Licznik odwiedzin

1075761

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

INTENCJE MSZALNE 15.06 - 21.06.2020 r.


PONIEDZIAŁEK 15.06.2020
  7:00 - Za + Jana Szymik. Intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. Kościuszki.
18:00 - 1. Za + Rafała Gryc w II rocz. śmierci, rodziców z obu stron, brata, szwagrów
               oraz Marcina Rogocz.
           2. Za + Kazimierza Żydek w II rocz. śmierci

WTOREK 16.06.2020
 7:00 - Za ++ Józefa Gryc i Marka Spałek. Intencja ofiarowana od sąsiadów.
18:00 - 1. Do Opatrz. Bożej, MBNP i Ojca św. Jana Pawła II, w int. Papieża Franciszka
             i Benedykta XVI, za Ojczyznę i media katolickie Radio MARYJA i TV TRWAM.
           2. Za + Grzegorza w V rocz. śmierci, rodziców, teściów i pokrew.

ŚRODA 17.06.2020 - wsp. św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
  7:00 - Za ++ rodziców: Rozalię i Ludwika Pach, teściów: Józefę i Jakuba Krysik, siostry
           i szwagrów: Wiktorię, Anielę, Władysława, Jana, Józefa, braci i ich żony:
           Zygmunta, Emila, Adelajdę, Erykę, + Agatę oraz babcie i dziadków z obu stron.
18:00 - 1. Za + Annę Kocot w IV rocz. śmierci, męża, córkę Barbarę, syna Andrzeja
              i ++ z rodzin: Kocot, Nowak.
           2. Za + Seweryna Szyja w rocz. śmierci, ze wsp. żony Anieli, córki Bernadety,
              zięcia Romana i pokrew

CZWARTEK 18.06.2020
  7:00 - Za + ks. proboszcza Prałata Bernarda Fabiana w XVIII rocz. śmierci.
18:00 - 1. Za + Alojzego, rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
           2. Za + Wincentego Mazur w rocz. śmierci, ze wsp. żony Marty, zięcia Floriana
             Ogrodnik i ++ z pokrew.

PIĄTEK 19.06.2020 - Najświętszego Serca Pana Jezusa - Uroczystość
  7:00 - Za + Gabriela Grund, zamiast kwiatów. Intencja ofiarowana od sąsiadów
           z ul. Matejki i Działkowej.
15:00 - 16:00 Adoracja Miłosierdzia Bożego
16:00 - W intencji Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
18:00 - Za ++ rodziców: Jana, Bronisławę, brata Mariana, siostrę Danutę, Łucję,
           Hildegardę i Wojciecha Seget.

SOBOTA 20.06.2020 - Wspomnienie Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny
  7:00 - Za + męża Jana Szymik w pamiątkę urodzin.
18:00 - 1. Za + Feliksa Mazur w XIV rocz. śmierci, ze wsp. rodziców, teściów, rodzeństwa
               oraz Adolfa Kasperek i ++ z pokrew.
           2. Za + Barbarę Sienica. Intencja ofiarowana od koleżanek z pracy i znajomych.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 21.06.2020
  6:30 - Za + męża Mariana Płonka, ze wsp. rodziców, teściów i ++ z pokrew.
  8:00 - Za ++ Bronisławę i Wilibalda Galios i pokrew. Galios, Ochman.
  9:30 - Za + Alojzego Rzepka, syna Waldemara, wnuka Mateusza, rodziców, teściów i pokr.
11:00 - Za + Juliana w XV rocz. śmierci.
15:00 - W int. dziecka, które ma przyjąć chrzest:  Stanisław Zygmunt Janczyk;
                                                oraz rocznego: 
Franciszek Haiski.
18:00 - Za + Emilię Kazior Krupa w rocz. urodzin, ze wsp. 2 mężów, syna Andrzeja
i Ryszarda Kowolik.

 

                                                OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
      Wprowadzenie do liturgii: Zbliża się czas wakacji. Dni są coraz cieplejsze, dłuższe, leniwe. Zmęczeni całorocznym wysiłkiem chcemy odpocząć, wyjechać, rzucić się w błękit morza, wspiąć na leniwe zbocze góry, naładować baterie. Ale czy myślimy też o ładowaniu baterii duchowych? Wakacje to dobry czas, aby zaplanować dłuższe rekolekcje, spowiedź generalną, może nawet kilka dni w ciszy, z Bogiem. Cokolwiek zaplanujemy, najważniejsze jest to, abyśmy nie zaplanowali wakacji bez Boga.

1. Dzisiaj: - XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 14.06.2020
o godz. 17.30 - Nieszpory niedzielne; o godz. 18.00 - Msza św. wieczorna

Kolekta dzisiejsza przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii;
W przyszłą niedzielę kolekta na dokończenie budowy Domu Parafialnego.
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.

2. W tym tygodniu : do czwartku trwa oktawa Bożego Ciała. Po wieczornej Mszy św. litania
do Serca Pana Jezusa i procesja - udział w niej biorą dzieci w I Rocznicę Komunii św.
- w poniedziałek - o godz. 18:45 spotkanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym.
- we wtorek - Nowenna do Matki Bożej N.P. po Mszy św. wieczornej - przed procesją.
- w środę - wsp. św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
- w czwartek - na zakończenie oktawy Bożego Ciała po Mszy wieczornej,
błogosławieństwo wianków i ziół.
- w piątek - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - Światowy Dzień
Modlitw o Świętość Ka¬płanów. Z racji uroczystości w tym dniu nie ma
obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych;
- w sobotę - Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny;
od 17:00 do 18:00 Adoracja Najśw. Sakr. i okazja do spowiedź św.

