Licznik odwiedzin

108007

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

     

URODZINY KS.PROBOSZCZA

 

 

IMG 1765

  

 

 

  21 października 2014 r.  w parafii  obchodziliśmy  urodziny ks. Proboszcza Wojciecha Ciosmaka.  W godzinach rannych delegacje dzieci z każdej klasy złożyły Jubilatowi życzenia i wręczyły kwiaty. Wieczorem wierni  zgromadzili się razem na  modlitwie podczas dziękczynnej Mszy świętej,gdzie poszczególne grupy złożyły życzenia, wieńcząc je piosenką "Życzymy, życzymy...".   Ukoronowaniem uroczystości  było odśpiewanie "Te Deum". 

      Księże Proboszczu, w dniu Urodzin składamy  najserdeczniejsze życzenia: aby w posłudze duszpasterskiej zawsze towarzyszyły  świętość, gorliwość i poświęcenie, aby czuł Ksiądz zawsze moc Ducha Świętego, aby był Ksiądz silny mocą wiary, tej wiary, którą ofiarował nam Chrystus. Życzymy wszelkiej pomyślności, powodzenia w realizacji planów i zamierzeń oraz dużo zdrowia. Obfitych łask Bożych i opieki naszego patrona św. Józefa.

 Życzymy Ci, abyś jako duszpasterz ciągle odkrywał dar i sens powołania. 

 Życzymy Ci odwagi, by stale przed ludźmi odkrywać skarb Bożych tajemnic, by strzec tego, co zostało Kościołowi powierzone.

Życzymy Ci, by wszelkie przeciwności stojące na drodze do realizacji zamierzonych celów nigdy Cię nie zniechęcały, lecz umacniały i prowadziły do świętości.

Życzymy Ci, by uśmiech, którym tak hojnie nas obdarzasz, ze wzajemnością pojawiał się także na twarzach  parafian, by życzliwość i zaufanie ze strony wiernych towarzyszyły Twoim poczynaniom.

Szczęść Boże.

IMG 1711  IMG 1712  IMG 1713  IMG 1714  IMG 1720

 

      IMG 1746

 

 

 

       IMG 1747       IMG 1748

 

 

 

        IMG 1749         IMG 1750

 

   

IMG 1754  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomnik dziecka nienarodzonego-400x0

 

 15 października – Dzień Dziecka Utraconego

 

 

 

Co roku traumatyczne doświadczenie poronienia dotyka około 40 tysięcy kobiet w Polsce. Rodzice bardzo często nie wiedzą, że mają prawo godnie pochować swoje dziecko i przeżyć żałobę.

Skąd dowiedzieć się, jakie prawa przysługują rodzicom, którzy doświadczyli tak traumatycznego doświadczenia jak utrata dziecka poczętego? Portal Dominikanie.pl w bardzo przejrzysty sposób podpowiadają, co należy zrobić w takich chwilach, jakie czynności prawne należy podjąć.

Dziecko martwo urodzone – czynności prawne

Decyzja, co będzie się działo z ciałem dziecka, należy do rodziców. Mogą pozostawić je w szpitalu (w tym przypadku zrzekają się prawa do rejestracji dziecka w USC) lub zdecydować o odbiorze ciałka i zorganizowaniu pochówku. Szpital w takiej sytuacji zobowiązany jest do wystawienia tzw. pisemnego zgłoszenia urodzenia martwego dziecka oraz wydania karty zgonu (niezbędnej do celów pochowania).

Dokumenty te przysługują każdemu dziecku (medycznie: płodowi, zarodkowi), bez względu na czas zakończenia ciąży. W USC rodzina otrzymuje skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją,że urodziło się martwe. Aktu zgonu nie sporządza się, ponieważ akt urodzenia z odpowiednią adnotacją jest jednocześnie aktem zgonu. W przypadku odmowy wystawienia w/w dokumentów przez szpital, argumentowanej np. obiektywnymi trudnościami z ustaleniem płci dziecka, rodzicom przysługuje prawo jej wskazania. Jest to tzw. „uprawdopodobnienie płci”, opierające się np. na odczuciach matki.

Prawo zapewnia możliwość godnego pochówku dziecka, które zmarło przed narodzinami.

1. Czynności w zakładzie opieki zdrowotnej (szpital, przychodnia):

W przypadku, gdy dziecko urodziło się martwe, rodzice mogą odebrać jego ciało za pośrednictwem firmy pogrzebowej. Niezależnie od długości trwania ciąży, pracownik szpitala powinien wystawić pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka martwego. Szpital ma obowiązek przekazać zgłoszenie do USC w terminie trzech dni. Dokument ten nie jest dokumentacją medyczną, dlatego nie ma w nim rozróżnienia  na poronienie i poród przedwczesny. W świetle prawa polskiego są to zawsze narodziny dziecka. Przy wypisywaniu zgłoszenia urodzenia należy pamiętać, że wszystkie rubryki muszą być wypełnione, tzn. musi być bezwzględnie wpisana płeć dziecka, określenie długości  trwania ciąży, waga i długość dziecka. W przypadku, gdy nie można określić płci dziecka, szpital wystawia kartę zgonu  do celów pochówku. Na jej podstawie rodzice mogą pochować dziecko na cmentarzu,  na własny koszt. Jeśli tego nie uczynią, ciało dziecka zostanie pochowane we wspólnej mogile na cmentarzu.

2. Rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego:

W przypadku wydania przez szpital pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka w celu rejestracji dziecka w USC, rodzice lub jedno z nich (jeśli są małżeństwem), stawiają się w urzędzie – z następującymi dokumentami:

- zgłoszenie urodzenia,

- dowody osobiste,

- akt małżeństwa lub akt urodzenia (dla matki panny),

- akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dla rozwódki),

- akt zgonu dla współmałżonka (dla wdowy).

Aktów nie trzeba przedkładać, jeżeli są sporządzone w tym samym urzędzie, gdzie rejestrujemy urodzenie. Urząd Stanu Cywilnego sporządza akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodził o się

martwe i wydaje rodzicom trzy odpisy zupełne (nie wystawia się aktu zgonu).

3. Formalności pogrzebowe:

Obecnie rodzice mają prawo pochować swoje dziecko, które urodziło się martwe, bez względu na czas trwania ciąży. Gdy lekarz nie wyda pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka, tylko wystawi kartę zgonu do celów pochówkowych, pochówek dokonywany jest na koszt własny rodziców.

W tym przypadku też matka dziecka nie otrzymuje urlopu ani zasiłku macierzyńskiego, nie jest wypłacany również zasiłek pogrzebowy.) W parafii – jeśli rodzice pragną pogrzebu katolickiego – zgłaszają się z odpisem zupełnym aktu urodzenia lub kartą zgonu i proszą o pogrzeb dziecka nieochrzczonego. Rytuał pogrzebowy przewiduje pogrzeb w obecności ciała dziecka.

Źródło: dominiaknie.pl/Fronda.pl

 

 

 

 

 

RODZINA RÓŻAŃCOWA

 

 

DSC 1239   DSC 1240

4-go października 2014 r., w pierwszą sobotę miesiąca na Mszy św. ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak  poświęcił odnowiony sztandar Rodziny Różańcowej. Nowy sztandar został wykonany przez siostry Boromeuszki z Piekar Śląskich. Ks. Proboszcz podczas homilii przywołał słowa Jana Pawła II związane z różańcem i znaczeniem modlitwy różańcowej, podziękował za zaangażowanie w to dzieło siostrom zakonnym oraz Państwu Danucie i Dominowi Myrcik. Uroczysta Msza św. zgromadziła członków Żywego Różańca na wspólnej modlitwie. Towarzyszyli im członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, którzy także trwali w modlitewnym skupieniu przy Maryi.  Należeć do Róż Różańcowych to tyle samo co być otwartym na potrzeby drugiego człowieka, czerpiąc siły z miłości do naszej Matki i odpowiadać na jej miłość przykładem własnego życia pełnego miłości i poświęcenia dla drugich. To znaczy także dziękować naszej Matce za wszystkie Jej łaski i wynagradzać Jej za wszelkie zło. Rodzina Różańcowa naszej parafii jest wciąż otwarta na nowe osoby, które chciałyby przyłączyć się do wspólnoty i swoją modlitwą upraszać łaski u Maryi Niepokalanej.

 

 

DSC 1242    DSC 1243   

DSC 1244     DSC 1247

DSC 1249       DSC 1251

___________________________________________________________________________________________________________

  

Miesiąc modlitwy różańcowej
za nasze rodziny

 

 

 

DSC 4741.2  DSC 4742.3  

 

DSC 4743.5

 

 

      Październik jest miesiącem odmawiania różańca. Ale właściwie ktoś by spytał po co? Tradycja? Jeżeli ktoś odmawia różaniec z „tradycji”, bo tak trzeba w październiku, to naprawdę można się spytać po co? Różaniec nie jest wypowiadaniem „zdrowasiek” na bezdechu, tzw. odklepaniem, różaniec jest sposobem na życie, jest ofiarowaniem siebie samego. Różaniec najlepiej jest odmawiać w danym celu, np. można go ofiarować za swoją RODZINĘ. Różaniec jest najlepszą terapią dla naszych dusz właśnie dlatego, że wymaga on jednoczesnego zaangażowania trzech zdolności: fizycznej, wokalnej i duchowej.  Różaniec to umiłowana modlitwa Ojca świętego Jana Pawła II. Obierzmy Jego kierunek, ofiarujmy się Maryi. Dajmy Jej wstawiać się za nasze RODZINY ! Potrzeba dziś tak bardzo naszego zaangażowania, potrzeba naszej dobrej woli, by dzieło przemiany mogło się dokonywać. Każdego dnia na nowo odkrywajmy piękno różańcowej modlitwy i jej wartość dla życia religijnego.

      1 października br. w naszej parafii rozpoczęliśmy wspólne odmawianie modlitwy różańcowej. Rozpoczęło się od poświęcenia różańców i książeczek do nabożeństwa przyniesionych przez dzieci klas trzecich, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św. Ks. M. Niewiadomski przekazał dzieciom obecnym w kościele różańce przywiezione z Watykanu, podarowane przez siostry zakonne dla dzieci z naszej parafii, by zawsze pamiętały o modlitwie, także za swoje rodziny. W naszym kościele pojawiła się IKONA ŚWIĘTEJ RODZINY. Została poświęcona przez kapłana i od pierwszego dnia października wędrować będzie do rodzin, by skupiać na wspólnej modlitwie całe rodziny. Można przez cały październik zgłaszać w zakrystii chęć zabrania do domu poświęconej ikony, by następnego dnia przekazać innym członkom naszej parafialnej wspólnoty. W Roku Rodziny w naszej parafii  każda rodzina, każda osoba samotna, każdy dom, może przyjąć pod swój dach Ikonę. Zachęcamy do rodzinnej i osobistej modlitwy, zanoszonej wraz ze Świętą Rodziną. Mamy o co prosić, mamy za co dziękować, mamy też za co przepraszać. Być może w codziennym zabieganiu, nieporozumieniach, zmęczeniu, nie przyjdzie nam to nawet do głowy. Wizyta Ikony Świętej Rodziny jest okazją, by na chwilę się zatrzymać i pomodlić się. To, czego nie potrafimy osiągnąć naszym wysiłkiem, warto polecić przez Jej wstawiennictwo. Ikonę przyjmujemy na 1 dzień. Do Ikony dołączony jest tekst wieczornej modlitwy rodzinnej, warto z niego skorzystać. 
     Uczestnicy wspólnej modlitwy różańcowej w kościele otrzymali książeczki  i codziennie otrzymują obrazki, książeczki zapełnione obrazkami wezmą udział w losowaniu różańca papieskiego przywiezionego na tę okazję z Watykanu
i poświęconego przez Papieża Franciszka. Różaniec watykański czeka na swojego właściciela :-)

     Niech ten wyjątkowy miesiąc, miesiąc Maryi, miesiąc Różańca świętego, stanie się czasem łaski dla nas i dla naszych rodzin.  

 

DSC 4744.6       DSC 4746.7

 

               DSC 4752.8 

 

                  DSC 4761.9 

 

                 DSC 4762.10

 

 

 

Parafia pw. św. Józefa w Kaletach

 

 

42-660 Kalety Jędrysek
ul. Ks. Rogowskiego 24

tel: (034) 357-70-27

 

 

Parafia pw. św. Józefa w Kaletach-Jędrysku należy do diecezji gliwickiej (dekanat Woźniki). W parafii przy ul. Ks. Rogowskiego znajduje się kościół  neogotycki z 1900, rozbudowany w 1950, konsekrowany w 1975. Jest to najstarsza parafia w Kaletach.

 

Patron kościoła: św. Józef,  pochodził z rodu króla Dawida z Betlejem. Mieszkał w Nazarecie w Galilei. Był cieślą. W Nazarecie poślubił Maryję. W związku z zarządzonym przez cesarza rzymskiego Augusta spisem ludności Józef i brzemienna Maryja udali się do Betlejem i tam Maryja urodziła Syna. Józef nadał mu imię Jezus,  zgodnie z poleceniem anioła. Za radą anioła Józef uciekł z Dziecięciem i Jego Matką do Egiptu. Po śmierci Heroda  rodzina wróciła do Nazaretu. Józef wraz z Maryją stworzyli  Jezusowi bardzo dobre warunki do osobowego  wzrastania. Wdrażając Go  do ciężkiej pracy cieśli Józef pomógł Jezusowi wejść w świat pracy i włączyć się w życie społeczne. Gdy Jezus miała lat 12, rodzina udała się na pielgrzymkę do Jerozolimy. Wzmianka o tej pielgrzymce jest ostatnią wiadomością w ewangeliach o Józefie. Nie żył on już, kiedy Jezus umierając na krzyżu opiekę nad Maryja powierzył uczniowi Janowi.

 

Kult św. Józefa
Św. Józef należy do najbardziej czczonych świętych w Kościele. Na Wschodzie jego kult przyjął się wcześniej niż na Zachodzie. Cześć św. Józefa szerzyli wybitni ludzie Kościoła w średniowieczu.  W XV wieku wprowadzono wspomnienie św. Józefa do brewiarza. Od XVIII wieku dzień św. Józefa obchodzono jako uroczystość. W XIX wieku papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem i opiekunem całego Kościoła. W XX wieku papież Pius XII w 1955 roku proklamował święto pracy - dzień 1 maja - jako dzień św. Józefa Rzemieślnika.

 

Patronat
Św. Józef jest patronem szeregu krajów, m.in. Meksyku, Kanady, Peru, Filipin, Czech, Austrii.  W Polsce jest patronem diecezji kujawsko-kaliskiej. Św. Józef jest patronem licznych stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych noszących jego imię. Jest także patronem małżeństw i rodzin chrześcijańskich, dziewictwa, dzieci, sierot, cieśli, stolarzy, rzemieślników, kołodziei, inżynierów, grabarzy, wychowawców, podróżujących, wypędzonych, bezdomnych, umierających i dobrej śmierci. Jako patrona obrali go sobie także polscy kapłani, więźniowie obozu koncentracyjnego w Dachau. Wzywany bywa w przypadku chorób oczu w pokusach, a także w sytuacjach beznadziejnych, zwłaszcza braku dachu nad głową.

 

Rys historyczny Parafii pw. św. Józefa w Kaletach Jędrysku

 

 

 

Czytaj więcej: Parafia pw. św. Józefa w Kaletach