Licznik odwiedzin

1392905

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

 

RODZINA RÓŻAŃCOWA

 

DSC 1239   DSC 1240

 

       4-go października 2014 r., w pierwszą sobotę miesiąca na Mszy św. ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak  poświęcił odnowiony sztandar Rodziny Różańcowej. Nowy sztandar został wykonany przez siostry Boromeuszki z Piekar Śląskich. Ks. Proboszcz podczas homilii przywołał słowa Jana Pawła II związane z różańcem i znaczeniem modlitwy różańcowej, podziękował za zaangażowanie w to dzieło siostrom zakonnym oraz Państwu Danucie i Dominowi Myrcik. Uroczysta Msza św. zgromadziła członków Żywego Różańca na wspólnej modlitwie. Towarzyszyli im członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, którzy także trwali w modlitewnym skupieniu przy Maryi.  Należeć do Róż Różańcowych to tyle samo co być otwartym na potrzeby drugiego człowieka, czerpiąc siły z miłości do naszej Matki i odpowiadać na jej miłość przykładem własnego życia pełnego miłości i poświęcenia dla drugich. To znaczy także dziękować naszej Matce za wszystkie Jej łaski i wynagradzać Jej za wszelkie zło. Rodzina Różańcowa naszej parafii jest wciąż otwarta na nowe osoby, które chciałyby przyłączyć się do wspólnoty i swoją modlitwą upraszać łaski u Maryi Niepokalanej.

DSC 1242    DSC 1243   

DSC 1244     DSC 1247

DSC 1249       DSC 1251

 

___________________________________________________________________________________________________________

Miesiąc modlitwy różańcowej 
za nasze rodziny

 

DSC 4741.2  DSC 4742.3  

DSC 4743.5

      Październik jest miesiącem odmawiania różańca. Ale właściwie ktoś by spytał po co? Tradycja? Jeżeli ktoś odmawia różaniec z „tradycji”, bo tak trzeba w październiku, to naprawdę można się spytać po co? Różaniec nie jest wypowiadaniem „zdrowasiek” na bezdechu, tzw. odklepaniem, różaniec jest sposobem na życie, jest ofiarowaniem siebie samego. Różaniec najlepiej jest odmawiać w danym celu, np. można go ofiarować za swoją RODZINĘ. Różaniec jest najlepszą terapią dla naszych dusz właśnie dlatego, że wymaga on jednoczesnego zaangażowania trzech zdolności: fizycznej, wokalnej i duchowej.  Różaniec to umiłowana modlitwa Ojca świętego Jana Pawła II. Obierzmy Jego kierunek, ofiarujmy się Maryi. Dajmy Jej wstawiać się za nasze RODZINY ! Potrzeba dziś tak bardzo naszego zaangażowania, potrzeba naszej dobrej woli, by dzieło przemiany mogło się dokonywać. Każdego dnia na nowo odkrywajmy piękno różańcowej modlitwy i jej wartość dla życia religijnego.

      1 października br. w naszej parafii rozpoczęliśmy wspólne odmawianie modlitwy różańcowej. Rozpoczęło się od poświęcenia różańców i książeczek do nabożeństwa przyniesionych przez dzieci klas trzecich, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św. Ks. M. Niewiadomski przekazał dzieciom obecnym w kościele różańce przywiezione z Watykanu, podarowane przez siostry zakonne dla dzieci z naszej parafii, by zawsze pamiętały o modlitwie, także za swoje rodziny. W naszym kościele pojawiła się IKONA ŚWIĘTEJ RODZINY. Została poświęcona przez kapłana i od pierwszego dnia października wędrować będzie do rodzin, by skupiać na wspólnej modlitwie całe rodziny. Można przez cały październik zgłaszać w zakrystii chęć zabrania do domu poświęconej ikony, by następnego dnia przekazać innym członkom naszej parafialnej wspólnoty. W Roku Rodziny w naszej parafii  każda rodzina, każda osoba samotna, każdy dom, może przyjąć pod swój dach Ikonę. Zachęcamy do rodzinnej i osobistej modlitwy, zanoszonej wraz ze Świętą Rodziną. Mamy o co prosić, mamy za co dziękować, mamy też za co przepraszać. Być może w codziennym zabieganiu, nieporozumieniach, zmęczeniu, nie przyjdzie nam to nawet do głowy. Wizyta Ikony Świętej Rodziny jest okazją, by na chwilę się zatrzymać i pomodlić się. To, czego nie potrafimy osiągnąć naszym wysiłkiem, warto polecić przez Jej wstawiennictwo. Ikonę przyjmujemy na 1 dzień. Do Ikony dołączony jest tekst wieczornej modlitwy rodzinnej, warto z niego skorzystać. 
     Uczestnicy wspólnej modlitwy różańcowej w kościele otrzymali książeczki  i codziennie otrzymują obrazki, książeczki zapełnione obrazkami wezmą udział w losowaniu różańca papieskiego przywiezionego na tę okazję z Watykanu 
i poświęconego przez Papieża Franciszka. Różaniec watykański czeka na swojego właściciela :-)

     Niech ten wyjątkowy miesiąc, miesiąc Maryi, miesiąc Różańca świętego, stanie się czasem łaski dla nas i dla naszych rodzin.  

DSC 4744.6       DSC 4746.7

               DSC 4752.8 

                  DSC 4761.9 

                 DSC 4762.10

 

 

Nowy krzyż misyjny

 

 

DSC 4725

 

 

DSC 4687

 

    

 

             W niedzielę, 14 września 2014 r. w Święto Podwyższenia  Krzyża Świętego  wierni naszej parafii  przeżywali uroczystość poświęcenia nowego krzyża misyjnego.  Aktu poświęcenia  dokonał ks.Proboszcz Wojciech Ciosmak w asyście naszych wikariuszy: ks. Marka Niewiadomskiego i ks. Michała Wąsa. Ks. Proboszcz  przygotował na tę okoliczność piękne i wymowne fragmenty wygłoszonych przez św. Jana Pawła II homilii o krzyżu świętym.  Przy nowym krzyżu misyjnym ks. Proboszcz podkreślił  wartość krzyża i jego znaczenie w życiu każdego człowieka. Modlił się wraz z kapłanami, by Bóg swoją mocą nowy krzyż uświęcił. W naszej parafii został on przeniesiony z miejsca za kościołem w miejsce bardziej widoczne po to,  byśmy go zawsze widzieli  i w swoim życiu. Krzyż misyjny będzie nam przypominał o rekolekcyjnych postanowieniach i o tym, że każdy z nas powinien ratować dusę swoją. Taki też napis znajduje się na nowym krzyżu obok adnotacji o latach, w których odbywały się misje w naszej wspólnocie parafialnej. 

 

            Ks. Ciosmak podziękował wszystkim, którzy mieli swój wkład w tę szczególną uroczystość: Panu Krzysztofowi Rogocz  za wykonanie krzyża, Panu Grzegorzowi  Krupie za  ufundowanie  rzeźby w dębie z  twarzą Chrystusa,  Panu Zbigniewowi Nowak  za ofiarowanie materiału na tę rzeźbę oraz Panu Ryszardowi  Wysockiemu za wyrzeźbienie wizerunku Jezusa,  Panom Romanowi Kandzi , Andrzejowi  Mazur i Rudolfowi Bonk za zamontowanie nowego krzyża, Panom Grzegorzowi  i Sewerynowi  Krupie, Pawłowi  Hewig za  odnowienie napisów na krzyżu i ponowne zamontowanie, służyli oni także pomocą  w montażu krzyża, Panu Bogdanowi Klycie, który użyczył zwyżki, Pani  Danucie Sośnicy za dekorację krzyża, wszystkim parafianom, dla których ten krzyż ma szczególną wartość i którzy znaleźli czas, by uczestniczyć w tym  niecodziennym zdarzeniu. Przed  uroczystym poświęceniem krzyża nastąpiło odnowienia wiary, następnie Ks. Ciosmak poświęcił krzyż misyjny, po czym wierni  przeszli procesją wokół kościoła.

 

          Misyjny krzyż na co dzień będzie nas wszystkich zapraszał  do refleksji nad stanem swojej wiary i miłości do Boga i bliźniego. Wokół niego gromadzić nas będzie zawsze modlitwa. Każdy z nas ma się odnaleźć we wspólnocie parafialnej, by modlić się za siebie nawzajem i prosić Boga o wybawienie duszy. Niech nowy krzyż misyjny  dla całej naszej Parafii i dla każdego z nas  będzie  darem  słuchania głosu Boga, okazją do ponownego  zaproszenia Go do swego serca i  radosnej komunii z Bogiem i z ludźmi. 

 

       DSC 4691      

 

 

  DSC 4696

 

 

 

 

DSC 4713 

 

 

 DSC 4681

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

WITAMY NOWEGO WIKAREGO 

     DSCN3843

      DSCN3837

     Ks. Michał Wąs ur. 11.06.1982 r. w Blachowni, w której mieszkał do 11 roku życia. Pochodzi z Parafii MB MK w Lisowie. Tam też ukończył Szkołę Podstawową, a następnie rozpoczął dalszą edukację w Liceum Ogólnokształcącym  w Częstochowie. Po zakończeniu edukacji na poziomie średnim rozpoczął studia teologiczne w WSD dla diecezji opolskiej i gliwickiej w Opolu na Uniwersytecie Opolskim, które ukończył pracą magisterską z historii Kościoła nt „Dzieje Lisowa w latach 1292 -1982”.

    08.05.2006 został wyświęcony na diakona przez abpa opolskiego Alfonsa Nossola. Odbył praktykę diakońską w Parafii Wszystkich Św. w Gliwicach. Następnie 26.05.2007 został wyświęcony w katedrze gliwickiej  na kapłana przez bpa Jana Wieczorka. Po otrzymanych święceniach został skierowany na wikariusza do Parafii Św. Anny w Zabrzu, w której pełnił posługę przez 7 lat  
    W parafii w Zabrzu udzielał się w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży oraz ogólnie był odpowiedzialny za młodzież, a także był duszpasterzem Anonimowych Alkoholików. W szkołach, w których uczył, przygotowywał grupy młodzieżowe do bierzmowania. Uczył w gimnazjum i liceum. Mówi, że w Parafii Św. Anny w Zabrzu było mu bardzo dobrze, bo przecież św. Anna jest babcią Pana Jezusa, a przy babci jest zawsze dobrze. Liczy na to, że też tak będzie tutaj, przy św. Józefie Rzemieślniku - opiekunie Chrystusa i Maryi, bo zauważył, że jest tu wielu życzliwych ludzi, dobrze usposobionych, obdarzających go dobrym słowem i modlitwą oraz spotyka się z życzliwością tutejszych duszpasterzy i ludzi pracujących na plebanii i przy kościele. Poleca się pamięci modlitewnej duszpasterzy i parafian oraz szczególnej opiece MBNP i św. Józefa, również zapewniając wszystkich o modlitwie.

DSCN3840   DSCN3842

DSCN3841   

  

_________________________________________________________________

   W poniedziałek, 1 września, uroczystą Mszą św. rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Wspólnej modlitwie  przewodniczył  ks. proboszcz Wojciech Ciosmak i ks. wikary Marek Niewiadomski. Obok uczniów – dzieci i młodzieży – we Mszy św. wzięli udział również rodzice, katecheci, nauczyciele, wychowawcy, dyrekcje szkół oraz władze naszego miasta . Ks. proboszcz, dziękując nauczycielom i rodzicom za obecność, życzył owocnej współpracy w dziele wychowywania i edukowania młodego pokolenia. W modlitwie nie zabrakło intencji związanych z 75. rocznicą wybuchu II wojny światowej, prosząc o dar pokoju w świecie.

   Uczniom i nauczycielom życzymy  Szczęść Boże!  

szkola


 

 ________________________

 W niedzielę 17 sierpnia br.  Ksiądz Piotr Adamski odprawił 

 dziękczynną Mszę św. za posługę w naszej wspólnocie parafialnej.

Była to  zarazem Msza św. pożegnalna.

„Dobry pasterz,

ukształtowany według serca Boga,

jest największym skarbem,

jaki Bóg może przydzielić parafii.”

                                             (św. Jan Maria Vianney)

IMG 1365

Takim skarbem był w naszej parafii Ksiądz Piotr. 
Od początku, kiedy 
rozpoczął swoją posługę jako wikary

wyróżniał się gorliwością w trosce

o  duchowy rozwój parafian.

W imieniu wszystkich parafian

pragniemy złożyć gorące podziękowania

  

 Księdzu Piotrowi  za  pracę w naszej parafii.

Niech Bóg wynagrodzi szczodrze całe dobro,

które otrzymaliśmy przez Twoje ręce.

images 7

I teraz  trzeba Ci iść hen, poza granicy kraniec,
Uzbrojony w modlitwę, ściskając swój różaniec,
By zdobyć jedną duszę dla Zbawienia, dla Boga,
Nie ogarnia cię strach żaden, nie powstrzyma trwoga.Czas bezlitośnie kreśli początek swój i koniec,
Nieraz odbiera siły, siwizną prószy skronie,
Lecz nie jest w stanie zniszczyć siły ducha
Co nie podszeptów pragnień, lecz Boga głosu słucha.Ty,  Księże Piotrze, w każdym dostrzegasz Boga,
Pochylasz się nad wiernymi, obcy Ci lęk i trwoga,
Każdy, najbardziej zwykły, zgnieciony, poraniony,
Dla Ciebie jest Chrystusem serca Twego spragnionym.Będziesz z nami w myślach, słowach, dobrych wspomnieniach...
Dziękujemy!!!

 DSCF1257

Przeniesienia 2014   ( źródło:http://www.kuria.gliwice.pl)

 
ZMIANY 2014

I. NOMINACJE

Do pracy za granicą:

Ks. Piotr Adamski - Niemcy

PRZENIESIENIA

Ks. Michał Wąs – z par. św. Anny w Zabrzu do par. św. Józefa w Kaletach Jędrysku,

 

 

 

 

 

foto was      Powitanie ks. Michała

     XXI niedziela zwykła 24 sierpnia 2014 r.  w życiu naszej wspólnoty parafialnej zapisała się bardzo ważnym wydarzeniem. Tego dnia ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak serdecznie powitał nowego wikariusza ks. Michała Wąsa. To właśnie tego kapłana tym razem posłał do naszej parafii Pan Bóg. Podczas Mszy św. o godz. 11:00 stanął pierwszy raz przy ołtarzu w naszym kościele. Ks. Proboszcz skierował do niego dużo ciepłych słów,  które pokazały otwartość na nowego kapłana naszej wspólnoty. Ks. Michał przybył do nas z Parafii św. Anny w Zabrzu.
    Zapewniamy, że z ogromną radością będziemy pomagali księdzu Michałowi w aklimatyzowaniu się w naszej parafii. My już dzisiaj w swoich modlitwach powierzamy Ciebie ks. Michale opiece Pana Boga. Dziękujemy, że jesteś z nami. Na kapłańskie posługiwanie życzymy obfitości darów Bożych, byś sam mógł wzrastać w łasce i nas prowadzić drogą zbawienia. Przed obrazem Matki Bożej NP będziemy prosić  o łaskę odważnego i gorliwego głoszenia Ewangelii pośród nas. 
Szczęść Boże.

 

 

 

 

 

 

 Pielgrzymka do Piekar Śląskich

 

SDC15288

 


SDC15238-1

 

     W sobotni bardzo upalny ranek 98-osobowa grupa pielgrzymów wyruszyła z Kalet na rowerową pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Trasę wyznaczono z Kalet przez Miasteczko ŚL, Świerklaniec, Wymysłów do Piekar Śląskich - trasa powrotna prowadziła przez Radzionków, Bobrowniki Śląskie, Tarnowskie Góry do Kalet. Organizatorami pielgrzymki byli: Parafia św. Józefa w Kaletach, Odnowa w Duchu Świętym, Sekcja Turystyki Kolarskiej w Kaletach i Urząd Miasta Kalety.

 

   Mszę św. w bazylice celebrował ks. Piotr Adamski. Po jej zakończeniu pielgrzymi spotkali się na wspólnym posiłku, by z nowym zapasem sił zwiedzić muzeum i wyruszyć na Kalwarię na drogę krzyżową. Grupa pielgrzymów skierowała się na kalwaryjskie wzgórze, gdzie znajduje się 14 kaplic Drogi Krzyżowej oraz 15 kaplic różańcowych. Przewodniczka piekarska przekazując informacje o Kalwarii zwróciła uwagę na zaprojektowane przez Edwarda Schneidera, a zbudowane w różnych stylach architektonicznych i urozmaiconym układzie urbanistycznym, kaplice, nad drzwiami których w drewnianych krzyżach umieszczono pod szybkami kamyki z Jerozolimskiej Drogi Krzyżowej. Pielgrzymi zwiedzili także wschodnią część Kalwarii, gdzie znajduje się Ogród Oliwny z Doliną Jozefata. Byli też na Górze Oliwnej z drewnianą rzeźbą Chrystusa modlącego się przed męką i widzieli nieco oddalone kamienne figury śpiących Apostołów Piotra, Jakuba i Jana oraz most na rzece Cedron. Historyczne sceny z ostatnich dni Chrystusa przedstawiają ponadto dodatkowe kaplice: Wieczernik, Dwór Annasza, Dom Piłata, Pałac Kajfasza, Pałac Heroda. Na szczycie wzgórza zachwycił wszystkich zbudowany w stylu neogotyckim kościół pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego oraz pomnik papieża Jana Pawła II, który stoi przy głównym wejściu na Kalwarię, gdzie "wita" pielgrzymów. W drodze do Piekar pielgrzymi zatrzymali się w Miasteczku Śl., by pomodlić się i zwiedzić znajdujące się tam dwa kościoły oraz zatrzymali się w Świerklańcu przy Pałacu Kawalera. W drodze powrotnej zatrzymali się. w Parafii pw.Przemienienia Pańskiego w Tarnowskich Górach na wspólnym grilu przygotowanym przez ks. Daniela Klimkiewicza wraz z młodzieżą. Tegoroczna pielgrzymka ze względu na upał, była może dla niektórych męcząca, jednak przyniosła wszystkim zadowolenie i dodała otuchy na kolejne wspólne wyjazdy pielgrzymkowe.

 

Pielgrzymi składają serdeczne podziękowania organizatorom: p. Grzegorzowi Kukowce i Sekcji Kolarskiej, p. Grzegorzowi Krupie, ks. Piotrowi, p. burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzi, kierowcy p.W.Zajdzie, ks.Danielowi i młodzieży z Bobrownik Śl. oraz wszystkim darczyńcom: m.in. p. Labus, p. Lach, p. Więcek, p. Bąk. Zdjęcia z pielgrzymki można otrzymać drogą mailową- w tym celu należy skontaktować się mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

/Pielgrzymi/

 

                     SDC15245   SDC15259

 

           SDC15278      SDC15294

 

 

 

MBPIII PIELGRZYMKA ROWEROWA

 

KALETY - PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Termin: 19.07.2014 – sobota

 

CEL: Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej - 
         Matki Sprawiedliwo
ści i Miłości Społecznej

 

Start:          godz.  7:30  z placu kościelnego

 

Powrót: ok. godz. 19:30

 

Długość trasy:ok.70 km

 

Trasa:

 

       Kalety -Miasteczko ŚL- Świerklaniec - Wymysłów - Piekary Śląskie -

 

       Radzionków - Bobrowniki Śląskie - Tarnowskie Góry – Kalety

 

Sanktuarium w Piekarach: od 11.00 do 14.30:

 

Msza Św. Godz. 13.00, posiłek, droga krzyżowa, zwiedzanie.

 

       Zapraszamy w tym czasie osoby, które chcą dojechać samochodem.

 

ZAPISY: w zakrystii lub na plebani do 15.07.br.

 

              (Potrzebny pesel do ubezpieczenia - opłata 10 zł)

 

Wyjazd na pielgrzymkę osób niepełnoletnich wyłącznie za zgodą pisemną rodziców i przydzielonym opiekunem. Zgody składać przy zapisie.

 

17 lipca - czwartek o godz. 18.00

 

                obowiązkowe spotkanie organizacyjne w Domu parafialnym.

 

Co warto zabrać:

 

sprawny rower, oświetlenie, zapasową dętkę, prowiant, napoje, kurtkę przeciwdeszczową, wygodny strój sportowy, obuwie trzymające się nogi, kask rowerowy, elementy odblaskowe.

 

MBP1Zalecamy spakowanie wszystkich rzeczy do sakw rowerowych 
                lub ewentualnie do torby przypi
ętej

 

                do bagażnika. Odradzamy plecak.

 

Program i dodatkowe informacje w gablotce.

 

Organizatorzy: Parafia św. Józefa w Kaletach,

 

                         Odnowa w Duchu Świętym

 

      Sekcja Turystyki Kolarskiej w Kaletach

 

                                   Urząd Miasta Kalety

 

 

 

 

Zmarł ks. Dziekan  Klaudiusz Kłaczka

                                                                                                                                                                      ks3

 

Śp. Ks. Klaudiusz Kłaczka

 

Proboszcz parafii pw. Krzyża św. w Strzebiniu;

 

Dziekan Dekanatu Woźniki

Zmarły ksiądz Klaudiusz Andrzej Kłaczka 
ur. si
ę 07 kwietnia 1962 r. w Zbrosławicach. 
Chrzest 
św. przyjął dnia 23 kwietnia 1962 r. 
w parafii Tr
ójcy Świętej w Wieszowie. 
Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 
20 czerwca 1987 r. w Opolu.
Był wikariuszem w parafiach
- Wniebowzi
ęcia Najśw. Maryi Pannyw Krapkowicach Otmęcie (1987-1991), 
- Tr
ójcy Świętej w Bytomiu (1991-1994),

Św. Gerarda w Starych Gliwicach (1994-1995),

Św. Jana Chrzciciela w Zabrzu Biskupicach (1995-1999),

Świętego Krzyża w Strzebiniu (1999-2001).

Z dniem 01 września 2001 r. został mianowany proboszczem tej parafii. 
Od 2007 roku pe
łnił funkcję Dziekana Dekanatu Woźniki.

Zmarł nagle 13 lipca 2014 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Strzebiniu.

Ks. Klaudiusz Kłaczka przejmował się Kościołem. I nie chodzi tutaj wyłącznie o parafię, gdzie posługiwał. Bardzo poważnie traktował swoje obowiązki dziekana – mówi o zmarłym ks. Sławomir Madajewski, wicedziekan dekanatu Woźniki. 
W bardzo podobnym tonie o swoim proboszczu mówią jego parafianie oraz mieszkańcy rodzinnej Wieszowy. Pozytywnie o zmarłym wypowiedział się również wójt gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja. – Współpraca z samorządem nigdy nie była wymuszona. Ks. Klaudiusz zawsze był otwarty i gotowy do współpracy. Naszą wspólną inicjatywą w ostatnim tylko czasie było poszerzenie cmentarza. Ta inwestycja pokazała, jak potrafił współpracować – podsumowuje samorządowiec siedem lat współdziałania z duszpasterzem na terenie gminy.

Ks. Klaudiusza Kłaczkę pożegnali parafianie, przyjaciele i znajomi. Mszę św. za zmarłego koncelebrowało około stu kapłanów z diecezji gliwickiej, opolskiej, katowickiej oraz archidiecezji częstochowskiej. Pogrzebowi przwo-dniczył bp ordyn. Andrzej Czaja z Opola - przyjaciel ze studiów. Okolicznościową homilię wygłosił bp Gerard Kusz z Gliwic.

Zgodnie ze swoim życzeniem ks. Klaudiusz został pochowany na cmentarzu paraf. w Strzebiniu.

Requiescat in pace !

 

 

 

Przeniesienia 2014   ( źródło:http://www.kuria.gliwice.pl)

 
ZMIANY 2014

I. NOMINACJE

Do pracy za granicą:


Ks. Piotr Adamski - Niemcy

PRZENIESIENIA

Ks. Michał Wąs – z par. św. Anny w Zabrzu do par. św. Józefa w Kaletach Jędrysku,

Ks. M.Wąs urodził się 11 czerwca 1982 r. w Blachowni. Pochodzi z Parafii Matki Bożej Matki Kościoła w Lisowie. Ukończył liceum w  Zespole  Szkół  Mechaniczno- Elektrycznych w Częstochowie. Pracę magisterską napisał nt. :Dzieje Lisowa w latach 1292 -1982". Praktykę diakońską odbył w  Parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. Interesuje się historią, teologią duchowości, liturgią, lubi wycieczki krajoznawcze.

 

Boże Ciało

Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej

 

DSC 9528

DSC 9532 

     DSC 9545    DSC 9546 DSC 9539

   DSC 9533  DSC 9535

Jednym z największych przeżyć religijnych także w naszej parafii jest uroczyście obchodzona procesja Bożego Ciała. Organizowana w tym dniu uroczysta procesja jest publicznym wyznaniem wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, uwielbieniem Go, podziękowaniem Mu za otrzymane łaski, przebłaganiem za zniewagi.

