Licznik odwiedzin

1078902

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

INTENCJE MSZALNE 26.10 - 1.11.2020 r.

PONIEDZIAŁEK 26.10.2020
  7:00 - Za + Tadeusza Jeziorskiego w rocz. śm., ze wsp. rodziców, teściów i + Damia-na.
18:00 - 1. Za ++ Jadwigę i Alberta, syna Gerarda oraz Pawła i Klarę.
           2. Za + Katarzynę Chrobok w rocz. śmierci, ze wsp. męża Karola, córki Jadwigi,
              synów: Pawła, Waleriana, Stanisława i Seweryna, zięcia, synowe i pokrew.
              Potempa, Chrobok i Matysik.

WTOREK 27.10.2020
  7:00 - Za + ojca w rocz. urodzin, ze wsp. żony, syna, rodziców, pokrew. oraz dusze
           w czyśćcu cierpiące.
18:00 - 1. Za ++ Marię i Roberta Galios, 2 synów, zięcia i ++ z rodziny: Galios, Podleszka.
           2. Za ++ ojca Romana, siostrę Marię w rocz. śmierci, mamę Hildegardę oraz Eryka,
           Eugeniusza, Anielę i Łucję.

ŚRODA 28.10.2020 - święto Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
  7:00 - Za + Cecylię Kowolik. Intencja ofiarowana od mieszkańców z ul. Rymera i przyległych.
18:00 - 1. Za ++ Klarę i Rafała Nowak, syna Feliksa, Cecylię i Augustyna Olszowski
            oraz ++ z rodziny.
           2. Za ++ Gertrudę i Pawła Wieczorek, synów: Krystiana, Józefa, Gabriela oraz pokr.


CZWARTEK 29.10.2020
  7:00 - Za + Bolesława Myrcik. Intencja ofiarowana od rodzin: Rapczyński, Majdzik i Czaja.
17:00 - 1. Za + Eugeniusza Gruca w XIII rocz. śmierci, żonę Małgorzatę i ++ rodzin:
           Gryc, Gruca, Galios i Świerczek.
           2. Za + męża Pawła w VIII rocz. śm., ze wsp. rodziców, teściów i rodzeństwa.

PIĄTEK 30.10.2020
  7:00 - Za ++ rodziców i rodzeństwo w pewnej intencji.
18:00 - 1. Za + Emanuela Mazur w rocz. śmierci, żonę, córkę, zięcia i ++ z pokrew.
           2. Za ++ rodziców: Alojzego i Nadzieję Rapczyński, wnuka Marcina, wnuczkę Iwonę.

SOBOTA 31.10.2020
  7:00 - 1. Za + Urszulę Gryc w 68. rocz. urodzin, ze wsp. rodziców: Jana i Łucji, braci:
           Andrzeja i Leona oraz pokrew. z obu stron.
           2. Za + Teresę Galus w 30. dzień po śmierci.
18:00 - 1. Za + Mateusza Ptak w IV rocz. śmierci, dziadka Alojzego, wujków Waldemara
            i Michała oraz pradziadków.
           2. Za + Jerzego Ordon w VII rocz. śmierci, rodziców: Marię i Pawła Kłosek, 3 braci,
           2 szwagrów, 2 bratowe, ++ z pokrew. z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA - 1.11.2020 - Uroczystość Wszystkich Świętych
  6:30 - Za ++ Augustynę i Adolfa Płonka, 3 córki, syna, synową, 4 zięciów
           oraz Annę i Augustyna Loewe.
  8:00 - Za + Różę Helisz w XIV rocz. śmierci, męża Konrada, syna Andrzeja,
           wnuka Dominika, rodziców z obu stron, ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
  9:30 - Za + Marcina Rogocz w I rocz. śmierci
11:00 - Za + Gertrudę Pradelok w I rocz. śmierci.
17:15 - Różaniec za zmarłych
18:00 - Za + Hildegardę Gubała w IV rocz. śmierci, męża Romana, synów: Bogusława i
          Michała, synową Łucję oraz wnuków: Rafała i Jana.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Wprowadzenie do liturgii: Chrystus, ustanawiając swój Kościół, uczynił go miejscem sprawowania sakramentów, które dają życie i zdrowie. Dzisiaj wspominamy rocznicę poświęcenia kościoła, rocznicę konsekracji świątyni. Nasze myśli wracają do uroczystego momentu, w którym wzniesiona przez ludzi budowla została oddana na mieszkanie Bogu. 'Kościół jest mieszkaniem Boga z ludźmi, Przybytkiem świętym zbudowanym z żywych kamieni; stoi na fundamencie Apostołów, na kamieniu węgielnym, którym jest sam Jezus Chrystus'. Z tą wiarą wstępujmy w progi świątyń.

1. Dzisiejsza niedziela: 25.10.2020 r.
Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Naszego Kościoła
o godz. 17:30 - Różaniec;
o godz. 18:00 - Msza św. wieczorna
Dzisiejsza kolekta - przeznaczona będzie na dokończenie budowy Domu Parafialne-go.
W Uroczystość Wszystkich Świętych kolekta na opał do naszego kościoła.
Bóg zapłać za wszelkie ofiary !

 

2. W tym tygodniu : nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30; w piątek o godz. 18.00
- w poniedziałek - o godz. 18.45 w salce spotkanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym.
- we wtorek - Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pom. w ramach nabożeństwa różańcowego.
- w środę - święto Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
- w czwartek - o godz.17:00 Msza św. szkolna dla dzieci.
- w sobotę - od godz.17:00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

 

3. W przyszłą niedzielę - Uroczystość Wszystkich Świętych - 1.11.2020 r.
o 14:00 nieszpory świąteczne; procesji na cmentarz z powodu pandemii nie będzie !
O godz. 17.15 Różaniec za zmarłych w kościele i wypominki.
O godz. 20.00 różańca na cmentarzu z powodu pandemii nie będzie !

 

4. W sklepiku można nabyć znicze CARITAS na uroczystość Wszystkich Świętych (3,00 zł.)

 

5. Wyrazem miłości do naszych zmarłych w najbliższych dniach będzie troska o wygląd ich
grobów. Jeśli jednak oni oczekują naszej pomocy cierpiąc w czyśćcu, powinniśmy modląc się
i zyskując odpusty za zmarłych. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną w Uro-czy-
stość Wszystkich Świętych od południa i przez cały dzień zaduszny, mogą dostąpić odpustu
zupełnego i ofiarować za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust,
który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust ten jest zupełny w dniach
od 1 do 8 listopada, w inne dni roku - cząstkowy.
Zalecki – to polecenie swoich zmarłych modlitwie Kościoła. Można je składać
w zakrystii lub kancelarii. W Uroczystość Wszystkich Świętych przed południem zalecki
będzie zbierała nasza młodzież w Domu Parafialnym, a w kaplicy na cmentarzu od rana
do wieczora.

 

6. W Gościu Niedzielnym warto przeczytać: czy istnienie innych religii jest zgodne z wolą
Boga, czy też wyłącznie błędem ludzkim? Na to pytanie odpowiada „Deklaracja o stosunku
Kościoła do religii niechrześcijańskich". Właśnie mija 55 lat od jej podpisania. Jakie mamy
powody kryzysu powołań zakonnych? Czy posłuszeństwo może być drogą do wolności?;
o wielkim sukcesie polskiej tenisistki, która jako pierwsza Polka w historii wygrała
turniej Wielkiego Szlema.

 

7. Kancelaria czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8:30 - 10:00;
poniedziałek, wtorek: 17:00 - 17:30.
Uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła.

Uświęcająca działalność Kościoła obejmuje nie tylko czas, ale także i prze-strzeń - miejsce święte powiązane z wydarzeniami zbawczymi. Przestrzeń święta posiada swoje centrum w Jezusie Chrystusie, który jest Głową Kościoła. Budynek kościelny jest domem modlitwy i znakiem obecności Chrystusa wśród swojego ludu. Natomiast prawdziwą świątynią jest przede wszystkim sam Chrystus (por. J 2, 13-22). W Nim jest obecny Bóg Ojciec i w Nim rozpoczął się kult w Duchu i w prawdzie (J 4, 23).
Świątynią są także wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa, którzy tworzą Jego Mistyczne Ciało. Pisał o tym św. Paweł do Koryntian: Jesteście Bożą
budowlą (...) Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga
i że Duch Boży mieszka w was? (1 Kor 3, 9b. 16).
Przypomniał tę prawdę także św. Augustyn
w czasie poświęcenia kościoła: to jest dom dla naszej modlitwy, ale domem Bożym jesteście wy sami ('Sermo', 336, 1). Budynek kościelny staje się
domem Bożym dzięki sprawowanej w nim Eucharystii. Dlatego przy poświęce-niu kościoła odprawianie Mszy św. jest najważniejsze i konieczne. Poza
czasem sprawowania Eucharystii, dzięki temu, że w kościele przechowuje się Najświętszy Sakrament jako owoc Najświętszej Ofiary, który ją przedłuża na pozostałe godziny dnia i nocy, budynek kościelny pozostaje domem Bożym.
Modlitwa nad darami z Mszy św. w rocznicę poświęcenia własnego kościoła każe wspominać dzień, w którym (Bóg) napełnił ten dom swoją obecnością. Budynek kościelny, będąc znakiem obecności Chrystusa wśród swojego ludu, jest także znakiem i obrazem pielgrzymującego ludu Bożego. Obrazem
Kościoła w drodze do swojej pełni, do swojego przeznaczenia. Jest on przecież zadatkiem nieba, jego częścią, ale równocześnie posiada coś z tymczasowości, doczesności, kruchości.
Musimy pamiętać o przytoczonych wyżej słowach św. Pawła, które zawarte są w antyfonie na Komunię Mszy w rocznicę poświęcenia własnego kościoła: Jesteśmy świątynią Boga i Duch Boży w nas mieszka. Świątynia Boga jest święta, a my nią jesteśmy (por. 1 Kor 3, 16-17).
/ ks. Władysław Głowa /