Licznik odwiedzin

1078828

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

INTENCJE MSZALNE 23.11 - 29.11.2020r.

PONIEDZIAŁEK 23.11.2020r.

  7:00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar składanych do skarbonki.
17:00 - 1. Za + Alfonsa Psiuk w IV rocz. śmierci, rodziców z obu stron, rodzeństwo
                i ++ z pokrew.
            2. Za + Krystynę Mnich w I rocz. śmierci, + Zytę oraz rodziców.

WTOREK 24.11.2020 - wsp. ŚŚ. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy Męczenników
  7:00 Za + Leona Galios w rocz. śmierci, rodziców, rodzeństwo z obu stron
                oraz ++ z rodzin: Nowak, Galios.
17:00 - 1. Za + Hilarego Krus, ze wsp. żony Eleonory, Władysława Jasińskiego i ++ z rodzin:
               Maniura, Krus, Jasiński.
           2. Za + Romana Czaja w I rocz. śmierci.

ŚRODA 25.11.2020 - wsp. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męcz.
  7:00 - W int. parafian.
17:00 - 1. Za + męża Józefa Plaza w pamiątkę urodzin, rodziców, teściów, szwagrów:
               Franciszka i Józefa Jeziorskich oraz + Waltra Mrozik.
           2. Za + Krystynę Polk w I rocz. śmierci.

CZWARTEK 26.11.2020
  7:00 - O rozwiązanie trudnej sprawy.
17:00 - 1. Za + Benona Niglus w rocz. urodzin, ze wsp. rodziców, teściów i wnuczki.
           2. Za ++ Klaudiusza i Ernestynę Peła, rodziców, teściów, dziadków
             i wszystkich ++ z rodziny.

PIĄTEK 27.11.2020
  7:00 - Za + Tomasza Grund. Intencja ofiarowana od koleżanek ze studiów córki Moniki.
17:00 - 1. Za + Alfonsa Kawalec, rodziców, teściów i pokrew.
           2. Za + Nadzieję Rapczyńską, ze wsp. męża Alojzego, wnuków: Iwony i Marcina.

SOBOTA 28.11.2020
  7:00 - 1. Za + Krystynę Jaszczyk w 30. dzień po śm. z Róży nr 19 p. Ewy Marmajewskiej.
            2. Za dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar składanych do skarbonki.
17:00 - Za ++ Julię i Jana Kocot, rodziców z obu stron, córkę Różę, zięciów: Konrada
            i Feliksa, wnuka Andrzeja, prawnuka Dominika oraz pokrewieństwo.

I NIEDZIELA ADWENTU - 29.11.2020

  6:30 - Za + Marka Nowakowskiego w 30. dzień po śmierci.
  8:00 - Za ++ Wojciecha, Łucję i Hildegardę i Seget, rodziców, rodzeństwo
              oraz + Ryszarda Kabus.
  9:30 - Msza św. zbiorowa.
11:00 - Za ++ Rufina i Elżbietę Świder, rodziców, teściów i ++ z pokrew.
18:00 - Za + Henryka, ze wsp. żony Ewy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22.11.2020 r.

 

Wprowadzenie do liturgii: Czytania dzisiejszej uroczystości przedstawiają obraz Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, jako troskliwego pasterza mającego pieczę nad każdą owcą swojej trzody, a zwłaszcza nad tą, która jest słaba. Jednocześnie jest On przedstawiony jako sprawiedliwy sędzia, który wyrokuje nad ludzkimi uczynkami – czy była w nich miłość, współczucie, solidarność z ubogimi i odrzuconymi. Taki jest nasz Król. 

 

 

1. Dzisiaj: - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Dzisiaj święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Ostatnia niedziela roku liturgicznego. Następna niedziela to I Niedziela Adwentu.

o godz. 11:00 - Msza św. w int. Liturgicznej Służby Ołtarza, chóru, orkiestry, organistów
oraz żyjących i ++ Kolejarzy naszej parafii
o godz. 17:30 - Nieszpory niedzielne; o godz. 18:00 - Msza św. wieczorna.