Zgodnie z tradycją ta jedyna w swoim rodzaju procesja wyrusza na ulice naszego miasta po Mszy św. sprawowanej w naszym kościele o godz. 8.00.  Barwna procesja obchodzi cztery ołtarze, przygotowane specjalnie z okazji święta:I. Plac Zjednoczenia,II. ołtarz na posesji p. HerbertaWilka,IIIprzy Krzyżu na ul. Żwirki i Wigury, IV ołtarz na placu kościelnym przy figurzeChrystusa Króla. Procesji przewodniczyli nasi duchowni i towarzyszyła orkiestra. Po modlitwie przy ołtarzach uczestnicy procesji wrócili do kościoła , gdzie śpiewano  uroczyste „Te Deum" . W tę uroczystość w naszej parafii przed Przenajświętszą Hostią kroczyli w szeregu członkowie różnych grup parafialnych. Wszystkim za udział i zaangażowanie w przygotowanie ołtarzy oraz uświetnienie uroczystości składamy serdeczne Bóg zapłać. 

Święto to obchodzone jest od wieków i z czasem obrosło w wiele zwyczajów, tradycji i wierzeń. Jego inicjatorką była św. Julianna z Cornillon, przeorysza augustianek, której w 1245 roku objawił się Chrystus, żądający ustanowienia specjalnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Już rok później święto to było lokalnie obchodzone, zaś Rzym zatwierdził je w roku 1264. Bezpośrednim powodem tego zatwierdzenia był cud, który wydarzył się w Bolsenie koło Orvieto we Włoszech. Odprawiający Mszę św. kapłan tuż po Przemienieniu trącił kielich, z którego na korporał (obrusik podkładany pod kielich i patenę) upadło kilkanaście kropel wina — które zamieniło się w Krew Chrystusa. O cudzie tym powiadomiono natychmiast papieża, który zabrał ów korporał do Orvieto, gdzie do dziś jest najcenniejszą relikwią tamtejszej katedry. Wówczas też św. Tomasz z Akwinu opracował teksty do Mszy św. w dzień Bożego Ciała. Do dziś często śpiewa się podniosły hymn jego autorstwa Przed tak wielkim Sakramentem....  Zwyczaj pielgrzymowania z procesją do czterech ołtarzy — symbolu czterech Ewangelii — wykształcił się w Niemczech w XV w. W Polsce święto to wprowadził po raz pierwszy krakowski biskup Nanker, upowszechniło się jednak dopiero po synodzie piotrkowskim w 1559 roku. W czasach reformacji miało ono służyć manifestacji wiary w przeistoczenie. Dziś święto to obchodzone jest w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, 60 dni po Wielkanocy.  Uroczystość Bożego Ciała wiązała się z rozmaitymi wierzeniami, np. święcenia ziół, które miały  strzec domu i jego mieszkańców przed wszelkimi nieszczęściami.

                         PIELGRZYMKA  DO KOSZĘCINA

W  niedzielę 16 czerwca br. nasi parafianie pod przewodnictwem ks. Piotra Adamskiego wyruszyli na coroczną pieszą pielgrzymkę do Kościoła Świętej Trójcy w Koszęcina. Pielgrzymka ta zawsze była ważnym wydarzeniem w życiu naszej parafii.  Św. Jan Paweł II w Incarnationis Mysterium napisał, że każda  pielgrzymka jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela: jest praktyką czynnej ascezy i pokuty za ludzkie słabości, a także przygotowuje go wewnętrznie do przemiany serca. Przez wiele dziesięcioleci wiernych naszej parafii do Koszęcina przyciągała także sława cudownego źródełka, przy którym można było zostać uleczonym. 

            Parafianie wyruszyli na pielgrzymi szlak tradycyjnie po zakończeniu pierwszej Mszy św. w naszym kościele. W drodze do Koszęcina do modlitewnej zadumy, śpiewu i modlitwy zachęcał ks.Piotr. Podczas krótkich przerw potrafił też wprowadzić elementy humoru i pogody ducha, które potrzebne są każdemu podejmującemu wysiłek pielgrzymowania. Droga do Koszęcina nie jest daleka, ale też szybko minęła. Tam byli uczestnikami Mszy św. odpustowej oraz uczestniczyli w nabożeństwie. Do Kalet wrócili w godzinach popołudniowych witani przez naszego Ks.Proboszcza oraz swoich najbliższych. Bóg zapłać pielgrzymującym za ich świadectwo wiary. 

 

DSCN3762                DSCN3763

 

 

 

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ

KAPŁAŃSKICH KS. PROBOSZCZA WOJCIECHA

CIOSMAKA

 

 Księże Proboszczu!

Dziękujemy Panu Bogu za dar Twojego kapłaństwa. Dziękujemy za to, że On wybrał Cię, powołał, uświęcił i postawił między nami. Dziękujemy za Twoją posługę, za sprawowane sakramenty i za roztropne, życzliwe pasterzowanie. Pamiętając o Tobie w modlitwie, życzymy Ci odwagi do bycia kapłanem, ufności w podążaniu za Bożym wezwaniem, radości z powołania oraz Chrystusowej miłości do Kościoła.

Z okazji  Jubileuszu Kapłaństwa – życzymy Ci, aby Dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego. Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, daje Ci moc przemiany ludzkich serc, niech pozostanie w Twoich kapłańskich dłoniach. Niechaj Najświętsza Maryja Panna wstawia się za Tobą u Boga, na dalsze lata sprawowania trudnych kapłańskich obowiązków. Dziś modlimy się o tę szczególną łaskę, abyś podobnie, jak Najwyższy Kapłan, swym wielkim sercem owocnie mógł podnosić, rozplątywać to, co powikłane i rodzić nadzieję. Niech to szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej przyniesie zadowolenie, radość i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej.  Szczęść Boże !!

 Kwiaty 1

 

 

 

JUBILEUSZ  CHÓRU   SONATA 


DSC 0022

Co dnia bogatsi w dobra materialne, zapatrzeni w telewizor z ekranem najnowszej generacji,  co dnia stajemy się  ubożsi w dobra duchowe. Staliśmy się leniwi, aby założyć krawat, a panie poprawić makijaż  i wybrać się między ludzi i razem zaśpiewać. A przecież śpiew - to najdoskonalsza muzyka, jaką człowiek dla człowieka  może tworzyć.

Chór „Sonata” świętował w sobotę 31 maja 2014 r. jubileusz 20-lecia swojego istnienia. To już 20 lat minęło, odkąd rozpoczęli wspólną przygodę ze śpiewem. Przez te lata nie tylko uświetniali wiele uroczystości kościelnych, ale też koncertowali dla mieszkańców, występowali na różnych uroczystościach.