 

3. W przyszłą niedzielę - XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 21.06.2020
o godz. 15.00 - Msza św. chrzcielna.

 

4. W środę (17.06) - 21 Rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Gliwicach.

 

5. Do 23 czerwca można składać dokumenty do diecezjalnych szkół muzycznych. Od nowego
roku szkolnego rusza wokalistyka.

 

6. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w nowym roku akademickim 2020/2021
zaprasza na studia na czterech kierunkach: teologii (dla przyszłych księży, a także dla
teologów świeckich np. katechetów), naukach o rodzinie, turystyce i kulturze śródziemno-
morskiej oraz na ekologii kanonicznej.

 

7. Kancelaria czynna: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8:30 - 10:00;
w poniedziałek i wtorek: 17:00 - 17:30.
Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych z naszej parafii: 20 czerwca o 15:00 w Domu Paraf.
Nauka przedchrzcielna - w czwartek (18.06) o godz. 19:00 w salce na plebanii.
Ofiarę za Mszę św. można przelać na konto parafialne podając datę, godzinę odprawianej
Mszy św. i kto zamawiał. PKO BP SA: 04 1020 1664 0000 3602 0113 9161
Można też składać w kopercie do koszyczka na ofiarowanie.
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary - wpłacane na konto parafialne na potrzeby parafii.


Niepokalane Serce Maryi
      Objawienie Niepolanego Serca Maryi było wyjawienie największego sekretu Maryi oraz celem wydarzeń w Fatimie. To właśnie w Fatimie to Serce zostało objawione światu. Pokazane zostało znaczenie, cel i konieczność uciekania się całej ludzkości do Jej Niepokalanego Serca.
Słowa przekazane dzieciom w Fatimie dotyczą nie tylko ich samych, skierowane są do każdego nas. To jest plan Boży głoszony przez Maryję Pannę dla świata:
„Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. On pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca. Każdemu, kto je przyjmie, obiecuję zbawienie; te dusze będą miłe Bogu jak kwiaty umieszczone przeze mnie dla ozdoby Jego tronu.
Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która Cię zaprowadzi do Boga. ”
Mamy tu najpierw, czym jest Jej Niepokalane Serce. Wyjawiona został moc Jej Serca i skutki jakie można przez Nie osiągnąć, jeśli tylko zechcemy zastosować się do Jej wskazówek.
Następnie Matka Boża ukazała dzieciom swoje Niepokalane Serce. Mogły one obcować w najbliższy możliwy dla ludzi sposób z Rodzicielką Zbawienia. „Przed prawą dłonią Matki Bożej znajdowało się SERCE, otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. Zrozumieli-śmy, że było to NIEPOKALANE SERCE MARYI, znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia”.
We wcześniejszych objawieniach nie było prośby o jakieś specjalne nabożeństwa – Fatima jest pod tym względem pierwszym takim przypadkiem. To pokazuje doniosłość tego nabożeń-stwa jak również szczególną potrzebę w naszych czasach. Według słów Maryi nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca ma być ustanowione na całym świecie, aby każdy mógł przez Nie się uświęcać i osiągnąć zbawienie. Obietnica zbawienia jest odbiciem obecnego w Niej Boga, który poprzez kult i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny zsyła nam wszelkie łaski.
W 1930 siostrze Łucji został objawiony sposób praktykowania nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Jest pięć zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
bluźnierstwa przeciwko Jej Dziewictwu,
bluźnierstwa przeciwko Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi,
znieważanie czynione przez tych którzy usiłują publicznie wpajać w serca dzieci obojętność,
pogardę, a nawet odrazę wobec Niepokalanej Matki,
bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej Świętych wizerunkach.
Z tego powodu dla tych co przez 5 kolejnych miesięcy w pierwsze soboty: odprawią spowiedź św., przyjmą Komunię św., odmówią Różaniec, przez 15 minut będą rozmyślać o 15 tajem-nicach Różańca w intencji zadośćuczynienia,
     Najświętsza Maryja Panna obiecuje przyjść z pomoc w godzinę śmierci ze wszystkimi łaska-mi potrzebnymi do zbawienia.
Mała Łucja usłyszała od Matki Bożej słowa: Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę.
Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga. Słowa i zapewnienia możemy potraktować bardzo osobiście. Mimo naszych grzechów, mimo naszych upadków Orędowniczka nasza będzie zawsze przy nas. Tylko od nas samych zależy czy będziemy chcieli się do niej zwrócić w upadku, od nas zależy czy będziemy trwać w grzechu czy też udamy się Wszechpośredniczką Łask wszelkich, do Matki Miłosierdzia by oczyścić się z brudu grzechu. Ile razy byśmy nie upadli, jak głęboko byśmy nie upadli to Jej Serce jest zawsze otwarte i czeka na zbłąkane dusze. Jest ono dla ucieczką, obroną, schronieniem w walce z pokusami świata, ze słabościami ciała i duszy, w pokonywaniu zniechęcenia. Mamy również pewność, że Niepokalane Serce Maryi zaprowadzi nas do Boga. Prowadzi nas Ono do Boga, nie zbłądzimy w naszej wędrówce, nasze trudy życia nie będą zmarnowane. Jej Niepokalane Serce jest świątynią Ducha Świętego.

/ W oparciu o „Gwiazda przewodnia czasów ostatecznych”; ks. Karola Stehlina FSSPX. /