Licznik odwiedzin

629645

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

PIELGRZYMKA DO WĘGIER

 

         Nasza parafia poprzez Biuro Turystyczne MISTRAL z Katowic, planuje 5 - dniową 
 

    Pielgrzymkę do Węgier w dniach: 9 - 13 lipca 2018 r. Cena 1.190 PLN + 65 EUR.

    Zapisy w kancelarii. Przy zapisie należy podać: PESEL i adres. 

 

 Kalety Wgry 5 dni 1

 

Kalety Wgry 5 dni 2

 

 

Dzień Świętości Życia

        W poniedziałek, 9 kwietnia, obchodziliśmy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Ten dzień był także czasem szczególnej modlitwy o świętość życia, a zwłaszcza tego najbardziej zagrożonego. Na Mszach św. o godz. 6.30 i 18.00 podejmowaliśmy dzieło Duchowej Adopcji,  modliliśmy się o szacunek dla życia. Wierni mogli podjąć dzieła Duchowej Adopcji. Na stoliku przy wyjściu z kościoła były deklaracje, które można było podpisać i złożyć po Mszy św. w chrzcielnicy w tę uroczystość. Po każdej Mszy św. matki oczekujące potomstwa otrzymały specjalne błogosławieństwo.

DAD

 

Dzień Świętości Życia jest odpowiedzią na słowa Jana Pawła II z encykliki „Evangelium vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 r.: „proponuję (…) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji.” (EV, 85).

 

                                                                                                                                                             Święto Miłosierdzia Bożego

 

        Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Papież Jan Paweł II wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. Duch Święty przynagla nas” to tytuł listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski, który był odczytany także w naszym kościele w czasie tegorocznej Niedzieli Miłosierdzia. Biskupi podkreślili w nim rolę Ducha Świętego, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego i uzdalnia nas do głoszenia Ewangelii oraz prowadzi do pełni życia. Za Ojcem Świętym Franciszkiem przypomnieli, że pierwszym zadaniem Kościoła zleconym mu przy przekazaniu Ducha Świętego jest niesienie przebaczenia grzechów.

O godz. 15.00 w godzinie śmierci Pana Jezusa, w czasie uprzywilejowanym, w naszym kościele odbyło się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie nasi parafianie stanęli pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki prosić o miłosierdzie. Na zakończenie nabożeństwa przy wystawionym Najśw. Sakramencie nastąpiło ucałowanie relikwii św. siostry Faustyny. To wyzwanie i zadanie dla wszystkich, by na wzór Apostołki Bożego Miłosierdzia wzrastać w postawie ufności wobec Boga i miłości wobec bliźnich.

            DSC 0130F       

 

 

     DSC 0139F

 

DSC 0146F

 

 

 

 

 

KAPŁAŃSKI KONWENT WIELKANOCNY

     Co roku w oktawie Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego księża pracujący w jednym dekanacie spotykają się na tzw. konwencie wielkanocnym (z języka łacińskiego conventus znaczy zgromadzenie, spotkanie). Jest to spotkanie szczególne, nawiązujące do zgromadzenia apostołów radujących się w Wieczerniku spotkaniem ze Zmartwychwstałym Panem. Konwent jest chwilą dziękowania Panu Bogu za dar kapłaństwa, a także wspólnym przeżyciem czasu na modlitwie i przy stole wraz z braćmi w kapłaństwie. To szansa na wzajemne ubogacanie się swoim doświadczeniem kapłańskiego życia i posługi. Konwenty odbywają się kolejno w poszczególnych parafiach dekanatu. Tegoroczny konwent odbył się w czwartek 5 kwietnia w naszym kościele. Najważniejszym momentem kapłańskiego spotkania była wspólnie sprawowana Eucharystia o godz. 18.00. Eucharystii przewodniczył ks. dziekan dekanatu woźnickiego Sławomir Madajewski. Słowo Boże wygłosił ks. Antoni Swadźba. Mszę odprawiono w intencji zmarłych kapłanów i o nowe powołania. Ksiądz Proboszcz Wojciech Ciosmak życzył zgromadzonym Kapłanom, by przepełniała ich wielkanocna radość, gdyż tylko człowiek radosny może pociągnąć innych ku Bogu.
Parafianom i Gościom składamy serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę.