Chór rozpoczął obchody 20 -lecia o godz. 16.00 uczestnictwem we  Mszy św. Jubileuszowej w naszym kościele. Eucharystii przewodniczył  ks. Proboszcz  Wojciech Ciosmak. Oprawę muzyczną Mszy Świętej przeprowadził Chór Lutnia z Koszęcina. Po Mszy św. odbył się jubileuszowy koncert będący mozaiką ulubionych pieśni z bogatego repertuaru chóru.

Także w sobotę, 31 maja br., w sali widowiskowej MDK  odebrali liczne gratulacje i życzenia oraz usłyszeli „Sto lat!” wykonane na ich cześć przez publiczność. Spotkanie uświetniła swoim śpiewem Bernadeta Kowalska i Przyjaciele.

Wszystkim członkom Chóru "Sonata" życzymy sukcesów, niezapomnianych występów  wielbiących  Boga pieśnią i muzyką  oraz kolejnych jubileuszy.

DSC 0019   DSC 0012  DSC 0007

DSC 0014    DSC 0020   DSC 0024

 

 

 

Jubileusz ks. Marka Niewiadomskiego

 

 

        images 8   

 

Z okazji kolejnego Jubileuszu Kapłaństwa –  życzymy aby Dobry Bóg obdarzał Ks.Marka obfitością łask  i dobrym zdrowiem. Niechaj św. Józef, patron naszej parafii, wstawia się za naszm Kapłanem u Boga na dalsze lata sprawowania trudnych kapłańskich obowiązków. Dziś modlimy się o tę szczególną łaskę, aby podobnie jak Najwyższy Kapłan, swym sercem owocnie mógł podnosić, rozplątywać to, co powikłane i rodzić nadzieję. Niech to szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej przyniesie zadowolenie, radość i satysfakcję z wyboru  trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej.

Dziękujemy Panu Bogu za dar  kapłaństwa. Dziękujemy za to, że Bóg wybrał Ks.Marka, powołał, uświęcił i postawił między nami. Dziękujemy za posługę, za sprawowane sakramenty,  życzliwe pasterzowanie. 

 

       Niewiadomski 

     

 

 PRZYJAŹŃ Z JEZUSEM

 

 

 

 

IMG 9504   

IMG 9521  IMG 9525

 

 

        W dzień rocznicy Pierwszej Komunii Świętej 18 maja br.  trzecioklasiści  z naszej parafii dziękowali Bogu Ojcu, Synowi Bożemu i Duchowi Świętemu za dary, które otrzymali. Najpiękniejszym darem Boga Ojca dla dzieci jest Jezus Chrystus. Z miłości do nich rok temu Pan Jezus po raz pierwszy dał im Siebie pod postacią chleba, aby dzieci złączyły swoje życie z życiem Bożym. Do tego wydarzenia przygotowywał dzieci i prowadził Duch Święty. Eucharystia sprawowana przez Ks. Proboszcza Wojciecha Ciosmaka w rocznicę Pierwszej Komunii Świętej stała się przede wszystkim dziękczynieniem Bogu za pierwsze pełne uczestnictwo dzieci we Mszy św. rok temu i za wszystkie komunie św. w ciągu tego roku. Podczas Mszy św. dzieci czytały czytania, modlitwę wiernych, niosły do ołtarza dary. Modliły się za rodziców, aby Dobry Bóg obdarzał ich miłością, aby wszystkie rodziny stały się znakiem obecności Chrystusa w świecie. Dzieci prosiły, aby ich serca były zawsze jasne i radosne, aby tę radość umiały nieść drugiemu człowiekowi; aby zawsze wielbiły Chrystusa swoim życiem, pracą, nauką i zabawą; aby Pan Jezus nauczył ich cenić dar chleba powszedniego. A przede wszystkim prosiły Jezusa, aby pozwalał im odczuwać Swoją obecność w Komunii Świętej. Rok temu te same dzieci, na klęcznikach, po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swoich serc.  Po tym wydarzeniu pozostały pamiątki: obrazek pierwszokomunijny, różaniec, świeca, film. Z tych pamiątek, które przetrwały, najcenniejsza jest jednak wielka przyjaźń z Jezusem Chrystusem. Podczas homilii celebrujący liturgię Ks. Proboszcz mówił o odpowiedzialności rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci. Najważniejsze jest osobiste świadectwo rodziców.

            Z okazji tak pięknego i ważnego Święta życzymy dzieciom radości z bycia Bożymi dziećmi, a ich rodzicom, aby poprzez przykład własnego życia rozbudzali w swoich dzieciach wiarę i przyczyniali się do dobrego ukształtowania ich sumień.

 

IMG 9515  IMG 9531  IMG 9547  IMG 9550 

 

 

 IMG 9558  IMG 9570  IMG 9579

 

 

URODZINY Ks.WIKAREGO

 

Z okazji Urodzin Ks. Marka Niewiadomskiego
 składamy najserdeczniejsze życzenia:
 niech dobry Bóg darzy łaską zdrowia,
 Chrystus niech zawsze prowadzi swoimi ścieżkami,
 a Duch Święty niech obdarza Księdza 
pełnią swoich darów. 
Życzymy siły do przeżywania każdego dnia tak, 
jak chciałby Pan Bóg.

Wszystkiego Dobrego!

Szczęść Boże!

Kwiaty 1

 

 

 

BIERZMOWANIE  

 

 

Żyjcie godnie!

W poniedziałek 28 kwietnia br. w naszej parafii odbyło się bierzmowanie. Jego nazwa pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". W dawnych konstrukcjach domów była to poprzeczna belka, na której opierał się ciężar całego sklepienia budynku. W chrześcijańskim życiu sakrament ten ma spełniać podobną rolę. Można go porównać do wewnętrznej siły organizującej życie. Jest to duchowe uzdolnienie człowieka ułatwiające wierność Bogu. Choć człowiek nie uniknie słabości, to jednak istotny jest kierunek wysiłków i Duch, który łaską współtworzy i dynamizuje osobowość.

Bezpośrednim przygotowaniem młodzieży do tego sakramentu zajmował się Ks. Marek Niewiadomski. Jednym z warunków dopuszczenia do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej  było uczestniczenie w życiu Kościoła, co dało naszej młodzieży gimnazjalnej możliwość poznania w miarę pełnego bogactwa liturgii Kościoła. Bóg zapłać Ks. Markowi za troskę i poświęcony czas na przygotowanie młodych ludzi do tego jakże ważnego sakramentu, nazywanego często SAKRAMENTEM DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ albo konfirmacją /łac. confirmatio - umocnienie/. Teologia łączy go z trzecią Osobą Trójcy, czyli Duchem Świętym, którego określa się także Duchem Prawdy / J 16,13/, Obrońcą i Pocieszycielem /J 14,16/. Biblijnymi i liturgicznymi znakami Ducha Świętego są czerwony kolor, powiew, tchnienie, wiatr, ogień, płomień i gołębica /Łk 3,22; Dz 2,2-3/. Bierzmowanie zobowiązuje do konsekwentnego, chrześcijańskiego stylu życia, w tym gotowości do obrony czci Chrystusa, publicznego, odważnego wyznawania wiary i "postępowania według jej zasad". Mówiąc o znaczeniu tego sakramentu, podkreśla się zawsze siedem otrzymywanych darów Ducha Świętego. Należą do nich: mądrość, rozum, umiejętność, rada, męstwo, pobożność i bojaźń Boża. 

  Sakramentu bierzmowania udzielał Ks. biskup Gerard Kusz, który w homilii życzył bierzmowańcom, by potrafili godnie żyć.  W czasie liturgii namaszczał czoło bierzmowanych gimnazjalistów olejem Krzyżma. Jest to mieszanina oleju z oliwek i szlachetnego balsamu poświęcana zawsze przez biskupa w Wielki Czwartek, w czasie przedpołudniowej liturgii. Przywołując słowa świętego Jana Pawła II  z "Pastores Gregis"  mamy nadzieję, że  znamię otrzymane w sakramencie  bierzmowania pozwoli każdemu bierzmowanego młodemu człowiekowi wierzyć w Boga, pokładać w Nim nadzieję i kochać Go. Aby tak było, potrzebują oni przykładu wiary, modlitwy i wsparcia Kościoła, czyli nas wszystkich, a zwłaszcza rodziców. 

DSC 0177     DSC 0179    DSC 0181   DSC 0184   DSC 0184   DSC 0187  DSC 0189

 

IMG 9336   IMG 9339   IMG 9345   IMG 9339   IMG 9352  IMG 9371

 

   

 

„Szukałem Was… - jesteś z nami…” 

 

 

 

  DSC 0168        DSC 0069  

W niedzielne popołudnie 27 kwietnia br. podczas nabożeństwa Miłosierdzia Bożego s. proboszcz Wojciech Ciosmak  dokonał uroczystego odsłonięcia i  poświęcenia dwóch obrazów wykonanych przez  p. Piotra Kłoska ze Szczyrku. Jeden to wizerunek świętego Jana Pawła II, został umieszczony pod obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej; drugi obraz to wizerunek świętej Faustyny- apostołki Bożego Miłosierdzia, zamieszczono go pod obrazem Miłosierdzia Bożego. Pomnożyła się nasza radość, gdyż przybyli nam święci orędownicy, by otaczać nas płaszczem swej opieki, abyśmy czcząc Najświętszą Dziewicę, która z miłością patrzy na nas  z cudownego obrazu, wypraszali za orędownictwem św. Jana Pawła II i św. Faustyny obfite łaski z nieba i wzrastali w miłości ku Bogu i bliźnim. Wszyscy mamy nadzieję, że obrazy będą przypominały  parafianom, że mają tak wielkich orędowników wśród świętych i przykład do naśladowania. Wydarzenie to wpisało się znakomicie w uroczystości wyniesienia kanonizacyjnego Papieża Polaka.

 DSC 0052        DSC 0054        DSC 0055 

 

DSC 0064

 

 DSC 0056          DSC 0057         DSC 0066 

 

 

 

 Kanonizacyjna wystawa 

 

DSC 0002

 

 

 

      W ramach bezpośredniego przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II  członkowie Odnowy w Duchu Świętym zorganizowali  w naszym Domu Parafialnym wystawę poświęconą naszemu świętemu Papieżowi. Nawiązuje ona do słów Jana Pawła II wypowiedzianych w Łagiewnikach w roku 2002, podczas konsekracji bazyliki Bożego Miłosierdzia: Niech przesłanie o miłosiernej miłości Boga rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca  obietnica Pana Jezusa, że stad ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 1732). Trzeba tę iskrę Bożej miłości rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. 

      Na wystawie można oglądać prace dzieci, młodzieży, dorosłych przedstawiające życie i pontyfikat Jana Pawła II. Ekspozycja upamiętnia życie i działalność tego wybitnego Polaka, którego pontyfikat odcisnął trwały ślad w dziejach Polski, Europy i świata. Szczególne zaangażowanie wykazała Pani Halina Howaniec.  Przygotowała ona także wiele cytatów odnoszących się do pontyfikatu Jana Pawła II. Serdeczne Bóg zapłać. Ciekawie przygotowana wystawa pozwala pochylić się nad zaangażowaniem osób, które ją przygotowały, pochylić się nad kunsztem twórców rysunków i obrazów, a przede wszystkim pochylić się nad świętością Jana Pawła II, świętością szczególną  łączącą świętego z Bogiem. Zwiedzający wystawę wychodzą z niej w przekonaniu, że Ojciec święty Jan Paweł II to bezcenny i zobowiązujący dar od Boga. Wystawa to  także niepowtarzalna okazja, aby na nowo zgłębić Jego nauczanie i szukać w nim inspiracji do nieustannego rozwoju duchowego. 

 

 

 

 

 

 

DSC 0006    DSC 0016  

 

DSC 0017   DSC 0011

DSC 0038   DSC 0041

images 4

 

 

W niedzielę 27 kwietnia br. o godz. 10.00 odbyła się KANONIZACJA bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII;

o godz. 19.00 w naszym kościele odbył się

 uroczysty dziękczynny koncert orkiestry dętej

 za dar kanonizacji.

  

m176.JPII  m177.Jan XXIII

 

 

 

 

Wielkanoc2014 

,,Alleluja! Pan nasz żyje!

Nie ma Go tu - grób jest pusty! ,,

Serce uczniom mocniej bije,

Gdy zastali tylko chusty

Przecież mówił, że powstanie,

Będzie z nami dnia trzeciego

To cudowne Zmartwychwstanie,

Ma znaczenie dla każdego

Śmierć pokonał, był bez skazy,

Pierzchły straże wystraszone

Obmył świata grzechu zmazy,

Zło zostało zwyciężone

Z krzyża dał dla wszystkich miłość

I umocnił Zmartwychwstaniem,

By na świecie lepiej było

Tak dopomóż Boże, Panie!

