Licznik odwiedzin

100035

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

 Nowy krzyż misyjny

 

 DSC 4725

DSC 4687

    

 

 

             W niedzielę, 14 września 2014 r. w Święto Podwyższenia  Krzyża Świętego  wierni naszej parafii  przeżywali uroczystość poświęcenia nowego krzyża misyjnego.  Aktu poświęcenia  dokonał ks.Proboszcz Wojciech Ciosmak w asyście naszych wikariuszy: ks. Marka Niewiadomskiego i ks. Michała Wąsa. Ks. Proboszcz  przygotował na tę okoliczność piękne i wymowne fragmenty wygłoszonych przez św. Jana Pawła II homilii o krzyżu świętym.  Przy nowym krzyżu misyjnym ks. Proboszcz podkreślił  wartość krzyża i jego znaczenie w życiu każdego człowieka. Modlił się wraz z kapłanami, by Bóg swoją mocą nowy krzyż uświęcił. W naszej parafii został on przeniesiony z miejsca za kościołem w miejsce bardziej widoczne po to,  byśmy go zawsze widzieli  i w swoim życiu. Krzyż misyjny będzie nam przypominał o rekolekcyjnych postanowieniach i o tym, że każdy z nas powinien ratować dusę swoją. Taki też napis znajduje się na nowym krzyżu obok adnotacji o latach, w których odbywały się misje w naszej wspólnocie parafialnej. 

            Ks. Ciosmak podziękował wszystkim, którzy mieli swój wkład w tę szczególną uroczystość: Panu Krzysztofowi Rogocz  za wykonanie krzyża, Panu Grzegorzowi  Krupie za  ufundowanie  rzeźby w dębie z  twarzą Chrystusa,  Panu Zbigniewowi Nowak  za ofiarowanie materiału na tę rzeźbę oraz Panu Ryszardowi  Wysockiemu za wyrzeźbienie wizerunku Jezusa,  Panom Romanowi Kandzi , Andrzejowi  Mazur i Rudolfowi Bonk za zamontowanie nowego krzyża, Panom Grzegorzowi  i Sewerynowi  Krupie, Pawłowi  Hewig za  odnowienie napisów na krzyżu i ponowne zamontowanie, służyli oni także pomocą  w montażu krzyża, Panu Bogdanowi Klycie, który użyczył zwyżki, Pani  Danucie Sośnicy za dekorację krzyża, wszystkim parafianom, dla których ten krzyż ma szczególną wartość i którzy znaleźli czas, by uczestniczyć w tym  niecodziennym zdarzeniu. Przed  uroczystym poświęceniem krzyża nastąpiło odnowienia wiary, następnie Ks. Ciosmak poświęcił krzyż misyjny, po czym wierni  przeszli procesją wokół kościoła.

          Misyjny krzyż na co dzień będzie nas wszystkich zapraszał  do refleksji nad stanem swojej wiary i miłości do Boga i bliźniego. Wokół niego gromadzić nas będzie zawsze modlitwa. Każdy z nas ma się odnaleźć we wspólnocie parafialnej, by modlić się za siebie nawzajem i prosić Boga o wybawienie duszy. Niech nowy krzyż misyjny  dla całej naszej Parafii i dla każdego z nas  będzie  darem  słuchania głosu Boga, okazją do ponownego  zaproszenia Go do swego serca i  radosnej komunii z Bogiem i z ludźmi. 

       DSC 4691      

 

  DSC 4696

 

 

DSC 4713 

 

 DSC 4681

 

 

 

 

Parafia pw. św. Józefa w Kaletach

 

 

42-660 Kalety Jędrysek
ul. Ks. Rogowskiego 24

tel: (034) 357-70-27

 

 

Parafia pw. św. Józefa w Kaletach-Jędrysku należy do diecezji gliwickiej (dekanat Woźniki). W parafii przy ul. Ks. Rogowskiego znajduje się kościół  neogotycki z 1900, rozbudowany w 1950, konsekrowany w 1975. Jest to najstarsza parafia w Kaletach.

 

Patron kościoła: św. Józef,  pochodził z rodu króla Dawida z Betlejem. Mieszkał w Nazarecie w Galilei. Był cieślą. W Nazarecie poślubił Maryję. W związku z zarządzonym przez cesarza rzymskiego Augusta spisem ludności Józef i brzemienna Maryja udali się do Betlejem i tam Maryja urodziła Syna. Józef nadał mu imię Jezus,  zgodnie z poleceniem anioła. Za radą anioła Józef uciekł z Dziecięciem i Jego Matką do Egiptu. Po śmierci Heroda  rodzina wróciła do Nazaretu. Józef wraz z Maryją stworzyli  Jezusowi bardzo dobre warunki do osobowego  wzrastania. Wdrażając Go  do ciężkiej pracy cieśli Józef pomógł Jezusowi wejść w świat pracy i włączyć się w życie społeczne. Gdy Jezus miała lat 12, rodzina udała się na pielgrzymkę do Jerozolimy. Wzmianka o tej pielgrzymce jest ostatnią wiadomością w ewangeliach o Józefie. Nie żył on już, kiedy Jezus umierając na krzyżu opiekę nad Maryja powierzył uczniowi Janowi.

 

Kult św. Józefa
Św. Józef należy do najbardziej czczonych świętych w Kościele. Na Wschodzie jego kult przyjął się wcześniej niż na Zachodzie. Cześć św. Józefa szerzyli wybitni ludzie Kościoła w średniowieczu.  W XV wieku wprowadzono wspomnienie św. Józefa do brewiarza. Od XVIII wieku dzień św. Józefa obchodzono jako uroczystość. W XIX wieku papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem i opiekunem całego Kościoła. W XX wieku papież Pius XII w 1955 roku proklamował święto pracy - dzień 1 maja - jako dzień św. Józefa Rzemieślnika.

 

Patronat
Św. Józef jest patronem szeregu krajów, m.in. Meksyku, Kanady, Peru, Filipin, Czech, Austrii.  W Polsce jest patronem diecezji kujawsko-kaliskiej. Św. Józef jest patronem licznych stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych noszących jego imię. Jest także patronem małżeństw i rodzin chrześcijańskich, dziewictwa, dzieci, sierot, cieśli, stolarzy, rzemieślników, kołodziei, inżynierów, grabarzy, wychowawców, podróżujących, wypędzonych, bezdomnych, umierających i dobrej śmierci. Jako patrona obrali go sobie także polscy kapłani, więźniowie obozu koncentracyjnego w Dachau. Wzywany bywa w przypadku chorób oczu w pokusach, a także w sytuacjach beznadziejnych, zwłaszcza braku dachu nad głową.

 

Rys historyczny Parafii pw. św. Józefa w Kaletach Jędrysku

 

 

 

Czytaj więcej: Parafia pw. św. Józefa w Kaletach