Licznik odwiedzin

1648102

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

Życzenia dla kapłanów

     W Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami, podczas której został ustanowiony sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.  Bóg sam wybiera i wysyła szafarzy swoich  - bądźcie więc spełnieniem pragnień Jego Serca.  Życzymy naszym Kapłanom, aby czerpali moc od Tego, który hojnie rozdaje łaskę gorliwości i zapału w kapłańskiej posłudze.  Niech Dobry Pasterz daje ciągle nowe siły do pracy z ludźmi, których każdego dnia stawia na drodze kapłańskiej posługi. Dziś również modlimy się o tę szczególną łaskę, abyście podobnie,  jak Najwyższy Kapłan swym wielkim sercem podnosili, rozplątywali to, co powikłane i rodzili nadzieję. Niech Wasze szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej   przyniesie wiele dobra, rodzi wiarę, nadzieję i miłość.  Niech nie brakuje entuzjazmu i siły potrzebnej do głoszenia Radosnej Nowiny, a Jezus Chrystus niech będzie dla Was zawsze Źródłem niewyczerpanych darów, abyście całym swym życiem świadczyli o swej przynależności do Boga. 

Kwiaty 1

WIELKOPOSTNE ZAMYŚLENIE W DRODZE.

      „Droga to pewna odległość, która ma jakiś początek i koniec. Droga to naznaczenie pewnego celu, bowiem każda z nich gdzieś prowadzi. Z kolei Droga Krzyżowa to propozycja całożyciowa Mistrza z Nazaretu. Ta droga Mesjasza ma być moją drogą, która w konsekwencji prowadzi do Boga”. /J. Mastalski/.

     Tradycją w naszej parafii stało się organizowanie nabożeństw Drogi Krzyżowej ulicami miasta. 12 kwietnia br. w atmosferze dobiegających odgłosów ulicy, rozświetlonej latarniami i reflektorami samochodów, parafianie dawali świadectwo swojej wiary w zbawczą Mękę Zbawiciela. W uroczystości uczestniczyli duchowni, wierni oraz przedstawiciele grup katolickich, którzy przewodniczyli wyznaczonym przez Ks.Proboszcza stacjom. Początkiem Drogi Krzyżowej był parafialny plac kościelny, ostatnia stacja znajdowała się przy miejscu pamięci o ofiarach systemów zniewalających ludzi – Pomniku Bojownikom o Wolność i Demokrację. Tu ks.Ciosmak podziękował za udział wszystkim uczestnikom i zaprosił do wspólnej modlitwy także za nauczycieli, by poszukiwali wagi życiowych decyzji w perspektywie krzyża i dokonywali odpowiedzialnych wyborów. Na zakończenie nabożeństwa ks.Proboszcz udzielił wszystkim błogosławieństwa i życzył zebranym głębokiego przeżycia nadchodzącego czasu, głębokiej modlitwy, którą powinniśmy ogarnąć nie tylko siebie i nasze sprawy, ale sprawy osób nam bliskich, tych środowisk, za które jesteśmy odpowiedzialni, ale też sprawy naszej ojczyzny, całego świata i Kościoła.

DSCF6622

  

  DSCF6623

DSCF6625