Licznik odwiedzin

1078894

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

INTENCJE MSZALNE 29.06 - 05.07.2020 r.

PONIEDZIAŁEK - 29.06.2020 - Urocz. Świętych Ap. Piotra i Pawła
  7:00 - Do Op. Bożej i Matki Bożej Nieust. Pomocy z podz. za odebrane łaski z prośbą
           o zdrowie i błogosł. Boże w int. Elżbiety Pordzik z ok. 70. rocz. urodzin
           i bł. Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
8:00 - Za ++ rodziców z obu stron: Hildegardę i Józefa, Marię i Stanisława, brata
            Henryka oraz ++ z pokrew.
10:00 - Za + Barbarę Gałka. (Msza św. pogrzebowa w kaplicy cmentarnej)
12:00 - Za + Teresę Niewiadomską . (Msza św. pogrzebowa w kaplicy cmentarnej)
17:00 - Za + Piotra Obłączek w pamiątkę urodzin, rodziców i ++ z pokrew. z obu stron
            Obłączek, Piełot.
18:00 - Za + męża Stanisława w IV rocz. śm., rodziców z obu stron, brata Roberta i pokr.

WTOREK 30.06.2020 - wsp. śś. Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego
  7:00 - Za + Leokadię Mańka w 30. dzień po śmierci.
18:00 - 1. Za ++ Irenę i Romana, rodziców, pokrew. oraz wnuczkę Joannę.
           2. Za + męża Ryszarda, rodziców, teściów, chrześniaka Andrzeja i ++ z pokrew.

ŚRODA 01.07.2020
7:00 - 1. Za + Agnieszkę Mazur w XVI rocz. śmierci oraz ++ rodziców z obu stron.
          2. Za + Irenę Knop w 30. dzień po śmierci.
18:00 - Za + Marię Kołacz w pamiątkę urodzin.

I CZWARTEK m - ca 02.07.2020
  7:00 - W int. kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele.
  7:30 - GODZINA ŚWIĘTA
18:00 - Za + Hildegardę Mazur w II rocz. śmierci, ze wsp. męża Rufina i syna Janusza
           oraz ++ z pokrew.

I PIĄTEK m - ca 03.07.2020 - święto św. Tomasza Apostoła
  7:00 - Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za parafian.
18:00 - 1. Za + Alfreda Staniczek w pam. urodzin, rodziców, rodzeństwo, szwagrów i szwagierki.
           2. Za + Gertrudę Pradelok z ok. rocz. urodzin.

I SOBOTA m - ca 04.07.2020
  7:00 - W intencji żyjących i ++ członków Żywego Różańca oraz Dzieci Maryi.
18:00 - 1. Za + Ireneusza Dudek w V rocz. śm. oraz ++ z rodzin: Kuchnia, Sitek, Dudek i Peła.
           2. Za + Krystiana Pudełek w 30. dzień po śmierci.
XIV NIEDZIELA Zwykła - 05.07.2020
  6:30 - Za ++ Seweryna i Małgorzatę Lebek, córkę Judytę, syna Mariana, zięcia Henryka,
           Leonarda Miozga i Ewę Skrzypczyk.
  8:00 - Za Marcina Rogocz w rocz. urodzin.
  9:30 - Za ++ Zofię i Henryka Piontkowski, Annę i Marcina Mazur, ich rodziców, rodzeństwo
           i dziadków oraz ++ z pokrew.
11:00 - Za + męża Eugeniusza Rogocz w XXVI rocz. śmierci, córkę Annę Rogocz - Kwoka.
           Roczek: Nadia Klara Czudaj
18:00 - Za + Stefana Hylla w rocz. śmierci, żonę Cecylię, rodziców, teściów i pokrew.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wprowadzenie do liturgii: Święty Ojciec Pio zapytany o to, czym jest Msza św., odpowiedział krótko: „We Mszy św. zawiera się cała Kalwaria”. Ojcowie Kościoła, autorzy komentarzy do liturgii, w wielu miejscach podkreślają, że pożyteczną rzeczą jest – podczas uczestniczenia we Mszy św. – rozważać bolesną mękę Pana Jezusa. Ileż korzyści duchowych odnosimy z rozpamiętywania cierpień Zbawiciela i z współcierpienia z Nim, chociaż tak bardzo niedoskonałe jest to nasze współcierpienie. Pan Jezus powiedział św. Faustynie: „Jedna go-dzina rozważania Mojej bolesnej męki ma większą wartość niż cały rok biczowania się aż do krwi”.


1. Dzisiaj: XIII NIEDZIELA Zwykła - 28.06.2020
o godz. 17.30 - Nieszpory niedzielne; o godz. 18.00 - Msza św. wieczorna
Dzisiejsza kolekta przeznaczona będzie na potrzeby Stolicy Apostolskiej – Świętopietrze
Kolekta przyszłej niedzieli na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego.
Kolekta z ubiegłej niedzieli na Dom Parafialny wyniosła 4462,- zł.
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.

2. W tym tygodniu : I czwartek, I piątek i I sobota m-ca
- w poniedziałek - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
PATRONÓW DIECEZJI - Msze św.: o godz. 7:00, 8:00, 17:00 i 18:00.
Dzień Papieski w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem
Po Mszy św. o godz. 17:00 - litania do Najśw. Serca Pana Jezusa.
O 18:45 spotkanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym.
- we wtorek - wsp. śś. Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego.
Po Mszy św. wieczornej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
- w czwartek - o godz. 7.00 Msza św. w int. kapłanów i o powołania do służby w Kościele;
od godz. 7:30 do 8:30 GODZINA ŚWIĘTA; o 18.00 Msza św. dla dzieci.
- w piątek - święto św. Tomasza Apostoła. O godz. 7:00 Msza św. za parafian z naboż.
do Najśw. Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. odwiedziny chorych - tylko tych,
którzy wcześniej zgłoszą odwiedziny.
- w sobotę - o 7:00 Msza św. w int. żyjących i ++ członków Żywego Różańca oraz Dzieci
Maryi. Od 17:00 do 18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowie¬dzi św.


3. W przyszłą niedzielę - XIV NIEDZIELA Zwykła - 05.07.2020.

 

4. Zachęcamy do wzięcia udziału w niedzielnych wyborach i oddania głosu na swojego
kandydata zgodnie ze swoim sumieniem i systemem uznawanych wartości.

 

5. W „GOŚCIU NIEDZIELNYM" dzisiaj m.in.: rozpoczynamy cykl wakacyjny „Nie ma jak u
Mamy” - reportaże z sanktuariów maryjnych w Polsce. Zaczynamy od Sejn, gdzie pielgrzy-
mów przyciąga cudowna 600-letnia figura Matki Bożej. Ponadto w „Gościu” o tym, że czas
zamkniętych świątyń nie był stracony dla duchowości - wiele osób na Zachodzie deklaruje,
że pandemia umocniła ich wiarę; o polskich Żydach, którzy założyli Hollywood.


6. Kancelaria czynna: we wtorek, czwartek i piątek 8:30 - 10:00;
we wtorek 17:00 - 17:30.
Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych, którzy chcą ochrzcić dziecko w lipcu
odbędzie się w czwartek (02.07) o godz. 19.00 w salce na plebanii.
Msza św. chrzcielna z błog. rocznych dzieci w II niedzielę lipca (12.07) o godz. 11.00.

Ofiarę za Mszę św. można przelać na konto parafialne podając datę, godzinę odprawia-nej
Mszy św. i kto zamawiał. PKO BP SA: 04 1020 1664 0000 3602 0113 9161
Można też składać w kopercie do koszyczka na ofiarowanie.
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary - wpłacane na konto parafialne na potrzeby parafii.

Człowiek a społeczność
Człowiek rodzi się i żyje w społeczności, czym jednak ona jest? Liberalizm określa Społeczność jako
zespół autonomicznych i ahistorycznie ujmowanych jednostek ludzkich, które łączy doraźny interes ekonomiczny. Marksizm był kolektywizmem, traktując
społeczność jako paraorganizm i twórcę indywidualnego człowieka.
Chrześcijański personalizm unika obu ekstremalno-fałszywych stanowisk: darwinizmu społecznego
w liberalizmie i kryptototalitaryzmu marksistowsko-komunistycznego. Społecz-ność jest zespołem wolnych osób, które łączy cel będący ich dobrem wspól-nym.
Życie społeczne realizuje się w różny sposób, społecznością są: rodzina, ród, wieś czy miasto, naród, państwo, federacja państw, wspólnota religijno-kościelna, „rodzina ludzka”. Człowiek potrzebuje wielu społeczności − małych
i dużych. One wzajemnie się przenikają i dopełniają, służąc rozwojowi człowie-ka w różnych jego wymiarach.
Jaka jest właściwa relacja między indywidualnym człowiekiem a społeczno-ścią? Międzyludzkie relacje powinny respektować z jednej strony dobro osoby ludzkiej, z drugiej także dobro społeczne, np. rodziny, narodu czy państwa. Obie wartości wzajemnie się przenikają i warunkują, a nie wykluczają. Dobro wspólne państwa jest ważniejsze od interesów jednostek, zwłaszcza w odnie-sieniu do wartości ekonomicznych, a w sytuacjach ekstremalnych także biolo-giczno-witalnych, np. przetrwanie narodu i państwa w okresie wojny wymaga ofiarności żołnierzy. Podległość indywidualnych ludzi wobec państwa nie obejmuje jednak wartości wyższych: moralnych, ideowych i religijnych, ponie-waż w ich zakresie osoba ludzka jest autonomiczna.
Społeczne życie nie jest ani rynkiem interesów w ujęciu liberalnego indywi-dualizmu ani makrowięzieniem totalitarnych ustrojów, lecz wspólnotą osób świadomie i dobrowolnie realizujących wspólny cel ‒ dobro. Prawda, moralne dobro i solidarność cementują społeczność, zaś kłamstwo, przymus i nienawiść ją niszczą. Istotą życia społecznego jest przekaz wartości: od ekonomicznych do moralno-ideowych. Chrześcijanin akceptuje życie społeczne w dwojakim wymiarze − natury i łaski. Na płaszczyźnie natury współtworzy małe i wielkie społeczności ‒ w tym rodzinę i naród, na nadprzyrodzonym poziomie łaski włącza się we wspólnotę Kościoła.
/ ks. Stanisław Kowalczyk /