 

Kolekta dzisiejsza - przeznaczona będzie na dokończenie budowy Domu Parafialnego.
Kolekta w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii.
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary. 2. W tym tygodniu :
- we wtorek - wsp. ŚŚ. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy Męczenników.
Po Mszy św. wieczornej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
- w środę - wsp. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męcz.
- w czwartek - o godz.17:00 - Msza św. szkolna dla dzieci.
- w sobotę - od godz.16:00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św,

o godz. 9:00 - Msza św. zbiorowa.

 

3. W przyszłą niedzielę - I NIEDZIELA ADWENTU - 29.11.2020 o godz. 17:30 - nabożeństwo adwentowe z błogosł. wieńców, świec i lamp adwentowych;

 

4. Od poniedziałku (30 listopada) rozpoczynają się RORATY, które będziemy przeżywali pod
tytułem: CUD NAD CUDAMI. Odprawiane będą rano o godz. 7:00 (w sobotę o godz. 8:00).
Materiały do głębszego przeżywania rorat można znaleźć w Małym Gościu Niedzielnym.

 

5. W sklepiku „VERITAS" do nabycia: świece adwentowe - „Wigilijne Dzieło Pom. Dzieciom",
(w cenie 13 zł – duże i 6 zł.- mniejsze) opłatki wigilijne, kartki świąteczne i lampiony roratnie.

 

6. W Gościu Niedzielnym: Czy na sądzie ostatecznym trzeba się będzie ze wszystkiego
tłumaczyć? Ponadto: Jak pobożnie przeżyć Mszę św. w telewizji? Czy dzisiaj informacje
o gotowych szczepionkach na COVID-19 należy traktować poważnie.

W najnowszym „Małym Gościu": płyta z piosenkami Magdy Anioł i piosenką roratnią
„Kiedyś wino i chleb”. Ponadto: o ludziach, dla których Eucharystia była najważniejszą
chwilą każdego dnia; co zrobić, żeby skupić się na Mszy św.?; historie trzech rodzin,
którym urodziło się dziecko z dodatkowym chromosomem.

 

7. Kancelaria czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek : 8:30 - 10:00,
poniedziałek, wtorek: 16:00 - 16:30.

 

Przypominamy, że w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią w naszym kościele
mogą przebywać w jednym czasie 32 osoby. Na ławkach są wyznaczone miejsca oznaczone
kartkami, bardzo prosimy parafian o zachowanie dystansu i zasiadanie w ławkach w wyzna-
czonych miejscach pojedynczo.

 

Program duszpasterski 2020/21:
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu. A jego mottem są słowa: "Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba”
(J.6,32).
Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa
w nich. Program na pierwszy rok (przeżywany obecnie) trzyletniego cyklu był zaproszeniem wiernych do bardziej świadomego udziału w tajemnicy Eucharystii – wielkiej tajemnicy naszej wiary.
W drugim roku realizacji programu (2020/21) będziemy chcieli skoncentrować się na sprawowaniu Eucharystii, stąd właśnie hasło: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Chcemy pogłębić ars celebrandi, a więc to wszystko, co związane jest pięknem sprawowanej liturgii. Dlatego ważne także będzie usuwanie z przestrzeni sacrum Eucharystii tego, co desakralizuje, zaciemnia prawdę o niej.
Wielkie znaczenie będzie miało również szerokie pogłębienie formacji liturgicznej samych kapłanów jak i osób zaangażowanych w parafialnych grupach służby liturgicznej.
"Kościół w Polsce powinien zrobić wszytko, aby Eucharystia – liturgiczne zgromadzenie wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – stawało się dla jej uczestników doświadczeniem wiary i rzeczywiście było spotkaniem z Osobą samego Chrystusa. Tego zadania nie jesteśmy w stanie zrealizować bez osobistej wiary i wiary wspólnoty Kościoła, która celebruje Eucharystię zgodnie ustalonymi normami, wyrażonymi chociażby we Ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego" - podsumowuje metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Abp Skworc pytany o inspiracje dotyczące programu wskazuje na nauczanie Benedykta XVI, a zwłaszcza na jego adhortację apostolską „Sacramentum caritatis”, z której przejęto metodologię oraz klucz tematyczny dla aktualnego programu.
Przypomina też słynny list Jana Pawła II o świętowaniu Niedzieli. Zauważa, że
niedzielna Eucharystia jest najważniejszym wydarzeniem w każdej parafii i dlatego też tak ważna jest formowanie świadomości wiernych o potrzebie świętowania niedzieli jako "Dnia Pańskiego", a nie tylko czasu wypoczynku i oderwania od innych zajęć.
Przy powstawaniu programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce zaangażowane są teologiczne środowiska naukowe KUL, warszawskiego UKSW, krakowskiego Uniwersytetu Jana Pawła II, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego i inne. Prace wspierane są także przez instytucje zajmujące się popularyzowaniem liturgii (m.in.
Dominikański Ośrodek Liturgiczny). Ważną grupą uczestniczącą w kształtowaniu
programu są też dyrektorzy wydziałów duszpasterskich poszczególnych diecezji.

