Licznik odwiedzin

1078838

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

INTENCJE MSZALNE 08.06 - 14.06.2020 r.


PONIEDZIAŁEK 08.06.2020 - wsp. św. Jadwigi Królowej
  7:00 - Za + Tadeusza Kolan w I rocz. śmierci.
18:00 - 1. Za + Elżbietę Mazur w rocz. śmierci, męża, zięcia, wnuka i ++ z pokrew.
            2. Za + mamę Annę Myśliwczyk w pamiątkę urodzin, męża Józefa, wujka
               Mikołaja Mazur, Agnieszkę i Jerzego Rozanka oraz ++ z pokrew.

WTOREK 09.06.2020
  7:00 - Za + Henryka w II rocz. śm., ze wsp. żony Edeltraudy, rodziców, teściów i rodzeństwa.
18:00 - 1. Za + Antoniego Borek w rocz. urodzin, rodziców: Pawła i Gertrudę Borek,
                teściów: Agnieszkę i Augustyna Brol, ++ Wandę i Romana Konig,
                Józefa i Jadwigę Skop oraz ++ z pokrew. Borek, Brol.
             2. Za + Jana Plaza w rocz. śmierci, rodziców z obu stron, szwagrów:
                Józefa i Franciszka Jeziorskich, szwagierkę Elżbietę i Waltra Mrozik.

ŚRODA 10.06.2020
  7:00 - Za ++ rodziców: Adolfa i Augustynę Płonka, żonę Gizelę i ++ z rodzin: Płonka, Nawrat.
18:00 - 1. Za + Jerzego Kowolik, rodziców, teściów, szwagra, dziadków i pokrew. Peła,
               Mazur, Kowolik
           2. Za ++ Weronikę i Szczepana, syna Andrzeja, Roberta i Gertrudę, synów:
               Grzegorza i Franciszka, synową Irenę, wnuczkę Zytę, ++ Bolesława
               i Mariannę, córkę Halinę i syna Leszka.

CZWARTEK 11.06.2020 - Urocz. NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
  6:30 - Za + Konrada Mazur w I rocz. śmierci, ze wsp. żony Jadwigi.
  8:00 - W intencji parafian.
  9:30 - W int. dzieci z ok. I Rocznicy Komunii św.
11:00 - Za + Krystiana Jeziorskiego w III rocz. śmierci, rodziców, teściów + Konrada
            Pietrucha, Łucję i Wilibalda Myrcik oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18:00 - Za + Herberta Cogiel w I rocz. śmierci, ze wsp. żony Eryki i ++ z pokrew.

PIĄTEK 12.06.2020
  7:00 - Za ++ rodziców i teściów.
18:00 - 1. Za + Rafała Nowak, ze wsp. żony Klary, syna Feliksa, rodziców, teściów, Waltra
               Mrozik oraz ++ z pokrew.
           2. Za ++ rodziców: Bronisławę i Emanuela, ojca Stefana i dziadków z obu stron.

SOBOTA 13.06.2020 - wsp. św. Antoniego z Padwy, prezbitera i dra Kościoła
  7:00 - Za + Jerzego Piętak, rodziców, teściów i pokrew.
18:00 - 1. Za ++ Wandę i Bernadra Szymik oraz ++ z pokrew.
           2. Za + Janusza Mazur w 30. dzień po śmierci.
20:00 - Msza św. Fatimska

XI NIEDZIELA - 14.06.2020
  6:30 - Za + Seweryna Szyja w kolejną rocz. śmierci, ze wsp. żony Anieli, córki Bernadety,
            zięcia Romana oraz ++ z pokrew.
  8:00 - Za + Łucję Nawrat, ze wsp. męża Aleksandra, brata Jana i ++ z pokrew.
  9:30 - Za + Janusza Mazur. Intencja ofiarowana od pracowników Firmy „Małro”.
11:00 - Do Opatrz. Bożej i Matki Bożej Nieust. Pomocy z podz. za odebrane łaski z prośbą
            o dalszą opiekę, zdrowie, błog. Boże i dary Ducha Świętego w int. ks. Proboszcza
           w 30 rocz. święceń kapłańskich.
18:00 - Za + Marię Bonk w rocz. śm., ze wsp. męża, rodziców, teściów i pokr. z obu stron.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wprowadzenie do liturgii: Dzisiejsza niedziela jest poświęcona wielkiej tajemnicy naszej wiary – prawdzie o Jednym Bogu w Trzech Osobach. Uroczystość Najświętszej Trójcy przypomina nam
o tym, że Bóg Ojciec stworzył świat, Syn Boży go odkupił, a Duch Święty nieustannie uświęca.

1. Dzisiaj: - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 7.06.2020

Ta uroczystość kończy okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
o godz. 17.30 - nieszpory niedzielne; o 18.00 - Msza św. wieczorna

Kolekta dzisiejsza przeznaczona będzie na potrzeby Diecezji i Semin. Duchownego,
a przed kościołem zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej.
Kolekta w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone ofiary.

2. W tym tygodniu : Różaniec o 6:30; Msze św. ranne o 7:00;

- w poniedziałek - wsp. św. Jadwigi Królowej; o godz. 18:45 - spotkanie modlitewne
Odnowy w Duchu Świętym w salce na plebanii.

- we wtorek - po Mszy św. wieczornej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

- w czwartek - Urocz. NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
Msze św. : 6.30 ; 8.00 ; 9:30 ; 11.00 i 18.00. Procesja eucharystycznej
Bożego Ciała według rozporządzenia ks. bpa Ordynariusza nie odbędzie się tradycyjnie
ulicami naszej parafii. Po sumie odbędzie się procesja dookoła naszego kościoła
z czterokrotnym błogosławieństwem, odczytaniem Ewangelii i modlitw błagalnych.
Po tej Mszy św. do nabożeństwa Eucharystycznego o 17:30 - będzie wystawienie
Najświętszego sakramentu.Zachęcamy całe rodziny do włączenia się w tę adorację.

Pamiętajmy tradycyjnie w tym dniu o przyozdobieniu domostw religijnymi obrazami
i symbolami eucharystycznymi. Od piątku Oktawa Bożego Ciała z procesją dookoła
kościoła. W procesji udział biorą dzieci w I Rocznicę Komunii św. - zapraszamy!

- w sobotę - wsp. św. Antoniego z Padwy, prezbitera i dra Kościoła
od 17:00 do 18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

Nabożeństwo Fatimskie: rozpoczęcie uroczystym wprowadzeniem
figury Maryi o 19.30; następnie Różaniec; około godz. 20.00 Msza św.
Fatimska - zbiorowa; procesja ze świecami i Apel Jasnogórski.

 

3. W przyszłą niedzielę - XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 14.06.2020

 

4. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej zaprasza narzeczonych na dwie ostatnie
edycje nauk przedmałżeńskich w formie online, które rozpoczną się 9 i 12 czerwca b.r.
Proponowana forma obejmuje 4 spotkania jako wideokonferencje w czasie rzeczywistym.
Spotkania online przeznaczone są dla narzeczonych z terenu diecezji gliwickiej.
Szczegółowe informacje i zapisy znajdują się na stronie internetowej: dorodzin.pl

 

5. W związku z licznymi zapytaniami zwłaszcza rodziców dzieci klas III; mając na względzie
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku, pozostaje utrzymana
w mocy wcześniejsza decyzja o organizacji uroczystości pierwszokomunijnej po 31 sierpnia
W naszej parafii I Komunia św. odbędzie się w III niedzielę - 20 września b.r.

 

6. Z racji oktawy Bożego Ciała Ks. Biskup Gliwicki udziela dyspensy od obowiązku zachowania
piątkowej wstrzemięźliwości od po¬karmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywają-cych
na terenie Diecezji Gliwickiej w piątek 12 czerwca 2020 r.

 

7. W obecnym Gościu Niedzielnym: duchowa procesja Bożego Ciała; sylwetki ośmiu
tegorocznych neoprezbiterów z naszej diecezji; „Czas próby wiary, miłości i solidarności”
- o szansie na pogłębienie wiary w dobie pandemii.

