 r. papież Klemens XII wyraził zgodę na rozmieszczenie stacji drogi krzyżowej we wnętrzach franciszkańskich kościołów, zaś Benedykt XIV wprowadził odprawianie drogi krzyżowej w Koloseum. Bardziej rozbudowaną formą Drogi Krzyżowej stanowią zakładane przy kościołach i klasztorach – kalwarie .Na lokalizację szukano najczęściej miejsc pagórkowatych, najlepiej ze strumieniem czy rzeczką, co mogłoby naśladować Golgotę lub Cedron. Pierwsza kalwaria została założona w Hiszpanii przy klasztorze Scala Coeli . Powierzchnia przeznaczona pod lokalizację kaplic czy stacji wahała się od jednego do kilkuset hektarów. Odpowiednio wahała się liczba kaplic od kilkunastu do kilkudziesięciu. Pierwsze polskie kalwarie powstały pod koniec XV w. Pierwszą była Kalwaria Zebrzydowska. założona przez Mikołaja Zebrzydowskiego w jego dobrach. Następne kalwarie przy współudziale franciszkanów powstały w w Pakości , Wejherowie , Pacławiu i na Górze św Anny. Obecnie w Polsce istnieją 53 kalwarie.
Boże, Ty dla rozpalenia naszych serc ogniem miłości cudownie odnowiłeś w ciele św. Ojca Franciszka znamiona męki Twojego Syna; spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy upodobnieni do Chrystusa w Jego męce stali się również uczestnikami Jego Zmartwychwstania. Który
z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. FZŚ.

INTENCJE MSZALNE 11 - 16.03.2019 r.


PONIEDZIAŁEK 11.03.2019
  6:30 - Za + Józefa Breilich w X rocz. śmierci, rodziców z obu stron, syna i pokrew.
17:00 - 1. Za + Czesława Maruszczyk w rocz. urodzin, Wiktorię i Józefa Mazur, 2 synów,
           4 synowe, zięcia Brunona Polk i 2 wnuczki.
           2. Za + Mariolę Kocyba w I rocz. śmierci.

WTOREK 11.03.2019
  6:30 - Za + Edeltraudę Kolano w X rocz. śmierci, Jana i Annę Nawrat, Marię i Józefa
           Gubała + Hildegardę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17:00 - 1. Za ++ Bronisławę i Jana Kozak, córkę Danutę, syna Mariana,
            Łucję, Hildegardę i Wojciecha Seget oraz ++ z pokrew.
            2. Za + Herberta Brol w V rocz. śmierci, syna Andrzeja, brata Rajmunda,
            rodziców, teściów, dziadków, szwagra Huberta i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA 13.03.2019 - 6. rocznica wyboru papieża Franciszka
  6:30 - Za ++ Irenę i Teodora Złotosz, Emilię i Melchiora Piecuch oraz ++ z pokrew.
17:00 - 1. Za ++ Zofię i Jana Opiełka, syna Jerzego, Gerarda Krus i pokr. Ochman, Opiełka.
           2. Za + Stefana Jelonek w I rocz. śmierci, ze wsp. żony Janiny, oraz pokr. Jelonek,
         Połomski, Ogrodnik i Bańczyk.

CZWARTEK 14.03.2019
  6:30 - Za ++ Monikę i Wincentego Kalus, córkę Edeltraudę i syna Huberta.
17:00 - 1. Za ++ Gertrudę, Bronisławę i Walentego Gładysz, Augustyna Smoleń i ++ z pokr.
           2. Za + męża Jerzego Galios w VIII rocz. śmierci, ze wsp. rodziców z obu stron,
           wnuka Grzegorza oraz ++ z pokrew.

PIĄTEK 15.03.2019
  6:30 - Za + rodziców, brata, teściów, dziadków: Helenę i Annę.
15:00 - 16:00 Adoracja Miłosierdzia Bożego
16:00 - W intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego.
17:30 - Droga Krzyżowa w wykonaniu chóru „Sonata”.
18:30 - Do Op. Bożej i Matki Bożej N. P. z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalszą opiekę,
            zdrowie i błog. Boże w int. Ireny z ok. 70 rocz. urodz., męża Herberta z ok. urodzin
            oraz o Boże błog. i Dary Ducha Świętego dla wnuczki Justyny.