INTENCJE MSZALNE 16.11 - 22.11.2020 r.


PONIEDZIAŁEK 16.11.2020
  7:00 - Za + Teresę i ++ z pokrew.
17:00 - 1. Za + Jerzego Parys, rodziców, teściów i ++ z pokrew.
           2. Za + Ernestynę Peła, ze wsp. męża Klaudiusza. Int. ofiarowana od sąsia-dów.

WTOREK 17.11.2020 - wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
  7:00 - Za + Teresę Żydek. Intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. Matejki.
17:00 - 1. Za + Stefanię Walczak w I rocz. śmierci, ze wsp. męża, syna, rodziców, te-ściów  i ++ z rodziny.
           2. Za + Elfrydę Marusczyk. Intencja ofiarowana od chrześnicy Izabeli.

ŚRODA 18.11.2020 - wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
  7:00 - Za + Marka Spałek w pamiątkę urodzin. Intencja ofiarowana od synów.
17:00 - 1. Za ++ Ambrożego i Lidię Peła, rodziców, teściów i pokrewieństwo.
            2. Za + męża Józefa, ze wsp. rodziców, teściów, 2 braci i bratowej.

CZWARTEK 19.11.2020
  7:00 - Za + Maksymiliana Sionkowskiego i ++ z rodziny Gryc, Wer, Rogocz i Witkowski.
17:00 - 1. Za + męża Edwarda Sarach w pamiątkę urodzin, rodziców, teściów, szwagrów:
               Maksymiliana, Gotfryda, Alfreda, Eugeniusza z żoną Teresą i wnukiem Karolem
            2. Za + Teresę Lipińską. Int. ofiar. od sąsiadów z ul. Kosmonautów i Wojska Polskiego.

PIĄTEK 20.11.2020 - wsp. św. Rafała Kalinowskiego, Kapłana
  7:00 - Za + Urszulę Musik w 30. dzień po śmierci z Róży nr 11 p. Marii Meinert.
15:00 - 16:00 Adoracja Miłosierdzia Bożego
16:00 - Do Opatrz. Bożej, Matki Bożej NP i Ojca św. Jana Pawła II, w int. Papieża Franciszka,
             Papieża seniora Benedykta XVI, za Ojczyznę, media katolickie Radio MARYJA
             i TV TRWAM oraz Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
17:00 - 1. Za + Mariana Kozak w II rocz. śmierci.
           2. Za + Romana Starczewskiego w I rocz. śmierci.

SOBOTA 21.11.2020 - wsp. Ofiarowania Najśw. Maryi Panny
  7:00 - 1. Za + Cecylię Kowolik oraz ++ mieszkańców z ul. Rymera.
            2. Za + Tomasza Grund. Msza św. ofiarowana od Doroty Nowak.
17:00 - Za + Irenę Trzensimiech, ze wsp. męża Henryka, córki Krystyny i rodziców.

NIEDZIELA - JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA - 22.11.2020
  6:30 - Za + Tadeusza Przymęckiego od funkcjonariuszy z Posterunku Straży Ochrony Kolei
              w Tarnowskich Górach.
  8:00 - Do Op. Bożej i Matki Bożej NP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę,
               zdrowie i błogosław. Boże w int. Benedykta Sośnica z ok. 64. rocz. urodzin.
               + syna Stefana w pamiątkę urodzin i ++ z rodziny Sośnica i Mazur.
  9:30 - Za + Cecylię Szołtysik, ze wsp. męża Herberta i ++ z rodzin: Płonka, Szołtysik.
11:00 - 1. Ku czci Chrystusa Króla w int. służby liturgicznej naszej parafii
                oraz ku czci św. Cecylii w int. chóru, orkiestry i organistów naszej pa-rafii.
            2. Ku czci św. Katarzyny w int. żyjących i zmarłych Kolejarzy z naszej parafii.
18:00 - Za + Henryka Grund w I rocz. śmierci, ze wsp. Walentego Grund w rocz. śmierci,
                żonę Martę i ++ z rodzin: Grund, Mazur, Lach.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wprowadzenie do liturgii: Każdemu z nas przyjdzie kiedyś zdać rachunek przed Bogiem. Zostaniemy rozliczeni z powierzonych nam darów, które w dzisiejszej Ewangelii zostają na-zwane talentami. Będzie to egzamin z życia – na ile było ono przepełnione miłością, szlachet-nym
postępowaniem, umiejętnością dzielenia się z potrzebującymi. Przypomina nam o tym obcho-dzony dziś Światowy Dzień Ubogich.

 

1. Dzisiejsza niedziela: - XXXIII NIEDZIELA Zwykła - 15.11.2020 r.
IV ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
o godz. 15:00 - Msza św. w int. wszystkich parafian.
o godz. 17:30 - Nieszpory niedzielne; o godz. 18:00 - Msza św. wieczorna

Kolekta dzisiejsza przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.
W przyszłą niedzielę kolekta na dokończenie budowy Domu Parafialnego.
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.

2. W tym tygodniu :
- we wtorek - wsp. Św. Elżbiety Węgierskiej, Zakonnicy.
Po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
- w środę - wsp. Bł. Karoliny Kózkówny, Dziewicy i Męcz.
- w czwartek - o godz.17:00 Msza św. szkolna dla dzieci. Zapraszamy wszystkie dzieci
z naszej parafii, zwłaszcza dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii św.
- w piątek - wsp. Św. Rafała Kalinowskiego, Kapłana.
od godz. 15.00 - 16.00 Adoracja Miłosierdzia Bożego;
o godz. 16.00 Msza św. w intencji do Op. Bożej, MBNP i św. Jana Pawła II,
w int. Papieża Franciszka i Papieża seniora Benedykta XVI, za Ojczyznę
i media kat. Radio MARYJA i TV TRWAM oraz Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
- w sobotę - wsp. Ofiarowania Najśw. Maryi Panny.
od godz.16:00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

 

3. W przyszłą niedzielę - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 


4. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej zaprasza narzeczonych na szóstą edycję nauk
przedmałżeńskich w formie online, która rozpocznie się 23 listopada b.r..
Proponowana forma obejmuje 4 spotkania jako wideokonferencje w czasie rzeczywistym.
Spotkania online przeznaczone są dla narzeczonych z terenu diecezji gliwickiej, którzy do
sierpnia 2021 roku zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa. Narzeczeni, którzy z powo-du
drugiej fali epidemii przerwali parafialne katechezy przedmałżeńskie, mogą je uzupełnić
uczestnicząc w wybranych tematach. Szczegółowe informacje i zapisy znajdują się
na stronie internetowej: dorodzin.pl

 

5. W obecnym numerze Gościa Niedzielnego: Ostatnie protesty pokazały, że nie mamy
do czynienia z pełzającą laicyzacją, lecz z jej przyspieszoną wersją; co możemy zrobić,
żeby przebić się przez mur obojętności i dotrzeć ze swoim przekazem do młodzieży?
O tym, że uliczne protesty „za wolnym wyborem” w praktyce ranią osoby niepełnosprawne.
Rozmowa z posłem Jerzym Polaczkiem o doświadczeniu choroby na koronawirusa.

 

6. Kancelaria czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek : 8:30 - 10:00,
poniedziałek, wtorek: 16:00 - 16:30.
W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią w naszym kościele mogą przebywać
w jednym czasie 32 osoby. Na ławkach są wyznaczone miejsca oznaczone kartkami,
bardzo prosimy parafian o zachowanie dystansu i zasiadanie w ławkach w wyznaczonych
miejscach pojedynczo.

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA IV ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH (streszczenie)
XXXIII Niedziela Okresu Zwykłego
15 listopada 2020 r.
“Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32)

„Ubóstwo ma różne twarze. W każdej z nich możemy spotkać Jezusa, który objawił, że jest obecny w swoich najmniejszych braciach” – napisał Papież Franciszek. Ojciec Święty podkreśla, że modli-twa do Boga oraz solidarność
z ubogimi i cierpiącymi są nierozłączne.

Franciszek zauważa, że to dzięki szczodrości okazywanej potrzebującym otrzymujemy dar Bożego błogosławieństwa. Poświęcenie uwagi ubogim jest warunkiem życia w pełni ludzkiego. Oni są obecni pośród nas, aby pomóc nam przyjąć
towarzystwo Chrystusa w codzienności.
„Wspólnota chrześcijańska jest wezwana do zaangażowania się w to doświadczenie dzielenia się, mając świadomość tego, że nie może ona delegować tego zadania innym. Aby być wsparciem dla ubogich, fundamentalną rzeczą jest osobiste życie ubóstwem ewangelicznym – podkreślił Papież. – Nie możemy czuć się „w porządku”, kiedy członek naszej rodziny ludzkiej jest zepchnięty na tyły i staje się cieniem. Krzyk milczenia wielu ubogich musi docierać do Ludu Bożego będącego zawsze i wszędzie w gotowości, by dać im głos, aby solidaryzować się z nimi i bronić ich przed hipokryzją oraz wieloma obietnicami bez pokrycia, a także aby zaprosić ich do udziału w życiu wspólnoty”.
Ojciec Święty zauważył, że to wyciągnięcie ręki w stronę ubogich nadaje życiu sens
i znaczenie. Ono powinno być utkane z aktów szacunku i szczodrości, które nie tylko równoważą zło, ale pobudzają do wzniesienia się ponad i do bycia pełnymi nadziei. Wyciągnięcie ręki jest znakiem przywołującym bliskość, solidarność oraz miłość. W ostatnich miesiącach, kiedy świat był przytłoczony pandemią wiele rąk było wyciągniętych w stronę potrzebujących. Były to ręce lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy, pracowników administracji oraz sił bezpieczeństwa, farmaceutów, kapłanów, wolontariuszy, wielu kobiet i mężczyzn troszczących się o zapewnienie koniecznych usług i rzeczy. Franciszek zaznaczył, że można by z tego skomponować litanię dobrych dzieł. Bolesne doświadczenie ostatniego czasu podważyło wiele pewników, odsłoniło granice ludzkich możliwości oraz ograniczenia wolności. Pozwoliło także odkryć znaczenie prostoty oraz tego, co naprawdę się liczy. Uświadomiło potrzebę nowego braterstwa, zdolnego do wzajemnej pomocy oraz szacunku.
„Teraz jest czas pomyślny, aby „odczuć, że potrzebujemy siebie nawzajem, że jesteśmy odpowiedzialni za innych i za świat, […]. Zbyt długo pozostawaliśmy w stanie degradacji moralnej, drwiąc z etyki, dobroci, wierności, uczciwości. […] To zniszczenie wszelkich podstaw życia społecznego prowadzi do wzajemnej konfrontacji w imię obrony swoich interesów – podkreślił Papież. – Powoduje pojawienie się nowych form przemocy i okrucieństwa oraz uniemożliwia rozwój prawdziwej kultury troski o środowisko naturalne” (Enc. Laudato si’, 229). W końcu, ciężkie kryzysy ekonomiczne, finansowe i polityczne nie ustąpią dotąd, dopóki pozwolimy, że będzie pozostawać w letargu odpowiedzialność, którą każdy powinien odczuwać w odniesieniu do bliźniego i każdej osoby ludzkiej”.
„Ostatecznie kresem każdej naszej działalności nie może być nic innego, jak miłość. To jest cel, w stronę którego wyruszyliśmy i nic nie powinno nas od niego odciągnąć. Ta miłość jest współudziałem, oddaniem i służbą, ale zaczyna się od odkrycia, że my najpierw zostaliśmy ukochani i obudzeni do miłości – podkreślił Papież. – Kres ten pojawia się w momencie, w którym dziecko spotyka się z uśmiechem mamy i czuje się kochane tylko ze względu na to, że istnieje. Również uśmiech, który dzielimy z ubogim, jest źródłem miłości i pozwala żyć w radości. Ręka wyciągnięta może zawsze ubogacić się uśmiechem tego, który nie mierzy swojej obecności i pomocy, którą ofiaruje, ale cieszy się wyłącznie z życia w stylu uczniów Chrystusa”.

INTENCJE MSZALNE 9.11 - 15.11.2020 r.

 

PONIEDZIAŁEK 9.11.- święto ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

  7:00 - 1. Za + męża Joachima w XXVIII rocz. śmierci.
           2. Za + Czesława Wilk w 30. dzień po śmierci.
17:00 - 1. Za ++ rodziców: Klarę i Henryka Czech, Franciszka i Jadwigę, Pawła Galus
               oraz ++ z pokrew.
           2. Za + Barbarę Gałka. Intencja ofiarowana od siostrzenicy z rodziną.

WTOREK 10.11.2020 - wspomnienie św. Leona Wielkiego, Papieża i Dra Kościoła
  7:00 - Za + Tomasza Grund. Intencja ofiarowana od koleżanek ze studiów córki Moniki.
17:00 - 1. Za ++ rodziców: Julię i Ludwika, Agnieszkę i Jerzego, córki, synowe i synów
              oraz ++ z pokrew. z obu stron.
           2. Za ++ Marię Wolny i Władysława Wojtas, ze wsp. ++ sąsiadów z bl. nr 62 - 64.

ŚRODA 11.11.2020 - wspomnienie św. Marcina z Tours, Biskupa
  7:00 - 1. Za + Henryka Kowolik i Andrzeja Kabus. Intencja ofiarowana od sąsiadów.
            2. Za + Teresę Żydek w 30. dzień po śmierci.
10:00 - Za Ojczyznę.
17:00 - Za + Karinę Poks. Intencja ofiarowana od mieszkańców z ul. Gajowej,
           ks. Rogowskiego i Słowackiego.

CZWARTEK 12.11.2020 - wsp. św. Jozafata, Biskupa i Męczennika
  7:00 - Za + Eugeniusza Knop w 30. dzień po śmierci.
17:00 - 1. Za + męża Edwarda Seja w pamiątkę urodzin, rodziców: Franciszka
              i Jadwigę, teściów, dziadków z obu stron, szwagierkę Teresę i ++ z pokrew.
           2. Za ++ Annę i Józefa Seget w kolejną rocz. śmierci, ze wsp. ++ z rodzin:
              Płonka i Seget.

PIĄTEK 13.11.2020 - wsp. śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
  7:00 - Za + Magdalenę Kobielską w 30. dzień po śmierci.
18:00 - 1. Za ++ Otylię Urzeniczok i Herberta Gryc oraz ++ z pokrew.
           2. Za ++ Irenę i Jana Panchyrz oraz ++ z pokrew.

SOBOTA 14.11.2020
  7:00 - Za + Tadeusza Przymęckiego. Intencja ofiarowana od kolegi Ireneusza Bolackiego.
17:00 - 1. Za + Elżbietę Breguła w pamiątkę urodzin, ze wsp. męża, rodziców, teściów
               i rodzeństwa.
            2. Za + Tomasza Grund. Msza ofiarowana od Doroty Nowak.

XXXIII NIEDZIELA Zwykła - 15.11.2020
  6:30 - Za + Andrzeja Kwoka w I rocz. śmierci.
  8:00 - Za + Jadwigę Krupa w XVIII rocz. śmierci, ze wsp. męża, córki, 3 zięciów,
            wnuków: Andrzeja i Czesława.
  9:30 - Za ++ Franciszka i Bertę, 3 synów, synową, zięcia, wnuczkę Beatę i ++ z pokrew.
11:00 - Do Opatrz. Bożej i MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą dalszą opiekę,
           zdrowie i błog. Boże w int. Jerzego Perz z ok. 65. rocz. urodzin
           i bł. Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
15:00 - W int. dzieci chrzcielnych i rocznych.
18:00 - Za + Mariana Peła w V rocz. śmierci, rodziców i ++ z pokrew.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wprowadzenie do liturgii: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”, te słowa Pana Jezusa skierowane do uczniów, są wołaniem do wszystkich dzieci Kościoła. Im bliżej końca roku liturgicznego tym częściej słyszymy w liturgii o nadchodzącym przyjściu Chrystusa. Kiedy dopełni się czas i Pan powróci? Tego nikt z nas nie wie. Możemy być jednak pewni, że kiedy się to stanie, sprawi, że już na zawsze będziemy z Nim.

 

1. Dzisiejsza niedziela: XXXII Niedziela Zwykła - 8.11.2020 r.
DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM
O 17.15 Różaniec za zmarłych w kościele i wypominki; o godz. 18:00 - Msza św. wieczorna
Dzisiejsza kolekta - przeznaczona będzie na potrzeby Diecezji i Semin. Duchowne-go,
a przed kościołem zbiórka do puszek na „Kościół w potrzebie”.
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.
Kolekta z 25.10 na dokończenie budowy Domu Parafialnego wyniosła: 2 702,- zł.
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary !

 

2. W tym tygodniu:
- w poniedziałek - Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
- we wtorek - wspomnienie św. Leona Wielkiego, Papieża;
po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy.
- w środę - wspomnienie św. Marcina z Tours, Biskupa;
102. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
O godz. 10:00 - Msza św. za Ojczyznę.
- w czwartek - wsp. św. Jozafata, Biskupa i Męczennika; o godz.17:00- Msza św. szkolna.
- w piątek - wsp. śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna;
- w sobotę - od godz.16:00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

 

3. W przyszłą niedzielę - XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 15.11.2020 r.

4. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej zaprasza narzeczonych na szóstą edycję nauk
przedmałżeńskich w formie online, która rozpocznie się 23 listopada b.r..
Proponowana forma obejmuje 4 spotkania jako wideokonferencje w czasie rzeczywistym.
Spotkania online przeznaczone są dla narzeczonych z terenu diecezji gliwickiej, którzy do
sierpnia 2021 roku zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa. Narzeczeni, którzy z powo-du
drugiej fali epidemii przerwali parafialne katechezy przedmałżeńskie, mogą je uzupełnić
uczestnicząc w wybranych tematach. Szczegółowe informacje i zapisy znajdują się
na stronie internetowej: dorodzin.pl

 

5. W Gościu Niedzielnym między innymi: Chaos informacyjny, emocje i zbiorowa histeria
utrudniają merytoryczną dyskusję w sprawie aborcji eugenicznej. Co dokładnie oznacza
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego? Ponadto: Czy polska gospodarka przeżyje drugie
zamrożenie? O kapucynie, który od 40 lat głosi rekolekcje kolejnym papieżom.

 

6. Kancelaria czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek : 8:30 - 10:00,
poniedziałek, wtorek: 16:00 - 16:30.
Nauka przedchrzcielna w czwartek (12.11) o 18:00 w salce na plebanii.
Msza św. chrzcielna: w niedzielę (15.11) o godz. 15.00.

 


W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią w naszym kościele mogą przebywać
w jednym czasie 32 osoby. Na ławkach są wyznaczone miejsca oznaczone kartkami, bardzo
prosimy parafian o zachowanie dystansu i zasiadanie w ławkach w wyznaczonych miejscach
pojedynczo.