Licznik odwiedzin

394648

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

 

 

Czcigodny   KSIĘŻE  PROBOSZCZU, 

dzień Urodzin to dla nas  okazja, aby podziękować Bogu Ojcu za dar Twojego życia i dar duszpasterskiego posługiwania.

Życzymy, Księże Proboszczu, abyś doświadczał szczególnej troski Bożej Opatrzności, czerpał radość z podejmowania trudnych wyzwań,

nie zniechęcał się przeciwnościami i był otoczony serdecznymi przyjaciółmi, którzy nigdy nie zawiodą i zawsze będą wspierać modlitwą.

Niech Bóg Ojciec darzy Księdza szczególnymi łaskami, Jezus Chrystus będzie wzorem i przewodnikiem na  wszystkich drogach, Duch Święty opromienia swoim światłem i wyposaża w nadzwyczajne charyzmaty, a w sercu Matki Najświętszej niech Ksiądz zawsze znajduje ukojenie jako Jej syn umiłowany.

 

Kwiaty 1

 

 

plakat 17102016

 

DSCF0039       KONKURS  MÓJ ULUBIONY ŚWIĘTY

¨ Konkurs ma przygotowywać uczniów do obchodzonej 1 listopada Uroczystości  Wszystkich Świętych.

¨ Jest zachętą, by pośród wielu postaci świętych, poszukać sobie szczególnego patrona, osobę, którą chciałoby się bliżej poznać i naśladować. 

Celem Konkursu jest inspirowanie do poszukiwania właściwych wzorców postępowania w życiu osobistym i społecznym, przybliżenie uczniom postaci świętych.

Kategorie:

  • Klasy I – III – konkurs literacki  dotyczący ulubionego świętego  ( 5 do 10 zdań na temat ulubionej postaci świętego)
  • Klasy IV – VI –  konkurs literacki  „Mój ulubiony święty”. Forma dowolna: wiersz, opis, opowiadanie, wywiad ze świętym.

Termin   składania  prac    upływa   26  października  2016.   

Zwycięzcy   otrzymają  27 października br.  nagrody rzeczowe i dyplomy.

                                     ZAPRASZAMY  ! 

             

 

 

Proboszcz  ks. Paweł  Drozdek  ponownie pochowany w Kaletach             

      

       W ostatniej drodze, do grobu, odprowadziło doczesne szczątki ks. Drozdka dziesięciu księży, wśród nich był  Ks. Abp Damian Zimoń wraz z ks.ceremoniarzem, Ks. Infułat Paweł Pyrchała, Ks. Prałat Werner Szyguła (Ujazd - były proboszcz), Ks. Prałat Józef Kusche,  Ks. Christian Grubert ( Magdeburg) były proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych, Ks. Sławomir Madejewski z Koszęcina, dziekan, ks.Proboszcz Wojciech Ciosmak i  nasi wikarzy: ks. Marek Niewiadomski i ks. Michał Wąs oraz ks. Adam Kozak.

       W piątek, 7 października br., po Mszy św. wieczornej odbyła się pierwsza część pogrzebu, tzw. importa. Trumna z doczesnymi szczątkami ks. Drozdka została wniesiona do świątyni. Modlitwie, podczas której odmówiony został różaniec  oraz koronka do Miłosierdzia Bożego, przewodniczył ks. proboszcz W.Ciosmak. W sobotę, 8 października 2016 r., o godz.11:00 odbyła się Msza św. pogrzebowa za + Ks. Proboszcza Pawła Drozdka,  którego ostatnią wolą zapisaną w testamencie było, aby pochowano go na cmentarzu w Kaletach  Jędrysku wśród zmarłych parafian. Przed Mszą św. ks. Michał Wąs wspólnie z wiernymi odmówił koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji ks. Drozdka. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył i homilię wygłosił ks. arcybiskup Damian Zimoń. Ks. Ciosmak witając wszystkich na uroczystościach pogrzebowych  odniósł się do historycznych faktów podkreślając, że „ 74 lata temu Ks. Drozdek został siłą usunięty z naszej parafii. Przeszło 3 lata przebywał w więzieniu daleko od Kalet i zawsze tęsknił do swoich parafian ! A gdy śmierć była blisko zapisał w testamencie, że jego wolą jest kiedyś spocząć wśród swoich zmarłych parafian. Dziś  ta wola została spełniona. Sensem  wcześniejszej ekshumacji  jest  oddanie sprawiedliwości  temu, któremu w więzieniu odebrano nie tylko życie, ale również podeptano  ludzką godność . Uwieńczeniem ekshumacji  jest dziś uroczyste odprawienie  za ks. Drozdka Mszy św. oraz umieszczenie jego doczesnych szczątków w grobie na naszym cmentarzu”.  W kościele nad trumną  pochyliły się  sztandary Straży Pożarnej, Chóru Sonata, Rodziny Żywego Różańca, Marianek, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach. Podczas homilii ks. arcybiskup D.Zimoń zwracając się do zebranych uczestników pogrzebu,  powiedział m.in.: Macie  zapewne w pamięci, zwłaszcza najstarsi, tego duszpasterza, który przybył tutaj przed wojną, ponad 10 lat tu pracował. II wojna światowa niezwykle skomplikowała jego życie. Ks.Drozdek urodził się w Ujeździe, jest tu obecny ks.proboszcz z Ujazdu. W czasach, w których żył, trzeba było skończyć studia teologiczne we Wrocławiu, aby zostać kapłanem. Ten teren był pod jurysdykcją biskupa wrocławskiego, potem kiedy już Polska nastąpiła, to już było inaczej. Ks. Drozdek przyjął święcenia kapłańskie, był wikarym w wielu parafiach: najpierw w Ujeździe, w parafii, z której pochodził, potem w Berlinie, Żorach, Wiseensee, Szczecinie, Świętochłowicach, Rybniku, Dobrodzieniu, Opolu i Mikulczycach. Pod naciskiem rządu pruskiego był przenoszony. Od 1919 r. był proboszczem w tej pięknej parafii. O kaletańskiej pobożności opowiadał często dawny wikary, mój kolega, ks. Czesław Podleski, który był tutaj w latach 60-tych duszpasterzem razem z ks.Krawczykiem. Losy ks. Pawła Drozdka skomplikowały się w czasie II wojny światowej. Więzienie, różnego rodzaju zarzuty mu stawiano,  był szykanowany w początkowym okresie sprawowania tej funkcji przez władze niemieckie, przeżył pobicie przez bojówkarzy i więzienie w Wołczynie. Potem sąd w Opolu i więzienie w Budziszynie. Stawiano mu różnego rodzaju zarzuty. Zmarł 5 stycznia 1945 r. w Magdeburgu i tam spoczywał do tej pory. Widocznie komuś przed śmiercią powiedział, że chciał być tu pochowany. /…./ To pierwszy powód, dla którego ten pogrzeb dzisiaj się odbywa. Bo ks. Drozdek chciał tutaj spocząć, tu pracował, tu głosił Słowo Boże, udzielał sakramentów świętych. To naturalne, że człowiek tak związany z tym terenem, chciał być tu pochowany, na kaletańskim cmentarzu, żebyście się za niego modlili, żebyście wspominali go. Trzeba odczytywać tę historię dziś. Na szczęście słowo historia jest dzisiaj od nowa odczytywane, trzeba przecież pamiętać o naszych zmarłych braciach i siostrach, wiernych, to wyraz naszej wiary. trzeba wierzyć w życie pozagrobowe, w życie po życiu. O cmentarzach, pogrzebach, tyle dzisiaj słyszymy, tak wiele się mówi o wypadkach, zamachach. Życie pozagrobowe staje się coraz bliższe. Poeta powiedział ,że dlatego my tak kochamy śmierć, bo my kochamy życie i tu Ewangelia dzisiejsza nam to komentuje. Uczestniczymy pogrzebach, pamiętamy o cmentarzach, które są miejscami świętymi, bo kochamy życie, wierzymy wszyscy w życie wieczne po śmierci, w Zmartwychwstanie Chrystusa. Musimy stale sobie przypominać, że życie się nie kończy, bo Chrystus Zmartwychwstał, a przemija postać tego świata. Dzisiaj w powszechnym kulcie śmierci diabeł dobrze się orientuje i wykorzystuje różne sytuacje. Macie tu w kościele piękne stacje drogi krzyżowej, one się kończą Zmartwychwstaniem. Tej drogi chcemy dzisiaj strzec, to najważniejsza droga. Tajemnica tkwi w zmartwychwstaniu. Obecnie społeczeństwo się starzeje, umierają kapłani, jest ich coraz mniej, dlatego my dzisiaj bardzo  staramy się o nowe powołania kapłańskie. Potrzeba ich zwłaszcza tam, gdzie brak wiary w życie po życiu, gdzie dominuje kult śmierci. Przychodzimy na cmentarz, modlimy się za zmarłych, to jest nasza codzienność. Ta myśl o życiu wiecznym powinna być obecna częściej w naszym życiu codziennym. Dlatego módlcie się za ks. Pawła Drozdka, któremu nie było  łatwo w czasie II wojny światowej, tak jak innym męczennikom, których św. Jan Paweł II wyniósł w 1999 r. na ołtarze. Wśród nich jest dwóch księży z archidiecezji katowickiej. O ks. Drozdku wspomnienia mówią, że miał śląskie poczucie humoru, taki miał styl mówienia, nie wszyscy go rozumieli. Dlatego w styczniu 1945 r. zakazano urządzać uroczystego nabożeństwa  tutaj w tym kościele. Umęczono go i jeszcze zakazano za niego się modlić. To jest cywilizacja śmierci. A przecież życie i dzieło ks. Drozdka było znakiem Bożej obecności na ziemi śląskiej. Przekazujcie to młodym, uczcie szacunku do historii, kochajcie życie, życie wieczne.

      Na zakończenie Mszy św. głos zabrał ks.infułat Pyrchała, podziękował za zaproszenie, przywołał kilka faktów z życia ks. Drozdka. Następnie zabrał głos ks. Christian Grubert z Magdeburga wskazując na znaczenie tej uroczystości, jego wypowiedź tłumaczył ks. Adam Kozak. W kondukcie pogrzebowym  przed trumną  podążała Miejska Orkiestra Dęta z Kalet, delegacja władz Miasta Kalety, delegacje uczniów z klas IV – VI oraz nauczycieli PSP nr 1 w Kaletach, delegacja Róż Żywego Różańca. Na cmentarzu  wznoszono modlitwy w intencji ks.Pawła Drozdka, zarówno przewodniczący ceremonii pogrzebowej  ks. Abp  D.Zimoń , jak i ks. Proboszcz W.Ciosmak apelowali do zebranych parafian o pamięć modlitewną w intencji ks. Drozdka oraz duchową i modlitewną łączność.

      Dziękujemy ks. Proboszczowi Wojciechowi Ciosmak za podjęcie trudu sprowadzenia doczesnych szczątków ks. Pawła Drozdka na nasz cmentarz, dwukrotną osobistą obecność w Magdeburgu, także przy ekshumacji, za  osobiste zaangażowanie w przywiezienie  doczesnych szczątków do Kalet. To ważne wydarzenie w naszej parafii. Dziękujemy także ks. infułatowi Pyrchale za zaangażowanie w zebranie materiału historycznego do książki o ks. Pawle Drozdku.Bóg zapłać naszej orkiestrze, pocztom sztandarowym, delegacjom, służbie liturgicznej, kapłanom sprawującym liturgię pogrzebową, parafianom obecnym na pogrzebie i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tego niecodziennego wydarzenia w naszej parafii.

 

DSC 0001D

 

DSC 0002D

 

DSC 0007D

 

DSC 0024D

 

DSC 0046D

 

DSC 0071D

 

DSC 0078D

 

DSC 0096D

 

DSC 0107D

 

DSC 0108D