Licznik odwiedzin

789061

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

W2019s 1

 

Życzenia dla kapłanów

     W Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami, podczas której został ustanowiony sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.  Bóg sam wybiera i wysyła szafarzy swoich  - bądźcie więc spełnieniem pragnień Jego Serca.  Życzymy naszym Kapłanom, aby czerpali moc od Tego, który hojnie rozdaje łaskę gorliwości i zapału w kapłańskiej posłudze.  Niech Dobry Pasterz daje ciągle nowe siły do pracy z ludźmi, których każdego dnia stawia na drodze kapłańskiej posługi. Dziś również modlimy się o tę szczególną łaskę, abyście podobnie,  jak Najwyższy Kapłan swym wielkim sercem podnosili, rozplątywali to, co powikłane i rodzili nadzieję. Niech Wasze szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej   przyniesie wiele dobra, rodzi wiarę, nadzieję i miłość.  Niech nie brakuje entuzjazmu i siły potrzebnej do głoszenia Radosnej Nowiny, a Jezus Chrystus niech będzie dla Was zawsze Źródłem niewyczerpanych darów, abyście całym swym życiem świadczyli o swej przynależności do Boga. 

 

Kwiaty 1

 

WIELKOPOSTNE ZAMYŚLENIE W DRODZE.

      „Droga to pewna odległość, która ma jakiś początek i koniec. Droga to naznaczenie pewnego celu, bowiem każda z nich gdzieś prowadzi. Z kolei Droga Krzyżowa to propozycja całożyciowa Mistrza z Nazaretu. Ta droga Mesjasza ma być moją drogą, która w konsekwencji prowadzi do Boga”. /J. Mastalski/.

     Tradycją w naszej parafii stało się organizowanie nabożeństw Drogi Krzyżowej ulicami miasta. 12 kwietnia br. w atmosferze dobiegających odgłosów ulicy, rozświetlonej latarniami i reflektorami samochodów, parafianie dawali świadectwo swojej wiary w zbawczą Mękę Zbawiciela. W uroczystości uczestniczyli duchowni, wierni oraz przedstawiciele grup katolickich, którzy przewodniczyli wyznaczonym przez Ks.Proboszcza stacjom. Początkiem Drogi Krzyżowej był parafialny plac kościelny, ostatnia stacja znajdowała się przy miejscu pamięci o ofiarach systemów zniewalających ludzi – Pomniku Bojownikom o Wolność i Demokrację. Tu ks.Ciosmak podziękował za udział wszystkim uczestnikom i zaprosił do wspólnej modlitwy także za nauczycieli, by poszukiwali wagi życiowych decyzji w perspektywie krzyża i dokonywali odpowiedzialnych wyborów. Na zakończenie nabożeństwa ks.Proboszcz udzielił wszystkim błogosławieństwa i życzył zebranym głębokiego przeżycia nadchodzącego czasu, głębokiej modlitwy, którą powinniśmy ogarnąć nie tylko siebie i nasze sprawy, ale sprawy osób nam bliskich, tych środowisk, za które jesteśmy odpowiedzialni, ale też sprawy naszej ojczyzny, całego świata i Kościoła.

 

DSCF6622

 

DSCF6623

 

DSCF6625

 

 

 

                             II KALETAŃSKA DROGA KRZYŻOWA

    II Kaletańska Nocna Droga Krzyżowa za nami. Cieszymy się , że w tak licznym gronie ok. 230 osób udało nam się przejść i w ciszy własnego serca kontemplować mękę Jezusa ukrzyżowanego. W kościele p.w. św. Franciszka w Miotku uczestnictwem w Eucharystii o godz. 20 00 weszliśmy w obecność  Bożą. Kontemplować Jezusa w Najświętszym Sakramencie mogliśmy o północy w kościele p.w św. Józefa. Dziękczynienie zaś za wysłuchane modlitwy  i pokonane własne słabości składaliśmy Bogu w kościele p.w Matki Boskiej Fatimskiej ok. godz. 2 00 w nocy .

    Dziękujemy Jezu  , że pozwoliłeś nam towarzyszyć Ci na drodze krzyża. Zakończyliśmy rozważania Twojej Męki, ale drogi krzyżowe naszego życia trwają nadal. Jesteśmy Twoimi uczniami - pomóż nam lepiej rozumieć i wypełniać Twoje słowa: Kto chce iść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
    Dziękujemy Wam kochani uczestnicy II KNDK za to spotkanie w ciszy nocy, by rozważać Mękę i Śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Podziękowania dla organizatorów, duszpasterzy, policji, młodzieży odpowiedzialnej za nagłośnienie i wszystkim uczestnikom za piękne świadectwo wiary. Pozostańcie z Bogiem.  /Beata Halamus/

 

1D 2 

 

2D 1

 

3D

 

4D

 

5D

 

6D

 

7D  1

 

 

 

 

Rekolekcje za nami

     Jesteśmy po rekolekcjach wielkopostnych w naszej parafii, które odbywały się od niedzieli 7 kwietnia do 10 kwietnia br. Duchowym przewodnikiem po drogach wiary był ojciec rekolekcjonista ks. Szymon Górski ze Zgromadzenia Świętej Rodziny.
    Ojciec rekolekcjonista spotkania dla dorosłych poświęcił rodzinie. Mówił o problemach, z którymi dziś borykają się małżonkowie i rodzice, a także ich dzieci. Wskazywał drogi rozwiązywania trudności. Przypominał, że miłość mierzy się zdolnością do ofiary i jeśli trzeba cierpienia dla tych, których się kocha. Także zawierzenia w mądrość Bożą. Mówił o potrzebie cierpliwości, wspólnego spędzania czasu, zrozumienia i rozmowy. Wskazywał, że wielką pomocą w tworzeniu zdrowej rodziny jest wiara, która jednoczy domowników wokół Boga i Jego zasad. Przestrzegał przed złym, który czyha na to, czy człowiek zboczy i go zniewala.
   W poniedziałek, wtorek i środę w porannych spotkaniach rekolekcyjnych brały udział dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież gimnazjum. Ojciec rekolekcjonista przypomniał, że każdy z nas jest dzieckiem Bożym. Dlatego zawsze możemy wrócić do Pana Boga, nawet jeśli odejdziemy od Niego jak syn marnotrawny. Podkreślił, że bycie dzieckiem Boga, to talent, który Bóg złożył w sercu każdego z nas, byśmy o Niego dbali i rozwijali. Ojciec rekolekcjonista ukazywał niebezpieczeństwo ulegania najróżniejszym współczesnym uzależnieniom. Mówił także o pokusach i radził, jak zmagać się z nimi i je pokonywać. Życzył, by wszyscy uczestnicy rekolekcji pozostawali w mocy Bożego Ducha.
Czas rekolekcji był czasem szczególnego zamyślenia, odłożenia w kąt spraw codziennych. W imieniu wspólnoty parafialnej Ks. proboszcz W. Ciosmak podziękował Ks. Szymonowi za trud włożony w przygotowanie parafian do spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem rozświetlającym osobiste mroki i przemieniającym życie. To samo uczyniły dzieci i delegacja parafian.

 

 
 
rekolekcje 2019 1
 
 
 
ulotka przod 2019 s 

Ogłoszenie

 Wspólnota Odnowy w Duchu Św. w Kaletach zaprasza do udziału
w II Kaletańskiej Nocnej Drodze Krzyżowej , która odbędzie się 05.04.2019r.

Rozpoczęcie mszą św. o godz. 20.00 w kościele św. Franciszka w Miotku ,

pójdziemy przez kościół św. Józefa w Kaletach Jędrysku

i zakończenie ok godz. 01.00 w kościele Matki Boskiej Fatimskiej w Drutarni.

Trasa będzie liczyć ok. 14 km. i przebiegać będzie w milczeniu za wyjątkiem rozważań Męki Pańskiej przy 14 stacjach.

Pójdziemy głównie bocznymi i leśnymi drogami, dlatego należy zadbać o odpowiedni ubiór i latarki. Zachęcamy do zabrania własnego krzyża. Poświęćmy trud nocnego marszu Bogu zanosząc do Niego chowane w naszych sercach intencje. Podejmijmy to wyzwanie i w ciemności nocy znajdźmy Boga, który jest Światłością.

Wszystkie informacje wraz regulaminem dostępne są na stronie parafii Kalety, stronie Odnowy w Duch Świętym Kalety , ulotkach oraz facebooku.

 
 
 ulotka tyl 2019s

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

duch

w piątek 1 marca br. o godz. 16:00 - odbyła się Msza św. z udzieleniem Sakramentu bierzmowania
w int. młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania.
Mszy św. przewodniczył  Ks. Bp Andrzej Iwanecki

   BIERZMOWANIE jest SAKRAMENTEM, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia KRZYŻMEM prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego.

    Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. Wkraczamy na „boisko życia”. Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa Jego posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy Jego moc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy zdecydowani grać dla Niego. Musimy tylko chcieć i Go słuchać (Youcat, 203).Podczas BIERZMOWANIA na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się „świadkiem” Chrystusa.

 

 

Koncert kolęd w wykonaniu chóru  SONATA

 

koncert sonata koledy 2019 1 

         W  czasie świątecznej atmosfery  Bożego Narodzenia  tradycyjnie śpiewa się kolędy. Kolędy polskie należą do najpiękniejszych pieśni kościelnych. W naszym kościele parafialnym każdego roku tradycyjnie już organizowany jest koncert kolęd. Również w 2019 roku taka uroczystość miała miejsce. W świątyni przez godzinę w Święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia br. rozbrzmiewały niezwykłej urody kolędy, pastorałki skomponowane na ten najpiękniejszy okres w roku. To przyjście na świat tak długo wyczekiwanego Zbawiciela było dla artystów źródłem najpiękniejszego natchnienia. Wszystkie odcienie uczuć towarzyszyły zgromadzonym parafianom, którzy słuchając pięknego wykonania kolęd uświadamiali sobie znaczenie tego wydarzenia. Chór SONATA  zaprezentował  osobom zgromadzonym w naszej świątyni kolędy tradycyjne, jak i te w nowoczesnej aranżacji. Koncert poprowadziła pani Iwona Skop. Jak dobrze, że możemy gromadzić się w kościele, słuchać Słowa Bożego, wielbić Boga, słuchać pięknych pieśni i utworów.  Być razem, aby zasłuchani w śpiew za ks. Karolem Macurą  powiedzieć też innym: 

„Zwolnij,

przyjrzyj się zapalonej świecy.

Odetchnij zapachem świeżej jodły.

Jest ci to potrzebne

jak lek na uspokojenie,

wobec histerii świata

w której tkwimy.

Zwolnij,spójrz wokół,

wszyscy patrzą na ciebie,

ślą ci uśmiechy i życzenia.

Tyle dobra niosą te święta!

 

 

koncert sonata koledy 2019 3


koncert sonata koledy 2019 4

 

DSCN1908SS

 

DSCN1911SS

 

 
 

Statystyka duszpasterska - lata: 2015 - 2016 - 2017 - 2018

  2015 2016 2017 2018
Sakrament chrztu   44   32   49   39
I Komunia św.   45   51   51   64
Sakrament Bierzmowania   79   58   34   44
Sakrament Małżeństwa   16   14   18   20
Pogrzeby   78   61   73   70
Rozdzielono Komunii św. 123 540 126 350 127 138 125 346

Odwiedziny chorych:

kapłani w I piątki + 
szafarze w niedziele

1225

1029

1019

967

 

 

BN2018 4