 

IMG 2228K

     IMG 2230K  


IMG 2232K


  IMG 2247K 
 
IMG 2256K


     IMG 2263K

IMG 2302K

      IMG 2310K

IMG 2318K

        IMG 2322

 

 

DRODZY KAPŁANI

DEKANATU  WOŹNIKI

Bóg sam wybiera i wysyła szafarzy swoich 
- bądźcie więc spełnieniem pragnień Jego Serca. 
Parafianie parafii pw. św. Józefa w Kaletach Jędrysku
składają wszystkim Kapłanom 
życzenia czerpania mocy od Tego,
który hojnie rozdaje łaskę gorliwości i zapału
 w kapłańskiej posłudze. 

Niech Dobry Pasterz, daje ciągle nowe siły do pracy z ludźmi,
których każdego dnia stawia na drodze kapłańskiej posługi.

Dziś również modlimy się o tę szczególną łaskę,
 abyście podobnie, jak Najwyższy Kapłan
swym wielkim sercem podnosili,
 rozplątywali to, co powikłane i rodzili nadzieję.
Niech Wasze szlachetne powołanie i sianie ziaren
 Prawdy Bożej wszędzie tam,
gdzie sprawujecie swą zaszczytną posługę,
przyniesie wiele dobra, rodzi wiarę, nadzieję i miłość. 

Niech nie brakuje entuzjazmu i siły potrzebnej
do głoszenia Radosnej Nowiny,
a Jezus Chrystus niech będzie dla Was zawsze
Źródłem niewyczerpanych darów,
abyście całym swym życiem świadczyli
o swej przynależności do Boga. 

Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kapłanów
niech swą macierzyńską miłością
broni i osłania, a św. Józef nasz patron wyprasza
 dla Was potrzebne łaski.

 

DSCF2202K

      DSCF2190K

 

DSCF2195K

     DSCF2197K

 

DSCF2201K

 

     DSCF2179K

 

DSCF2161K

      DSCF2200K

 

 

yczeniaWielkan2018pdf 1

 

             I  Kaletańska Nocna Droga Krzyżowa już za nami !


  Do udziału zaproszeni byli parafianie z trzech kaletańskich parafii – a prowadziły nas słowa z Pisma Świętego: „ Aby wszyscy stanowili jedno” J17,21.
16 marca br po Mszy św. o godz. dwudziestej, sprawowanej w kościele pw. św. Franciszka w Miotku prawie 200 uczestników wyruszyło, by w trudzie nocnego marszu rozważać Mękę i Śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pogoda nam nie sprzyjała, od rana padał deszcz ze śniegiem, ale nie zniechęciło to pątników. W kościele w Kaletach gdzie rozważaliśmy IX stację, mogliśmy chwilę odpocząć przy Panu Jezusie wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Po godzinie pierwszej w nocy nieco zmęczeni, ale ubogaceni duchowo, dotarliśmy do kościoła w Drutarni, gdzie zakończyliśmy pasyjne rozważania.
Cała droga przebiegała w ciszy i skupieniu - mogliśmy przez to przybliżyć się do Boga, spojrzeć w głąb siebie, przewartościować nasze relacje z bliźnimi przez pryzmat 14 stacji. Dziękujemy Panu Bogu za ten czas łaski, a wszystkim uczestnikom za Wasze świadectwo wiary. Chcieliśmy także podziękować naszym kapłanom – ks. proboszczowi Wojciechowi Ciosmak za przychylność dla tej inicjatywy, ks. proboszczowi Antoniemu Swadźbie, ks. wikariuszowi Damianowi Cisło oraz ks. proboszczowi Krzysztofowi Sędłak za zaangażowanie, udział, posługę w konfesjonale i dobre słowo. Podziękowania również dla kaletańskiej policji za dbanie o nasze bezpieczeństwo.
Organizatorzy

DR10      DR9

 

DR8     DR7

DR6    DR5

 

DR4    DR3

 

DR2    DR1

 

 

 

Niecodzienna wizyta w parafii

 

