Licznik odwiedzin

1078902

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

INTENCJE MSZALNE 12.10 - 18.10.2020 r.

PONIEDZIAŁEK 12.10.2020
  7:00 - Za + Jerzego Kozok w pamiątkę urodzin.
18:00 - 1. Za + Krystynę Świerczek w II rocz. śmierci, męża Józefa oraz ++ z pokrew.:
               Świerczek, Galios, Sowa, Gryc i Gruca.
           2. Za + Annę Roskosz, ze wsp. męża, rodziców i pokrew. z obu stron.

WTOREK 13.10.2020 - wsp. Bł. Honorata Koźmińskiego, Kapłana
  7:00 - W intencji Romana Staniek o powrót do zdrowia.
18:00 - Za ++ Stefana, Helenę i Czesława Maruszczyk, rodziców z obu stron,
              pokrewieństwo oraz Gertrudę, Rudolfa i Marka Bambynek.
20.00 - Msza św. Fatimska - zbiorowa.

ŚRODA 14.10.2020
  7:00 - Za + żonę Krystynę Szołtysik, rodziców, ++ Annę i Helenę Majchrzyk, Wojciecha
              i Gertrudę Szołtysik, synów: Franciszka, Wiktora i Herberta.
18:00 - 1. W int. żyjących i ++ nauczycieli oraz pracowników placówek oświatowych
              w Kaletach z okazji Dnia Edukacji.
           2. Za + Eleonorę Krus, ze wsp. męża Hilarego, + Władysława Jasińskiego
                i ++ z rodzin: Krus, Maniura, Jasiński.

CZWARTEK 15.10.2020 - wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i Dra Kościoła
  7:00 - Za ++ rodziców: Marię i Pawła Mazur oraz ++ dziadków: Bertę i Jana Szołtysik,
           Józefę i Wilhelma Mazur.
17:00 - 1. Za ++ Joachima, Jadwigę i Pawła Graupner, Marię, Agnieszkę i Józefa Ordon.
           2. Za + Renatę Olma w II rocz. śmierci, ze wsp. ojca Gerarda oraz teściów.

PIĄTEK 16.10.2020 - Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej - Patronki Śląska
  7:00 - Za + Stefana Dragon w rocz. śmierci, rodziców, teściów i pokrew.
15:00 - 16:00 Adoracja Miłosierdzia Bożego
16:00 - Do Opatrz. Bożej, MBNP i Ojca św. Jana Pawła II, w int. Papieża Franciszka
           i Benedykta XVI, za Ojczyznę i media katolickie Radio MARYJA i TV TRWAM
            oraz Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
18:00 - Za + męża Marcina Olek w V rocz. śmierci.

SOBOTA 17.10.2020 - wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, Bpa i Męcz.
  7:00 - Za + Cecylię Kowolik . Intencja ofiar. od mieszkańców z ul. Rymera i przyle-głych.
18:00 - 1. Za + Dorotę Hadyk. Intencja ofiarowana od rodziny Dziuk.
           2. Za + Andreasa Kabus w 30. dzień po śmierci.
           3. Dziękczynno - błagalna w int. małżonków: Urszuli i Edwarda Kozak z ok. 70. rocznicy urodzin. (Te Deum)

XXIX NIEDZIELA Zwykła - 18.10.2020
  6:30 - Za ++ Agatę i Józefa Kowalski, rodziców, synów, córki, zięciów, wnuków: Janinę i Jana.
  8:00 - Za ++ Bronisławę Baron w rocz. śm., ze wsp. męża Brunona, rodziców z obu stron i pokr.
  9:30 - Za ++ Martę i Karola Potempa, rodziców z obu stron i ++ z pokrew.
11:00 - Za + Sabinę Marzec w I rocz. śmierci.
15:00 - W int dzieci chrzcielnych i rocznych. Chrzest: Honorata, Maria Penkaty
18:00 - Za + Tadeusza Siwek w I rocz. śmierci.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Wprowadzenie do liturgii: Pan pragnie obdarowywać człowieka. Cały świat stworzył dla niego. A kiedy grzech ugodził dzieła Boże, Pan nie pozostawił człowieka samego, lecz dał mu obietnicę zbawienia, ogłaszaną przez proroków. W końcu posłał swego Syna, aby odnowił całe stworzenie. Dziś Kościół jest wezwany, aby nieść to orędzie zbawienia światu. Aby przyjąć Boży dar, aby uczestniczyć w radości zbawionych, potrzeba, aby człowiek zauważył i przyjął to obdarowanie.

1. Dzisiaj: XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 11.10.2020 r. Dzień Papieski
o godz. 17.30 - Różaniec; o 18.00 - Msza św. wieczorna
Dzisiejsza kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.
Przed kościołem zbiórka do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na Misje.
Zbiórka z ubiegłej niedzieli dla uchodźców na wyspie Lesbos wyniosła: 1229 zł.
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.

 

2. W tym tygodniu: nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.
O godz. 17.15 (w czwartek ok. 17:30) - Rodzice z Różańca za Dzieci
serdecznie zapraszają na wprowadzenie do rozważań różańcowych.

 

- we wtorek - wsp. Bł. Honorata Koźmińskiego, Kapłana; nowenna do Matki Bożej
Nieust. Pom. w ramach naboż. Różańcowego. Jest to DZIEŃ FATIMSKI - ostatni
w tym roku! Rozpoczęcie o godz.19.30 uroczystym wprowadzeniem figury Maryi
i modlitwą Różańcową. Następnie około godz. 20.00 Msza św. Fatimska
- zbiorowa , procesja ze świecami i na zakończenie Apel Jasnogórski.

