Licznik odwiedzin

733750

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Kraków, 26-31 lipca 2016

Szczegółowe informacje na temat ŚDM znajdziecie na stronie:

www.krakow2016.com

 

 

 

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016   


Dni w Diecezji Gliwickiej 20 – 25 lipca 2016 r.

 

baner1

 

Droga Młodzieży! Drogie Rodziny! Drodzy Parafianie!

Światowe Dni Młodzieży są wydarzeniem religijnym. Decyzją Ojca św. Franciszka kolejne Światowe Dni Młodzieży przeżywać będziemy w lipcu 2016 r. w Krakowie. Pragnieniem organizatorów ŚDM w Polsce jest zaprosić Młodych z całego świata do naszych parafii, do naszych domów, do naszych rodzin, aby pokazać im nasze polskie zwyczaje, gościnność, interesujące miejsca w naszym kraju czy też tradycyjną kuchnię. Jest to zaproszenie do wymiany doświadczeń, łamania stereotypów, interesującego wzbogacającego duchowo spotkania. Parafialna Grupa ŚDM także i u nas zaprosiła  ludzi otwartego serca, skłonnych przyjąć pod swój dach Młodych, którzy będą gościć w naszej parafii od 20 do 25 lipca 2016 r., do otwarcia swoich domów i rodzin dla młodych Pielgrzymów z zagranicy. Przybędzie do nas grupa ok. 50 osób ,  pragnęlibyśmy także  dołączyć się jako parafia do  spotkania Młodych z Ojcem św., dlatego zapraszamy Was, Drodzy Parafianie, do włączenia się w ŚDM i rejestrowania na stronach ŚDM Diecezji Gliwickiej. 

Informacje dotyczące rejestracji grup w systemie ŚDM Kraków 2016 dla Diecezji Gliwickiej      

Rejestracja polskich grup chętnych  do włączenia się w spotkanie z Papieżem odbywa się w całym kraju tylko i wyłącznie za pośrednictwem Diecezjalnego Centrum ŚDM, czyli  za pośrednictwem Centrum ŚDM Diecezji Gliwickiej. Minimalna wielkość grupy to 1 osoba, jednak ze względów logistycznych i praktycznych  organizatorzy zachęcają do tworzenia grup o większej liczebności. We wrześniu br. zostaną podane punkty przygotowań i zgłoszeń w naszej diecezji. Zalecany przedział wiekowy uczestników ŚDM to 16 – 30 lat.

Opieka nad osobami niepełnoletnimi będzie powierzona osobie pełnoletniej (za zgodą tejże osoby), wyznaczonej przez głównego opiekuna danej grupy. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w ŚDM tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika, dostarczoną głównemu Opiekunowi grupy. Opiekunem i jego zastępcą winny być osoby pełnoletnie. Opiekun grupy przy zgłoszeniu powinien podać: imię i nazwisko oraz adres mailowy, którym będzie się posługiwał we wszystkich sprawach dotyczących ŚDM – można stworzyć indywidualny adres mailowy, a niekoniecznie korzystać z prywatnego. Opiekun grupy może zasugerować nazwę grupy, którą zapiszemy w systemie. Nazwa będzie już niezmienna, gdyż jednocześnie do niej/do grupy, będzie przydzielony numer w systemie krakowskim (przykład: „KSM – Kalety”).  Wszyscy uczestnicy danej grupy muszą mieć ten sam rodzaj pakietu pielgrzyma i ten sam język katechezy. Grupa nie może też liczyć więcej niż 150 członków.

Sprawę ŚDM polecamy pamięci modlitewnej wszystkich Parafian.

 

 

ban.2

 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW