Licznik odwiedzin

1078860

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

INTENCJE MSZALNE 12.10 - 18.10.2020 r.

PONIEDZIAŁEK 12.10.2020
  7:00 - Za + Jerzego Kozok w pamiątkę urodzin.
18:00 - 1. Za + Krystynę Świerczek w II rocz. śmierci, męża Józefa oraz ++ z pokrew.:
               Świerczek, Galios, Sowa, Gryc i Gruca.
           2. Za + Annę Roskosz, ze wsp. męża, rodziców i pokrew. z obu stron.

WTOREK 13.10.2020 - wsp. Bł. Honorata Koźmińskiego, Kapłana
  7:00 - W intencji Romana Staniek o powrót do zdrowia.
18:00 - Za ++ Stefana, Helenę i Czesława Maruszczyk, rodziców z obu stron,
              pokrewieństwo oraz Gertrudę, Rudolfa i Marka Bambynek.
20.00 - Msza św. Fatimska - zbiorowa.

ŚRODA 14.10.2020
  7:00 - Za + żonę Krystynę Szołtysik, rodziców, ++ Annę i Helenę Majchrzyk, Wojciecha
              i Gertrudę Szołtysik, synów: Franciszka, Wiktora i Herberta.
18:00 - 1. W int. żyjących i ++ nauczycieli oraz pracowników placówek oświatowych
              w Kaletach z okazji Dnia Edukacji.
           2. Za + Eleonorę Krus, ze wsp. męża Hilarego, + Władysława Jasińskiego
                i ++ z rodzin: Krus, Maniura, Jasiński.

CZWARTEK 15.10.2020 - wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i Dra Kościoła
  7:00 - Za ++ rodziców: Marię i Pawła Mazur oraz ++ dziadków: Bertę i Jana Szołtysik,
           Józefę i Wilhelma Mazur.
17:00 - 1. Za ++ Joachima, Jadwigę i Pawła Graupner, Marię, Agnieszkę i Józefa Ordon.
           2. Za + Renatę Olma w II rocz. śmierci, ze wsp. ojca Gerarda oraz teściów.

PIĄTEK 16.10.2020 - Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej - Patronki Śląska
  7:00 - Za + Stefana Dragon w rocz. śmierci, rodziców, teściów i pokrew.
15:00 - 16:00 Adoracja Miłosierdzia Bożego
16:00 - Do Opatrz. Bożej, MBNP i Ojca św. Jana Pawła II, w int. Papieża Franciszka
           i Benedykta XVI, za Ojczyznę i media katolickie Radio MARYJA i TV TRWAM
            oraz Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
18:00 - Za + męża Marcina Olek w V rocz. śmierci.

SOBOTA 17.10.2020 - wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, Bpa i Męcz.
  7:00 - Za + Cecylię Kowolik . Intencja ofiar. od mieszkańców z ul. Rymera i przyle-głych.
18:00 - 1. Za + Dorotę Hadyk. Intencja ofiarowana od rodziny Dziuk.
           2. Za + Andreasa Kabus w 30. dzień po śmierci.
           3. Dziękczynno - błagalna w int. małżonków: Urszuli i Edwarda Kozak z ok. 70. rocznicy urodzin. (Te Deum)

XXIX NIEDZIELA Zwykła - 18.10.2020
  6:30 - Za ++ Agatę i Józefa Kowalski, rodziców, synów, córki, zięciów, wnuków: Janinę i Jana.
  8:00 - Za ++ Bronisławę Baron w rocz. śm., ze wsp. męża Brunona, rodziców z obu stron i pokr.
  9:30 - Za ++ Martę i Karola Potempa, rodziców z obu stron i ++ z pokrew.
11:00 - Za + Sabinę Marzec w I rocz. śmierci.
15:00 - W int dzieci chrzcielnych i rocznych. Chrzest: Honorata, Maria Penkaty
18:00 - Za + Tadeusza Siwek w I rocz. śmierci.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Wprowadzenie do liturgii: Pan pragnie obdarowywać człowieka. Cały świat stworzył dla niego. A kiedy grzech ugodził dzieła Boże, Pan nie pozostawił człowieka samego, lecz dał mu obietnicę zbawienia, ogłaszaną przez proroków. W końcu posłał swego Syna, aby odnowił całe stworzenie. Dziś Kościół jest wezwany, aby nieść to orędzie zbawienia światu. Aby przyjąć Boży dar, aby uczestniczyć w radości zbawionych, potrzeba, aby człowiek zauważył i przyjął to obdarowanie.