DSC 0296

 

       Naszą parafię w ubiegłym tygodniu odwiedził ks. Infułat Paweł Pyrchała. Opowiadał o podtrzymywaniu tradycji, prześladowaniach i dramatach śląskich księży. Życie wielu księży żyjących na naszych terenach wpisuje się w wielką koncepcję duszpasterstwa na Śląsku, które uwzględniało wielokulturowość polską i niemiecką. W jego przekonaniu błąd w patrzeniu na historię Kościoła na Śląsku polega na tym, że często gubi się przekonanie o ciągłości z tym, co było przedtem. Tymczasem jesteśmy spadkobiercami wielowiekowej i różnorodnej tradycji wiary, która na Śląsku zawsze była żywa, choć tak często zmieniały się tu polityczne i państwowe uwarunkowania. Działalność duszpasterska współczesnych musi się wpisać w kontynuację działalności wielkich i świętych duszpasterzy, których wydała ta ziemia. Jednym z nich był nasz proboszcz ks. Paweł Drozdek. Jego zdaniem należy mu się szacunek, bo jeżeli ktoś nie szanuje przeszłości, jest niegodny przyszłości. Szczycimy się wielkimi świątyniami i podziwiamy stare, zabytkowe kościoły, bo one z jednej strony są świadectwem głębokiej pobożności Ślązaków, a z drugiej pokazują, jak wspaniałych duszpasterzy polskich i niemieckich przez wieki miała i wydała ta ziemia. W dziedzictwie przeszłości otrzymaliśmy nie tylko wspaniałe kościoły, ale także świadectwo życia gorliwych, wręcz bohaterskich księży. O tym nie wolno nam zapominać.

 

 IMG DROZD1

 

    IMG DROZD2

 

Zakończyły się rekolekcje wielkopostne

W naszej parafii gościliśmy ks. Wojciecha Janusa. Czcigodny kapłan głosił Słowo Boże rekolekcyjne. W swoich homiliach zachęcał do dobrych wyborów w życiu, opartych na prawie Dekalogu, przykazaniach kościelnych, uczynkach miłosiernych. Nawiązywał do Dzienniczka św. siostry Faustyny, ale także sięgał do przykładów z życia, uczył, jak rozpoznać Jezusa Chrystusa na drogach życia i wspinać się z Nim na szczyty naszej codzienności, otrzymać oczy serca. To był szczególny czas wyciszenia, pokoju i refleksji. Dziękujemy i serdeczne Bóg zapłać.

 

rekolekcje 2018

 

  I KALETAŃSKA NOCNA DROGA KRZYŻOWA 

     Wspólnota Odnowy w Duchu Św. w Kaletach zaprasza do udziału w I Kaletańskiej Nocnej Drodze Krzyżowej – 16.03.2018 r.
Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 20.00 w kościele św. Franciszka w Miotku – przez kościół św. Józefa w Kaletach Jędrysku i zakończenie ok godz. 24.00 – w kościele pw.Matki Boskiej Fatimskiej w Drutarni.Trasa będzie liczyć ok. 14 km. i przebiegać będzie w milczeniu za wyjątkiem rozważań Męki Pańskiej przy 14 stacjach.
Wszystkie informacje wraz z regulaminem dostępne na stronie Odnowy w Duchu Św., ulotkach oraz na Facebocku. 

 

Droga krzyowa Plakat A3 1

 

ulotka ty A5 1

 

 

 

Kalety Wgry 5 dni 1

Kalety Wgry 5 dni 2

 

 

 Sakrament Bierzmowania w naszej parafii

 

