Licznik odwiedzin

1525835

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

    RENOWACJA MISJI

      Szybko upłynął czas od zasłuchanych w Słowo i bogatych znakami pięknych misyjnych dni. I oto Bóg dał nam czas powrotu i pogłębienia doznanych łask i osobistych przeżyć. 
     23-27 listopada 2019 r. był to niezwykły czas łaski Bożej, przemiany serc i pogłębienia życia duchowego. Renowacja to odnowienie. Prowadzący rekolekcje misyjne przekonywał, że wszystko, co nas otacza wymaga nieustannej troski i odnawiania, tak też jest i z życiem duchowym człowieka. Ono również domaga się troski i pielęgnacji. W życiu duchowym człowieka funkcjonuje podstawowa zasada: jeśli człowiek go nie rozwija to doświadcza regresu – zaniku duchowej wrażliwości.
    Program misyjny sprawił, że każdy parafianin niezależnie od wieku mógł wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu. Podczas odnowienia misji przyszedł do nas Jezus w nauczaniu ks. Andrzeja Kinala ze Zgromadzenia Świętej Rodziny (MSF), długoletniego kaznodzieję i rekolekcjonistę zgromadzenia. Ks.Andrzej zachęcał nas do wyciszenia się oraz zastanowienia nad sobą i swoim życiem. Były nauki ogólne, misjonarz spotkał się z uczniami w szkole, były nauki stanowe dla młodzieży, dla mężczyzn, kobiet oraz chorych  z naszej parafii. Wszyscy obecni w kościele na zakończenie otrzymali błogosławieństwo Apostolskie, którego przyjęcie pozwalało na uzyskanie odpustu zupełnego. Dziękujemy ks. Proboszczowi W.Ciosmakowi za zorganizowanie renowacji misji, ks.Andrzejowi za szansę doświadczania Boga i odczytywania właściwie Bożych planów w odniesieniu do swego życia. Umocnieni łaskami Ducha Św. otrzymanymi poprzez udział w tych wydarzeniach wracamy do codzienności, by ją przemieniać.

                               PRAWDZIWA MIŁOŚĆ DOMAGA SIĘ  OBECNOŚCI

         Minęły już dwa lata od szczególnych dni łaski, które przeżywaliśmy w naszej parafii podczas Misji św. To wtedy Jezus Chrystus był wśród nas obecny ze swoim słowem, przebaczeniem i miłością. Wielu z nas odczuło tę obecność Jezusa i zostało dotkniętych Jego łaską. Na zakończenie stojąc przy krzyżu misyjnym, zostaliśmy posłani, aby spotkanemu w Misjach świętych Panu dawać świadectwo naszej wiary w rodzinie, sąsiedztwie i miejscu pracy. W nadchodzącym tygodniu będziemy mieli możliwość odnowienia tych misyjnych dni. Poprzez spotkanie ze Słowem Bożym i przywołanie tych minionych chwil z misji świętych, mamy utwierdzić się w dobrym. Na nowo zaprośmy Jezusa do naszych serc i rodzin oraz prośmy Go, aby uleczył nas i rozwiązał trudne dni i sytuacje. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w odnowieniu Misji świętych. To będzie czas ponownego spotkania z Jezusem Chrystusem, czas opowiedzenia się za Jezusem, który jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Zapraszamy wszystkich do gorliwego udziału w ćwiczeniach misyjnych i do wspólnej modlitwy.

MISJE2019a

Jak świętowali?

     IMG 8664      IMG 8683

        O godz. 11.00 w ostatnią niedzielę listopadowego słonecznego miesiąca spotkaliśmy się na uroczystej Mszy świętej sprawowanej uroczyście przez naszych kapłanów w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza, organistów i orkiestry oraz kolejarzy. Uroczystość Chrystusa Króla zbiegła się z terminem odnowienia misji, dlatego też ks. misjonarz Andrzej Kinal zachęcał wszystkich parafian do obecności przy Chrystusie, do odnowienia i renowacji relacji z Bogiem.

Podczas Eucharystii ministranci ponowili swoje przyrzeczenia służby Chrystusowi. Przyjęto też nowych kandydatów za ministrantów.

        Po południu w salce parafialnej odbyło się spotkanie ministrantów. W trakcie słodkiego poczęstunku ministranci i lektorzy otrzymali dyplomy i niespodzianki.

IMG 8667    IMG 8663

IMG 8673IMG 8692      

IMG 8700     IMG 8732