 

8. Kancelaria czynna: w poniedziałek, wtorek i piątek 8:30 - 10:00;
w poniedziałek i wtorek: 17:00 - 17:30.

Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary - wpłacane na konto parafialne na potrzeby parafii.

 

CHWAŁA BOGU TRÓJJEDYNEMU - katecheza
O Bogu wiemy tyle, ile On sam zechciał objawić. Teofanie, czyli objawienia się Boga, uchylają rąbka tajemnicy (por. Mt 11, 27). Wielu egzegetów biblijnych, interpretując tekst księgi Rodzaju (18, 1-33), podaje, że sam Bóg, Trójca Jedyna, ukazał się
Abrahamowi (św. Augustyn). W Księdze Wyjścia (3, 14) Pan powiedział do Mojżesza, że do istoty Boga należy istnienie: Jestem, który jestem, ale Mojżesz Go nie zobaczył,
a jedynie odczuł, zrozumiał obecność Wszechmogącego.
Dzisiejsza liturgia słowa powraca do tej prawdy, że Boga nie można oglądać, poznać w pełni, można Go jedynie odkrywać na ludzki sposób. Nasza mowa nie jest w stanie oddać pełnej prawdy o Panu, dlatego możemy Go jedynie określać, że jest miłosierny
i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność (Wj 34, 6) i pozostaje pośrodku nas, gdzie jest, by człowiek śpiewał Stwórcy pieśń uwielbienia: Chwalebny jesteś, błogosła-wiony jesteś wiekuisty Boże.
Święty Augustyn, mówiąc o chrzcie Pana Jezusa w Jordanie (zob. Mt 3, 13-17),
pisze: tam ukazała się święta i prawdziwa Trójca, która dla nas jest jedynym Bogiem (...) Ukazuje się jak najjaśniej Trójca, Ojciec w głosie, Syn w człowieku, Duch w gołębi-cy. Ta prawda wiary, objawiona przez Boga, jest cechą wyróżniającą chrześcijaństwo od innych religii monoteistycznych. Cała liturgia jest przepełniona obecnością Trójcy Świętej. Każdy znak krzyża jest wyznaniem wiary w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Pozdrowienie na początku Mszy św.: Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym - wyraża tę samą wiarę. Wspólne recytowanie mszalnego Chwała na wysokości Bogu czy Ciebie Boga wysławiamy jest tzw. wielką doksologią, czyli uwielbieniem Boga Trójjedynego; każdy psalm recytowany przez chrześcijan kończy się małą doksologią: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
To samo wypowiadamy w prefacji, która tego dnia wzywa do wyznania wiary
w jedynego Boga w trzech Osobach, ale posiadającego jedną naturę i dlatego wielbimy odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Jak zawsze, po każdej prefacji wołamy: Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów.
Wszystkie przytoczone teksty ukazują wiarę Kościoła i prawdę, że chrześcijanin został ochrzczony w Imię Trójcy Świętej i żyje obdarowany miłością Boga. Każdą łaskę otrzymuje od Ojca przez Syna w Duchu Świętym i każdą modlitwę kieruje do Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Druga Osoba Trójcy Świętej - Jezus Chrystus, wypełniając wolę Ojca zbawił człowieka i objawił część tajemnicy, bo Boga nikt nigdy nie widział. (...) Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył (J 1, 18). / ks. Zbigniew Wit /

Bez względu na to, jak długo stoisz nad strumieniem, nieustannie będziesz widział go na nowo. Dzieje się tak dlatego, że wody w strumieniu nigdy nie przestają płynąć
i wciąż na nowo wypływają. Podobnie dzieje się z człowiekiem, który wpatruje się
w nieskończone piękno Boga: odkrywa Go wciąż na nowo i nieustannie zauważa coś innego i zadziwiającego w porównaniu ze swym dotychczasowym sposobem pojmowania. I ponieważ Bóg nie przestaje się objawiać, człowiek nie przestaje się zdumiewać...
/ św. Grzegorz z Nyssy /