/Jan Siuda/

 Radosnych,  pełnych Miłości, Pokoju, Dobroci i prawdziwej Nadziei 


Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 


byśmy mimo różnych trosk i kłopotów


mogli zawsze śpiewać razem radosne 

ALLELUJA

życzą DUSZPASTERZE

 

 

 

 

Wielki Czwartek  wspomnienie ustanowienia  Sakramentów Eucharystii

i Kapłaństwa.

 

        Wielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Jest to dzień, w którym bardziej niż każdego innego dnia w roku, mamy okazję uświadomić sobie, jak wiele zawdzięczamy kapłanom. Nasze myśli i życzenia kierujemy w stronę wszystkich kapłanów naszej parafii.

„Gdybyśmy nie mieli sakramentu Kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana. Kto Go umieścił w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął naszą duszę u początku jej życia? Kapłan. Kto ją żywi, by dać jej siłę na wędrówkę? Kapłan. Kto ją przygotuje na spotkanie z Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, ciągle kapłan.

     A gdy dusza będzie umierała, kto ją ożywi, kto jej udzieli ciszy i pokoju? I tu kapłan. Nie można sobie przypomnieć ani jednego dobrodziejstwa Boga bez spotkania obok tego wspomnienia obrazu kapłana.”

                                                                                                               Św.Jan Maria Vianney

Drodzy Kapłani,

 Dziękujemy za Waszą obecność, głoszone Słowo i modlitwę, dziękujemy Wam, że odpowiedzieliście na głos Chrystusa, który wzywał Was do pójścia za Nim. Dzięki Wam i Waszej pracy, możemy przybliżać się do Chrystusa. Za każdą Eucharystię, kazanie, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo, za wszystkie udzielone sakramenty i za wszystkie łaski, które dzięki Waszej posłudze otrzymaliśmy od Pana – z głębi serca dziękujemy! Jesteśmy także wdzięczni za Waszą serdeczność, uśmiech, życzliwość, otwartość, wszelką pomoc i poświęcony czas. Chcemy Was zapewnić, że każdego z Was codziennie otaczamy swoją modlitwą, a dziś – w dniu Waszego święta czynimy to w sposób szczególny.

 Niech  Chrystus obdarza Was tymi łaskami, których potrzebujecie, by jeszcze pełniej realizować kapłańskie powołanie. Życzymy zdrowia, radości  i  doświadczania mocy płynącej z kapłańskiego namaszczenia.

Szczęść Boże!

 

  

 

Droga krzyżowa ulicami naszego miasta

 

 

Wierni z naszej parafii przeszli w piątkowy wieczór, 11 kwietnia 2014 r. ulicami Kalet rozważając Mękę Pańską w Drodze Krzyżowej. W uroczystej procesji, która rozpoczęła się o godz. 19:00 wyruszając sprzed kościoła  i zakończyła się przy szkole uczestniczyło wielu, którzy podążając za niesionym w procesji krzyżem upamiętnili drogę Jezusa Chrystusa na Golgotę. Wierni pod przewodnictwem Ks.Proboszcza Wojciecha Ciosmaka przeszli  ulicami miasta zatrzymując się przy 14. stacjach symbolizujących ostatnie momenty życia Pana Jezusa. Rozważania poszczególnych stacji odczytywali kolejno przedstawiciele różnych grup parafialnych. W całym wydarzeniu wzięło udział wielu parafian, począwszy od małych dzieci, po młodzież i osoby starsze. Całemu wydarzeniu towarzyszył spokój oraz bardzo wzniosła i uroczysta atmosfera. W naszym mieście od kilku lat bierze w nim udział coraz więcej parafian,  udział w nabożeństwie to  sposób zjednoczenia się z naszym miastem w tę przedświąteczną chwilę, zrobienia czegoś wspólnie. Droga Krzyżowa ulicami miasta już od kilku lat jest nieodzownym elementem liturgii odbywających się  w naszych kościołach. To Jezus wzywa dziś do przyjęcia krzyża i naśladowania Go, by krzyż i dla nas był znakiem zwycięstwa.  Na zakończenie Ks. Marek Niewiadomski i Ks.Proboszcz Wojciech Ciosmak podziękowali uczestnikom nabożeństwa za obecność, modlitwę i włączenie się w przeżywanie drogi, którą pokonywał Syn Boży ulicami Jerozolimy. – Szli za Nim ci, którzy w milczeniu się za Jezusa modlili, były kobiety płaczące, była Jego matka i Jego uczniowie. Byli też szydercy, ci którzy z krzyża Chrystusa znaleźli przedmiot wyszydzania. Idąc za Nim próbowaliśmy odnaleźć nasze losy, nasze sytuacje, pojedynczego człowieka, jak też i wspólnoty. Doszliśmy do czternastej stacji i patrzymy na ciąg dalszy, gdy Bóg, ukrzyżowany Jezus Chrystus, zmartwychwstał. Na tej drodze szukaliśmy odpowiedzi, jak naśladować Chrystusa, jak być Jego uczniem dzisiaj, tu w Kaletach, w naszej wspólnocie. Dziękujemy wam za ten solidarny, wielki gest bycia wspólnotą uczniów Chrystusa na drodze Ukrzyżowanego – mówili nasi kapłani. 

      Uczestnictwo w ulicznej modlitwie był doskonałym sposobem przygotowań do zbliżających się świąt Wielkiejnocy.

 

20140411 192904

     20140411 192847

 

 20140411 193235    20140411 193216   
                                                                                                                                                                 20140411 202947 
 20140411 202838

 

20140411 202834

 

20140411 195726

 

20140411 193627

 

20140411 19562420140411 192847

 

4

 

 

  

 

 

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE

6 - 9.04.2014

**************

,,RODZINA BOGIEM SILNA”

 

 

rodzina1

 

 

            6 kwietnia br. rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, naznaczone obecnością ikony Świętej Rodziny. Kolejne dni rekolekcji naznaczone były modlitewnym czuwaniem. Naszą świątynię wypełniały kolejno: dzieci, młodzież, dorośli. Równocześnie z rekolekcjami parafialnymi odbywały się rekolekcje szkolne. Jesteśmy świadomi obfitości łask, jakimi została obdarzona nasza wspólnota i wdzięczni Bogu za dar świętych dni. Tegoroczne rekolekcje prowadził  Ks. dr Bogusław Jaworowski ze Zgromadzenia Świętej Rodziny (MSF). Ks. Bogusław jest egzorcystą zajmującym się zwłaszcza problematyką zniewoleń  duchowych. W swojej pracy duszpasterskiej zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem rekolekcji parafialnych na terenie całej Polski i poza granicami. 

 

2 1