 

- w środę - Dzień Nauczyciela. O 18:00 Msza św. w int. żyjących i ++ nauczycieli
i pracowników placówek oświatowych w Kaletach z okazji Dnia Edukacji.

 

- w czwartek - wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i Dra Kościoła.
O godz.17:00 Msza św. szkolna. zapraszamy wszystkie dzieci zwłaszcza
dzieci klas III, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św.
Po Mszy św. w kościele spotkanie tych dzieci z ich rodzicami !!!
o godz. 18.00 w salce na plebanii nauka przedchrzcielna.

 

- w piątek - urocz. św. Jadwigi Śląskiej - głównej patronki Śląska;
15.00 - 16.00 Adoracja Miłosierdzia Bożego; O godz. 16:00 Msza św. w int.
Czcicieli Miłosierdzia. Bożego oraz do Opatrz. Bożej, MBNP i Ojca św.
Jana Pawła II, w int. Papieża Franciszka i Benedykta XVI, za Ojczyznę, i media
katolickie Radio MARYJA i TV TRWAM.

 

- w sobotę - wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, Bpa i M.;
od godz.17:00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

 

3. W przyszłą niedzielę - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 18.10.2020 r.
Niedziela Misyjna - rozpoczynająca Tydzień Misyjny
o godz. 15.00 - Msza św. chrzcielna.

 

4. W piątek (16.10.) imieniny Biskupa Seniora Gerarda Kusza. Pamiętajmy o nim w modlitwie.

 

5. Obowiązkowa próba przed bierzmowaniem dla kandydatów (z byłych klas ósmych)
w piątek (16.10.) o godz. 19.00 w kościele w Miotku.

 

6. Zbiórka darów na rzecz ośrodka w Rusinowicach na placu przed plebanią w środę (21.10)
od rana do godz. 9.30. Wtedy jest planowany odbiór darów.

 

7. W Gościu Niedzielnym: film na DVD „Ziemia Maryi” – piękny obraz o Matce Jezusa.
O nowej encyklice papieża Franciszka. Rozmowa z autorem kanału Teobańkologia.

 

8. Kancelaria czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 8:30 - 10:00;
poniedziałek, wtorek: 17:00 - 17:30.

 

Komunikat z 387. Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski
W dniach 5 i 6 października 2020 roku w Łodzi i Pabianicach pod przewodnictwem
abp. Stanisława Gądeckiego odbyło się 387. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Archidiecezja łódzka została wybrana na miejsce obrad ze względu na rozpoczynający się
w grudniu Jubileusz 100-lecia jej powstania.
1. Obrady poprzedziła prezentacja nowej, trzeciej encykliki Papieża Franciszka „Fratelli tuttiˮ poświęconej braterstwu i przyjaźni społecznej. Za Ojcem Świętym biskupi zaapelowali
o podjęcie konkretnych działań w celu budowania świata opartego na miłości, jedności
i wzajemnej odpowiedzialności wobec każdego człowieka, zaczynając od osób najbardziej potrzebujących pomocy. W kontekście obchodzonej 4 października Niedzieli św. Franciszka przypomnieli również o potrzebie troski o środowisko naturalne w ramach ekologii integralnej.
2. Głównym przedmiotem obrad były wyzwania duszpasterskie Kościoła w Polsce. Tema-tami dyskusji podjętej w nowej formie – pięciu grup roboczych – były: strategia w czasie i po pandemii; Kościół w Polsce wobec przemian kulturowych; obecność Kościoła w prze-strzeni społeczno-politycznej; komunikacja Kościoła i duszpasterstwo parafialne w kontekście przemian.
3. Biskupi przypomnieli, że troska o małżeństwa i rodziny jest priorytetem duszpasterstwa. Małżeństwa oparte na miłości, wzajemnej pomocy, wzmocnione łaską oraz otwarte na
życie są naturalnym środowiskiem wzrostu oraz darem dla Kościoła i społeczeństwa.
W duszpasterstwie potrzeba nade wszystko pozytywnego przekazu o pięknie życia
małżeńskiego i rodzinnego.
4. W czasie obrad przedstawiono aktualny stan prac nad dokumentem dotyczącym formacji do kapłaństwa „Ratio institutionis sacerdotalis pro Poloniaˮ. Dokument po zatwierdzeniu przez Zebranie Plenarne KEP został przesłany do Kongregacji ds. Duchowieństwa. W procesie wdrażania go w życie konieczne będzie uszczegółowienie takich kwestii jak: czas propedeutyczny, czas pastoralny, kryteria rozeznawania, rola nauk pomocniczych i inne.
5. Biskupi przypomnieli, że nie można zarzucać braku szacunku dla Eucharystii osobom pragnącym z różnych powodów przyjąć z wiarą i czcią Komunię Świętą na rękę. Stolica
Apostolska uznaje ten sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego za godziwy.
6. Po raz kolejny Pasterze Kościoła w Polsce dziękują wszystkim zaangażowanym w walkę
z koronawirusem oraz za pomoc chorym i potrzebującym. Wobec narastającej liczby przypadków zachorowań, proszą o dalszą pomoc i wzmożoną modlitwę, zwłaszcza
w październiku – miesiącu modlitwy różańcowej. Apelują też o stosowanie się do zaleceń sanitarnych.
7. W niedzielę 11 października obchodzimy XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”.
W całej Polsce odbywa się zbiórka na rzecz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”. Biskupi dziękują za wsparcie tego szlachetnego dzieła.

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce – obecni na Zebraniu Plenarnym – włączyli się
w dziękczynienie archidiecezji łódzkiej i z miejsc związanych ze św. Faustyną Kowalską
i św. Maksymilianem Marią Kolbe udzielają Polakom w kraju i za granicą pasterskiego
błogosławieństwa.
Podpisali Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 387. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski