Licznik odwiedzin

1238219

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

REGULAMIN LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
przy PARAFII ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KALETACH

 

 

I. Uwagi ogólne

 

 1. Ministranci i lektorzy odnoszą się do siebie z należytym szacunkiem w Kościele i poza nim!!!
 2. Ministranci przychodzą do służenia minimum 10 minut przed Mszą świętą lub nabożeństwem. Natomiast lektorzy przychodzą do posługi Słowa 15 minut przed Mszą świętą.
 3. Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, powinni być wstanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.
 4. Ministranci i lektorzy nie rozmawiają ze sobą w zakrystii. Mogą jedynie półgłosem ustalić funkcje liturgiczne.
 5. Strój ministranta i lektora powinien być zawsze czysty, wyprasowany i starannie założony.

II. Modlitwa przed i po służeniu

 

 1. Ministranci i lektorzy ustawiają się do służenia minimum 5 minut przed Mszą świętą lub nabożeństwem.
 2. Nawet wtedy, gdy jeszcze nie ma kapłana, ministranci i lektorzy sami odmawiają modlitwę przed służeniem, rozpoczynając ją znakiem krzyża. Prowadzi ją animator lub, gdy go nie ma najstarszy ministrant.
 3. Po Mszy świętej ministranci i lektorzy odmawiają modlitwę po służeniu, kończąc ją znakiem krzyża.

 

III. Służba liturgiczna

 

 1. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego planu.
 2. Ceremoniarz lub najstarszy ministrant wyznacza funkcje liturgiczne!!!
 3. Ministranci i lektorzy przy ołtarzu mają zawsze złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają.
 4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy, więc podkreślać przekazywaną treść, a nie siebie samego.
 5. Liturgiczna Służba Ołtarza sumiennie zapoznaje się z planem służenia tygodniowego i niedzielnego, który obowiązuje od września do czerwca. W miesiącach wakacyjnych ministranci i lektorzy pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej.
 6. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wchodzą tylko w razie konieczności.
 7. Za porządek w zakrystii ministranckiej odpowiedzialna jest cała Liturgiczna Służba Ołtarza.
 8. Miejscem gdzie ubieramy stroje liturgiczne jest zakrystia ministrancka.

 

IV. Punktacja

 

 1. Obecność na służbie +1 punkt, nieobecność na służbie –2 punkty.
 2. Obecność na zbiórce +1 punkt, nieobecność na zbiórce –1 punkt.
 3. Służenie na ślubie +1 punkt, pogrzeby – w ciągu roku każdy ministrant i lektor musi uczestniczyć 20 razy.
 4. Nieodpowiednie zachowanie podczas Mszy św., zbiórki, nabożeństw, w zakrystii – kara ustalona przez ks. Opiekuna, bądź Prezesa LSO.
 5. Usprawiedliwienia są przyjmowane do pierwszej zbiórki po zakończeniu miesiąca.
 6. Każdy ministrant i lektor, któremu nie odpowiada z ważnych przyczyn wyznaczona służba, ma obowiązek zamienić się z innym ministrantem, lektorem.

 

V. Kary i nagrody

 

 1. Wobec członka LSO, który będzie lekceważył swoje obowiązki będą wyciągane konsekwencje:
  • upomnienie (ks. Opiekuna, Prezesa LSO),
  • otrzymanie dodatkowej służby pozaplanowej,
  • rozmowa z Rodzicami ministranta (stosowana tylko w niektórych przypadkach – decyzje podejmuje ks. Opiekun, Prezes LSO)
  • zawieszenie w funkcji ministranta,
  • wydalenie z grona ministrantów.
 2. Te same zasady, co w punkcie 1 dotyczą także tych członków LSO, którzy poprzez swoją postawę poza służbą przy ołtarzu i na zbiórkach będzie przynosili wstyd gronu LSO (kradzieże, palenie papierosów i picie alkoholu, nieodpowiednie zachowanie w szkole, itp.).
 3. Na kolędę będą chodzili tylko ci ministranci, którzy sumiennie będą wypełniali swoje obowiązki. Podobnie na wspólne wyjazdy będą klasyfikowani ci ministranci, którzy nie będą zaniedbywali służby liturgicznej oraz odpowiednio się zachowują (odpowiednie zachowanie podczas Mszy św., na zbiórkach, wobec starszych od siebie).
 4. Co pewien czas, wśród wyróżniających się ministrantów, będą przyznawane nagrody.

 

VI. Przyjęcie kandydatów do grona LSO

 

 1. Przyjmowanie kandydatów na ministrantów odbywać się będzie zawsze we wrześniu.
 2. Po odpowiednim przygotowaniu kandydaci zostaną przyjęci do grona ministrantów                 w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
 3. Ministrantem Słowa Bożego może zostać kandydat, który:
  • osiągnął odpowiedni wiek,
  • wyróżnia się pobożnością i nienaganną postawą moralną,
  • godnie reprezentuje LSO w swoim środowisku,
  • odznacza się dobrą postawą na Mszy św., zbiórkach, w zakrystii,
  • dobrowolnie wyraził wolę takiej posługi,
  • sumiennie uczestniczy w liturgicznych zbiórkach przygotowawczych i spotkaniach biblijnych,
  • w pełnieniu posługi ministranta Słowa Bożego szczególnie cenne i pożyteczne są:

-          dobra dykcja,

-          brak strachu przed publicznym wystąpieniem.

 1. Ministranci Słowa Bożego będą ustanawiani w swojej posłudze w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata po wcześniejszym przygotowaniu.
 2. Odnowienie przyrzeczeń ministranckich odbywać się będzie w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.