Licznik odwiedzin

1634888

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

KONKURS  NA WITRAŻ 

WITRA

             Kolejny konkurs Witrażowa Droga Krzyżowa będzie jak spleciony warkocz różnych scen z życia Jezusa... Piękno, światło witraży budzi ludzkie wnętrze, sprawia, że staje się ono jeszcze pogodniejsze, cieplejsze i jeszcze bardziej wrażliwe na przekazywaną treść. 
           Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do licznego uczestnictwa w nabożeństwie drogi krzyżowej, do pogłębienia życia religijnego i umiłowania Chrystusa oraz wiązania swoich, większych czy mniejszych dróg krzyżowych, z drogą krzyżową Chrystusa, w myśl Jego polecenia: „Jeżeli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23).

Organizator konkursu – Parafia pw. św. Józefa w Kaletach

Rozpoczęcie konkursu – 24  lutego 2014 r.

Zakończenie składania witraży – 14 marca 2014 r.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – 23 marca 2014 r.

      Tematem konkursu są witraże przedstawiające poszczególne stacje Drogi Krzyżowej wykonane techniką witrażu z kolorowej bibuły (z czarnym obramowaniem) o  formacie maksymalnie A3 , wykonane farbami witrażowymi lub z kolorowych szkiełek bądź innych dowolnie dobranych materiałów.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci  i młodzież gimnazjalna w wieku od 5 do 15 lat. Każdy uczestnik może dać na konkurs jedną pracę.

Prace zostaną ocenione pod względem estetyki wykonania, wkładu pracy, pomysłowości.

Prace będą oceniane wg kategorii wiekowych:

- przedszkolaki

- uczniowie kl. I – III

- uczniowie kl. IV – VI

- uczniowie  gimnazjum

Każda praca powinna być zaopatrzona w dane autora: imię, nazwisko, wiek,  klasa.

 

Światowy Dzień Chorego 

 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes,  obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Zaproszenie na Mszę św. i wspólną modlitwę  skierowane było zwłaszcza do wszystkich chorych i osób w podeszłym wieku. Podczas Mszy św. była możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. Cennym darem dla chorych było udzielone im błogosławieństwo lurdzkie. Papież Franciszek w swoim orędziu na ten dzień pisał: Kiedy  z czułością podchodzimy do osób potrzebujących leczenia, to niesiemy nadzieję i uśmiech Boga w sprzeczności świata. Kiedy stylem naszego działania staje się wielkoduszne poświęcenie dla innych, to tworzymy przestrzeń dla Serca Chrystusa i jesteśmy nim rozpaleni, wnosząc w ten sposób nasz wkład w przyjście Królestwa Bożego.

caritas.lodz.pl-1391514880-DCH  

„Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:

– zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła;

– umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub starość;

– przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;

– powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu;

– przygotowanie na przyjście do życia wiecznego” (KKK 1532).

           Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie.

            11 lutego 1980 roku, w Bazylice św. Piotra, Ojciec Święty w homilii wyjaśnił: „Cierpiący na różne choroby udają się z pielgrzymką do Lourdes z tą nadzieją, że za pośrednictwem Maryi objawi się w nich zbawcza moc Chrystusa. I faktycznie ujawnia się ona zawsze w darze pogody ducha i ofiary, często w ogólnym polepszeniu zdrowia albo wprost w łasce całkowitego wyleczenia, o czym świadczą liczne, zweryfikowane przypadki w ciągu ponad stu lat. Cudowne uzdrowienie jest jednak, mimo wszystko, czymś wyjątkowym. Zbawcza moc Chrystusa, wyjednana wstawiennictwem Jego Matki, objawia się w Lourdes przede wszystkim w płaszczyźnie duchowej” (Jan Paweł II).