1. Dzisiaj: XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 11.10.2020 r. Dzień Papieski
o godz. 17.30 - Różaniec; o 18.00 - Msza św. wieczorna
Dzisiejsza kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.
Przed kościołem zbiórka do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na Misje.
Zbiórka z ubiegłej niedzieli dla uchodźców na wyspie Lesbos wyniosła: 1229 zł.
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.

 

2. W tym tygodniu: nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.
O godz. 17.15 (w czwartek ok. 17:30) - Rodzice z Różańca za Dzieci
serdecznie zapraszają na wprowadzenie do rozważań różańcowych.

 

- we wtorek - wsp. Bł. Honorata Koźmińskiego, Kapłana; nowenna do Matki Bożej
Nieust. Pom. w ramach naboż. Różańcowego. Jest to DZIEŃ FATIMSKI - ostatni
w tym roku! Rozpoczęcie o godz.19.30 uroczystym wprowadzeniem figury Maryi
i modlitwą Różańcową. Następnie około godz. 20.00 Msza św. Fatimska
- zbiorowa , procesja ze świecami i na zakończenie Apel Jasnogórski.

 

- w środę - Dzień Nauczyciela. O 18:00 Msza św. w int. żyjących i ++ nauczycieli
i pracowników placówek oświatowych w Kaletach z okazji Dnia Edukacji.

 

- w czwartek - wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i Dra Kościoła.
O godz.17:00 Msza św. szkolna. zapraszamy wszystkie dzieci zwłaszcza
dzieci klas III, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św.
Po Mszy św. w kościele spotkanie tych dzieci z ich rodzicami !!!
o godz. 18.00 w salce na plebanii nauka przedchrzcielna.

 

- w piątek - urocz. św. Jadwigi Śląskiej - głównej patronki Śląska;
15.00 - 16.00 Adoracja Miłosierdzia Bożego; O godz. 16:00 Msza św. w int.
Czcicieli Miłosierdzia. Bożego oraz do Opatrz. Bożej, MBNP i Ojca św.
Jana Pawła II, w int. Papieża Franciszka i Benedykta XVI, za Ojczyznę, i media
katolickie Radio MARYJA i TV TRWAM.

 

- w sobotę - wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, Bpa i M.;
od godz.17:00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

 

3. W przyszłą niedzielę - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 18.10.2020 r.
Niedziela Misyjna - rozpoczynająca Tydzień Misyjny
o godz. 15.00 - Msza św. chrzcielna.

 

4. W piątek (16.10.) imieniny Biskupa Seniora Gerarda Kusza. Pamiętajmy o nim w modlitwie.

 

5. Obowiązkowa próba przed bierzmowaniem dla kandydatów (z byłych klas ósmych)
w piątek (16.10.) o godz. 19.00 w kościele w Miotku.

 

6. Zbiórka darów na rzecz ośrodka w Rusinowicach na placu przed plebanią w środę (21.10)
od rana do godz. 9.30. Wtedy jest planowany odbiór darów.

 

7. W Gościu Niedzielnym: film na DVD „Ziemia Maryi” – piękny obraz o Matce Jezusa.
O nowej encyklice papieża Franciszka. Rozmowa z autorem kanału Teobańkologia.

 

8. Kancelaria czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 8:30 - 10:00;
poniedziałek, wtorek: 17:00 - 17:30.

 

Komunikat z 387. Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski
W dniach 5 i 6 października 2020 roku w Łodzi i Pabianicach pod przewodnictwem
abp. Stanisława Gądeckiego odbyło się 387. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Archidiecezja łódzka została wybrana na miejsce obrad ze względu na rozpoczynający się
w grudniu Jubileusz 100-lecia jej powstania.
1. Obrady poprzedziła prezentacja nowej, trzeciej encykliki Papieża Franciszka „Fratelli tuttiˮ poświęconej braterstwu i przyjaźni społecznej. Za Ojcem Świętym biskupi zaapelowali
o podjęcie konkretnych działań w celu budowania świata opartego na miłości, jedności
i wzajemnej odpowiedzialności wobec każdego człowieka, zaczynając od osób najbardziej potrzebujących pomocy. W kontekście obchodzonej 4 października Niedzieli św. Franciszka przypomnieli również o potrzebie troski o środowisko naturalne w ramach ekologii integralnej.
2. Głównym przedmiotem obrad były wyzwania duszpasterskie Kościoła w Polsce. Tema-tami dyskusji podjętej w nowej formie – pięciu grup roboczych – były: strategia w czasie i po pandemii; Kościół w Polsce wobec przemian kulturowych; obecność Kościoła w prze-strzeni społeczno-politycznej; komunikacja Kościoła i duszpasterstwo parafialne w kontekście przemian.
3. Biskupi przypomnieli, że troska o małżeństwa i rodziny jest priorytetem duszpasterstwa. Małżeństwa oparte na miłości, wzajemnej pomocy, wzmocnione łaską oraz otwarte na
życie są naturalnym środowiskiem wzrostu oraz darem dla Kościoła i społeczeństwa.
W duszpasterstwie potrzeba nade wszystko pozytywnego przekazu o pięknie życia
małżeńskiego i rodzinnego.
4. W czasie obrad przedstawiono aktualny stan prac nad dokumentem dotyczącym formacji do kapłaństwa „Ratio institutionis sacerdotalis pro Poloniaˮ. Dokument po zatwierdzeniu przez Zebranie Plenarne KEP został przesłany do Kongregacji ds. Duchowieństwa. W procesie wdrażania go w życie konieczne będzie uszczegółowienie takich kwestii jak: czas propedeutyczny, czas pastoralny, kryteria rozeznawania, rola nauk pomocniczych i inne.
5. Biskupi przypomnieli, że nie można zarzucać braku szacunku dla Eucharystii osobom pragnącym z różnych powodów przyjąć z wiarą i czcią Komunię Świętą na rękę. Stolica
Apostolska uznaje ten sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego za godziwy.
6. Po raz kolejny Pasterze Kościoła w Polsce dziękują wszystkim zaangażowanym w walkę
z koronawirusem oraz za pomoc chorym i potrzebującym. Wobec narastającej liczby przypadków zachorowań, proszą o dalszą pomoc i wzmożoną modlitwę, zwłaszcza
w październiku – miesiącu modlitwy różańcowej. Apelują też o stosowanie się do zaleceń sanitarnych.
7. W niedzielę 11 października obchodzimy XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”.
W całej Polsce odbywa się zbiórka na rzecz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”. Biskupi dziękują za wsparcie tego szlachetnego dzieła.

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce – obecni na Zebraniu Plenarnym – włączyli się
w dziękczynienie archidiecezji łódzkiej i z miejsc związanych ze św. Faustyną Kowalską
i św. Maksymilianem Marią Kolbe udzielają Polakom w kraju i za granicą pasterskiego
błogosławieństwa.
Podpisali Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 387. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

INTENCJE MSZALNE 5.10 - 11.10.2020 r.

PONIEDZIAŁEK 05.10.2020 - wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej - dziewicy
  7:00 - 1. Za + mamę Gertrudę Nauman w 100 rocz. urodzin.
            2. Za + Henryka Kowolik w 30. dzień po śmierci.
18:00 - Za + Annę Marzec w IV rocz. śmierci, męża Wiktora, dziadków: Brol, Marzec,
           wnuka Łukasza i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK 06.10.2020
  7:00 - 1. Za ++ Monikę, Władysława, syna Andrzeja i zięcia Eryka z rodzicami.
           2. Za + Gertrudę Maruszczyk w 30. dzień po śmierci.
18:00 - 1. Za + męża Antoniego, rodziców, teściów, dziadków oraz ++ z pokrewieństwa.
           2. Za ++ Stanisławę, Aleksandra i Ryszarda Klimek, Marię i Ludwika Świerad
           oraz pokrew. z obu stron.

ŚRODA 07.10.2020 - wspomnienie NMP Różańcowej
  7:00 - Za ++ rodziców, siostrę Anielę i męża Wilhelma.
18:00 - 1. Za + Urszulę Kwiecińską w VIII rocz. śmierci, ze wsp. ++ z rodzin:
               Kwieciński, Kwoka i Kierat.
           2. Za + żonę Teresę oraz ++ z rodziny.