SOBOTA 16.03.2019
  6:30 - 1. Za ++ Marię i Piotra Brol, synów: Rajmunda i Herberta, wnuka Andrzeja,
           zięcia Huberta, rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.
            2. Za + Henryka Sabok w 30. dzień po śmierci.
17:00 - Do Opatrz. Bożej, MBNP i Ojca św. Jana Pawła II, w int. Papieża Franciszka
           i Benedykta XVI, za Ojczyznę i media katolickie Radio MARYJA i TV TRWAM.
           chrzest: Antoni Józef Cogiel
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 17.03.2019

  6:30 - Za ++ rodziców: Marię i Wilhelma Watoła oraz synów: Józefa i Roberta.
  8:00 - Za + Renatę Kuziak w II rocz. śmierci.
  9:30 - Do Opatrz. Bożej i Matki Bożej N.P. z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalszą
          opiekę, zdrowie i błogosław. Boże w int. Jana Gabryś z ok. 90. rocz. urodzin,
           ze wsp. + żony, rodziców, teściów i ++ z pokrew. Gabryś, Brol. (Te Deum)
11:00 - Do Op. Bożej i Matki Bożej N.P. z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalszą opiekę,
           zdrowie i błogo. Boże w int. Gabriela Grund z ok. 86. rocz. urodzin. (Te Deum)
15:00 - W int. dzieci chrzcielnych: Alina Anna Hudziec; Oliwia Aniela Walczak;
            Franciszek Jan Neumann
17:15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
18:00 - Za + Małgorzatę Hadasz w IV rocz. śmierci.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wprowadzenie do liturgii: Wielki Post to czas nawrócenia się do Boga. Nawet gdybyśmy nie musieli walczyć z grzechami, słabościami, złymi nawykami, to zawsze potrzebujemy szukać Boga, skupiać się tylko na Nim. Pokusy nie muszą być grzeszne, by zajmować nas czymkolwiek, oprócz Niego. Wielki Post to czas, gdy pierwsze przykazanie Dekalogu: „Nie będziesz miał bogów poza mną” staje się najważniejszym drogowskazem.

1. Dzisiaj: I NIEDZIELA Wielkiego Postu - 10.03.2019

o godz. 17.15 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym; o godz. 18.00 - Msza św. wieczorna

Dzisiejsza kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszego kościoła.
Kolekta przyszłej niedzieli na przygotowanie Domu Parafialnego do odbioru
budowlanego i wykonanie niezbędnych prac budowlano-remontowych,
a przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci w Afryce.
(zgodnie z Instrukcją Episkopatu Polski) Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.
2. W tym tygodniu :
- we wtorek - po Mszy św. wieczornej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
- w środę - 6. rocznica wyboru papieża Franciszka;
- w czwartek - o godz. 17:00 - Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa dla dzieci;
o godz. 18:00 w salce na plebanii nauka przedchrzcielna
- w piątek - od 15.00 do 16.00 Adoracja Miłosierdzia Bożego; 16.00 - Msza św. w intencji
Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. spotkanie w Klubie Seniora.
o godz. 17.30 - Droga Krzyżowa w wykonaniu chóru „Sonata”.
o godz. 18.30 - Msza św. młodzieżowa.
- w sobotę - o godz. 17.00 - Msza św. do Op. Bożej, MBNP i św. Jana Pawła II,
w int. Pap. Franciszka i Pap. seniora Benedykta XVI, za Ojczyznę i media katolickie
Radio MARYJA i TV TRWAM. Po Mszy św. spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja.
od 16:00 do 17:00 Adoracja Najśw. Sakr. i okazja do spowie­dzi św.

3. W przyszłą niedzielę - II NIEDZIELA Wielkiego Postu - 17.03.2019
o godz. 15.00 - Msza św. chrzcielna z błog. rocznych dzieci;
o godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym;

4. Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali można zyskać odpust zupełny.

5. Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym zapraszają na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie
do parafii pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach w środę 13.03 br.
na godz. 19:15. W poniedziałek spotkania nie będzie.
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym z Miotka zaprasza na „Seminarium Odnowy
Wiary”. Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 marca br. we wtorek o godz. 18:00 w kościele
pw. św. Franciszka z Asyżu w Miotku. Bliższe informacje na plakacie w gablotce i ulotkach.

6. Przeżywamy po raz kolejny okres Wielkiego Postu. Caritas naszej Parafii ponawia akcję
pod nazwą "Kilogram dla potrzebujących", która jest formą Jałmużny Wielkopostnej.
Przy bocznym ołtarzu po prawej stronie, przez cały okres Wielkiego Postu będzie wystawiony kosz, do którego będzie można składać produkty żywnościowe np. cukier, mąkę, ryż, olej itp.

