Licznik odwiedzin

1599284

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

KONKURS  NA WITRAŻ 

WITRA

             Kolejny konkurs Witrażowa Droga Krzyżowa będzie jak spleciony warkocz różnych scen z życia Jezusa... Piękno, światło witraży budzi ludzkie wnętrze, sprawia, że staje się ono jeszcze pogodniejsze, cieplejsze i jeszcze bardziej wrażliwe na przekazywaną treść. 
           Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do licznego uczestnictwa w nabożeństwie drogi krzyżowej, do pogłębienia życia religijnego i umiłowania Chrystusa oraz wiązania swoich, większych czy mniejszych dróg krzyżowych, z drogą krzyżową Chrystusa, w myśl Jego polecenia: „Jeżeli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23).

Organizator konkursu – Parafia pw. św. Józefa w Kaletach

Rozpoczęcie konkursu – 24  lutego 2014 r.

Zakończenie składania witraży – 14 marca 2014 r.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – 23 marca 2014 r.

      Tematem konkursu są witraże przedstawiające poszczególne stacje Drogi Krzyżowej wykonane techniką witrażu z kolorowej bibuły (z czarnym obramowaniem) o  formacie maksymalnie A3 , wykonane farbami witrażowymi lub z kolorowych szkiełek bądź innych dowolnie dobranych materiałów.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci  i młodzież gimnazjalna w wieku od 5 do 15 lat. Każdy uczestnik może dać na konkurs jedną pracę.

Prace zostaną ocenione pod względem estetyki wykonania, wkładu pracy, pomysłowości.

Prace będą oceniane wg kategorii wiekowych:

- przedszkolaki

- uczniowie kl. I – III

- uczniowie kl. IV – VI

- uczniowie  gimnazjum

Każda praca powinna być zaopatrzona w dane autora: imię, nazwisko, wiek,  klasa.