IMG 1368      IMG 1369

        We wtorkowy wieczór 20 lutego 2018 r. podczas Mszy św. o godzinie 17.00 młodzież klas III gimnazjum otrzymała z rąk ks. Biskupa Jana Kopca Sakrament Bierzmowania, który jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha". Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków. Obecna była także młodzież z Miotka oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W uroczystości brał udział dziekan dekanatu ks. Sławomir Madajewski, ks. kanclerz Bernard Koj, ks. proboszcz z Miotka i Drutarni. Bierzmowanie jest tradycyjnie drugim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie jest więc dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem dzięki Jego Duchowi, głębiej zakorzenia w synostwie Bożym, pomnaża dary Ducha Świętego otrzymane we chrzcie, udoskonala więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Bierzmowanie razem ze chrztem tworzy podwójny sakrament. Chrzest prowadzi do bierzmowania i domaga się jego, bierzmowanie z kolei wymaga uprzedniego chrztu i rozwija zapoczątkowane przez niego nowe życie. O związku bierzmowania z chrztem świadczy także wyznanie wiary chrzcielnej składane przez kandydatów oraz to, że świadkami bierzmowania są zwykle rodzice chrzestni bierzmowanych.
Posługa biskupa, który jest gwarantem i sługą jedności swego Kościoła oraz jego powszechności i apostolskości, przy udzielaniu bierzmowania wyraża związek tego sakramentu z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, aby przekazywali Go wiernym przez modlitwę i włożenie rąk.
         Na zakończenie młodzież podziękował głównemu celebransowi i kapłanom swoich parafii.

 

IMG 1400

 

IMG 1430

 

IMG 1483

 

IMG 1493

 

 

 

 REMONT  ORGANÓW

   

                                organy                                                                                                                                                                                                                                   

            W czwartek 18 stycznia 2018 roku rozpoczął się przedostatni etap remontu organów, który obejmuje naprawę systemu powietrznego, a co za tym idzie konieczność wyłączenia instrumentu z użytkowania na około miesiąc. Demontaż starych kanałów ujawnił silne ogniska działania kornika oraz znaczne uszkodzenia oskórowania miecha magazynującego powietrze. Dlatego zaistniała konieczność poszerzenia remontu o całkowitą wymianę kanałów oraz miecha na nowy (pływakowy). W ramach tego etapu wymieniona zostanie również dmuchawa na nową, cichobieżną, która zostanie umieszczona wewnątrz organów tak, by zasysała powietrze o temperaturze pochodzącej z wnętrza kościoła. W ten sposób cały system powietrzny organów wykonany będzie praktycznie na nowo: nowa cichobieżna dmuchawa doprowadzać będzie powietrze krótszą drogą (nowym kanałem) do nowego miecha, z którego również zupełnie nowe kanały doprowadzą powietrze do zamontowanych już nowych wiatrownic i umieszczonych na nich piszczałek, które wydają dźwięki. Przy okazji za miechem zostanie zamontowany wyremontowany aparat tremolo dla II manuału oraz zdemontowany zostanie nieczynny od dłuższego czasu kalikant. Tym sposobem całe wnętrze organów (dmuchawa, miech, kanały, wiatrownice, ławeczki głosowe, niektóre piszczałki) – za wyjątkiem piszczałek,

które w większości zostały wymienione podczas poprzedniego remontu przed dwudziestu laty – będzie praktycznie zupełnie nowe, wykonane według aktualnych prawideł sztuki organmistrzowskiej i gwarantujące sprawność techniczną na długie lata.

    Ostatnim etapem remontu będzie ustawienie wszystkich piszczałek (łącznie z nowym głosem Obój 8’) na wiatrownicach, intonacja i gruntowne strojenie instrumentu. Zakończenie wszystkich prac oraz odbiór remontu przez Komisję Diecezjalną planowany jest

na koniec marca, przed świętami wielkanocnymi, a koncert inauguracyjny, prezentujący możliwości wyremontowanego instrumentu na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 8 kwietnia br.

      W związku z koniecznością poszerzenia zakresu prac, koszt remontu wzrósł o 22.000 zł, dlatego ofiarności parafian polecam nadal tę sprawę.

      Słowa szczególnego podziękowania za zaangażowanie i zrozumienie potrzeby kompleksowego remontu instrumentu kieruję do Ks. Proboszcza oraz wszystkich parafian, którzy życzliwością i ofiarą wspierają dzieło przywracaniu kaletańskim organom pełnej sprawności i blasku.

                                / Ks. Adam Kozak, referent diecezji gliwickiej ds. muzyki kościelnej,  

                                                 przewodniczący Diecezjalnej Komisji Odbioru Organów /