7. W obecnym numerze „Gościa Niedzielnego" m. in. pierwszy odcinek wielkopostnego
cyklu pod hasłem „Droga krzyża. Wchodzę" - o naśladowaniu Jezusa w godzeniu się
z wolą Bożą oraz przeżywaniu osamotnienia w cierpieniu; o sensie umartwienia i pokuty;
o tym, dlaczego nie należy spełniać wszystkich zachcianek dzieci.

8. Kancelaria czynna: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8:30 - 10:00;
w poniedziałek i wtorek 16:00 - 16:30.
Protokoły przedślubne: spisujemy po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy !!!
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
W kancelarii i zakrystii można składać wypominki - na czas Wielkiego Postu.
O przemianę serca
i uwolnienie z niewoli grzechów
Po tych słowach tchnął i oznajmił im:
„Przyjmijcie Ducha Świętego.
Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone;
którym zatrzymacie, są zatrzymane”.
J 20, 21-23
Kochany Duchu Święty, Boski mój Przyjacielu!
Dziś uświadamiasz mi z większą mocą, jak wielką łaską jest dar widzenia tajemnicy serca. Przez wiele lat mojego życia nie uznawałem się za grzesznika, chociaż nim byłem. Oprócz grzechów i upadków, które były następstwem mojej ludzkiej słabości, grzeszyłem – w sensie ignorowania woli Bożej – przez to, że nie słuchałem Ciebie ani się Ciebie nie radziłem. Teraz widzę, jak bardzo byłem przywiązany tylko do swojej opinii, nie mając ani miłosierdzia względem ludzi, jakie Ty masz, ani nie okazując im cierpliwości, bo każdy musi dojrzewać stopniowo prowadzony przez mądre, prawdziwe i łagodne słowo.
    Kochany Duchu Święty, zobaczyć własną grzeszność w Twoim świetle to wielka łaska, ale i ciężar! Czasami widziałem grzech po ludzku jako poniżenie i porażkę,
a wówczas grzech zamykał mnie na Ciebie, gdyż ja sam chciałem oczyścić swój własny obraz przed Tobą. Czasami odrzucałem prawdę przytłoczony oskarżeniami tych, którzy mają przedziwną zdolność widzenia czego nie ma, a nie widzą tego, co jest. Wówczas byłem bardziej skłonny uważać, że pewne postawy są typowe dla natury ludzkiej i nie ma powodu, by się nimi zajmować.
    Czasami nie widziałem grzechów zaniedbania, które są bardzo ciężkie, skoro powodują, że się nie nawracamy, nie zmieniamy i nie postępujemy w świętości i mądrości. Trwanie w głupocie tego świata, prowadzi do przypodobania się innym i służenia złu,
a wskutek tego bardzo rani Twoje Boskie Serce i uniemożliwia Twojej mądrości przekształcanie nas samych. Grzechy zaniedbania w dziedzinie ducha są największymi sprawcami zła w Kościele i świecie, gdyż w ich wyniku nie jest pełniona wola Boga,
a Boże plany wobec świata i poszczególnych ludzi, odsuwają się w czasie. Ileż razy praktykowanie modlitwy traktowałem jedynie jako obowiązek, a nie jako wyzwolenie
z ograniczeń krótkowzroczności i samouwielbienia lub źródło światła, jedności z Tobą, uczenia się od Ciebie naprawiania błędów, zawracania z drogi głupoty i małoduszności.
    Kochany Duchu Święty, Ty „przekonujesz świat o grzechu” (por. J 16, 9) – to niezwykła łaska Twojej obecności i działalności w świecie. Przepraszam Cię, że tak długo nie chciałem Cię słuchać, chociaż wiele razy dawałeś mi wyjaśnienie grzechu jako postawy ignorowania obecności Bożej w naszym życiu. Pragnę, abyś był czczony, uznawany, słuchany i przyjęty! Tylko w ten sposób jako ludzie możemy wyjść z niewoli zależności od dyktatu ducha tego świata, próżności, podziałów, negacji, nadmiernej krytyki,
od dyktatu zmysłów i nienawiści. Proszę Cię Duchu Święty: oczyść moją duszę z przeszłości grzesznej i mrocznej. Napełnij mnie na nowo łaską świętości. Amen!

ks. Krzysztof Guzowski,
Modlitwy do Ducha Świętego o uzdrowienie i uwolnienie,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018