CZWARTEK 08.10.2020
  7:00 - Za + Krystynę Brol. Intencja ofiar. od sąsiadów z ul. Korfantego, Witosa i znajomych.
17:00 - 1. Do Op. Bożej i Matki Bożej Różańcowej z podz. za odebrane łaski z prośbą
                o dalszą opiekę, zdrowie i błog. Boże w int. rodzin: Lisiecki i Szymik.
            2. Za + Barbarę Gałka. Intencja ofiar. od siostrzenicy Anny i Bogusławy z Bieńkówki.

PIĄTEK 09.10.2020
  7:00 - Za + Magdalenę Praską w II rocz. śmierci, ze wsp. rodziców z obu stron.
18:00 - 1. Za + Henryka Bonk w rocz. śmierci, ze wsp. żony, rodziców, teściów i pokrew.
           2. Za + Stanisławę Breguła w I rocz. śmierci.

SOBOTA 10.10.2020
  7:00 - 1. Za + męża Aleksandra w rocz. śm., zięcia Mariana, pokr. i dusze w czyśćcu cierp.
            2. Za + Teresę Liszczyk w 30. dzień po śmierci.
14:00 - Do Op. Bożej i MB Nieust. Pom. z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalszą
            opiekę, zdrowie i błog. Boże w int. małżonków: Elżbiety i Jana Strzebińczyk
            z ok. 50. rocznicy ślubu i bł. Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
18:00 - Za + Andrzeja, rodziców, teściów, syna i ++ z pokrew.

XXVIII NIEDZIELA Zwykła - 11.10.2020
  6:30 - Za + Irenę Knop. Intencja ofiarowana od sąsiadów i znajomych.
  8:00 - Za ++ Jana, Gertrudę, Edmunda i Łucję Kalus, ze wsp. teściowej, teścia, szwagierki
             i 5 szwagrów.
  9:30 - Za + Jana Sośnica w I rocz. śmierci.
11:00 - Za + Karinę Poks. Intencja ofiarowana od koleżanek i kolegów ze szkoły.
18:00 - Do Op. Bożej i MB Nieust. Pom. z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalszą
           opiekę, zdrowie i błog. Boże w int. małżonków: Anny i Mieczysława Machnik
           z ok. 20. rocz. ślubu i bł. Boże dla ich dzieci: Stanisława, Marty i Pawła. (Te Deum)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wprowadzenie do liturgii: Bóg wielokrotnie zawierał przymierze z narodem wybranym, które prorok Izajasz opisuje w obrazie troski Boga o umiłowaną winnicę. Jednak za każdym razem Izrael – Boża winnica – to przymierze zrywał i cierpkie wydawał owoce. Bóg położył temu kres w Chrystusie, wiążąc się z ludzkością nie tyle zawodnym ze strony człowieka przymierzem, co testamentem.

1. Dzisiaj: XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 4.10.2020 r.
o godz. 17.30 - Różaniec; o godz. 18.00 - Msza św. wieczorna

Dzisiejsza kolekta przeznaczona będzie na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego.
Przed kościołem zbiórka do puszek dla uchodźców na wyspie Lesbos po pożarze obo-zu.
Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.
Przed kościołem zbiórka do puszek na „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia” - wspierające
dzieci i młodzież z rodzin ubogich zgodnie z Instrukcją Episkopatu Polski
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.
2. W tym tygodniu: nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30;
- w poniedziałek - wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej - dziewicy
o 18.45 w salce spotkanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym.
- we wtorek - Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pom. w ramach nabożeństwa różańcowego.
- w środę - wspomnienie NMP Różańcowej
- w czwartek - o godz.17:00 Msza św. szkolna.
- w piątek - wsp. Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa;
- w sobotę - od godz.17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

3. W przyszłą niedzielę - XXVIII NIEDZIELA Zwykła - 11.10.2020 r.
XX Dzień Papieski

4. Także w przyszłą niedzielę (11 października) na Górze św. Anny - Pielgrzymka Myśliwych.

5. W sobotę (10 października) Diecezjalna Pielgrzymka Członków Żywego Różańca
do Sanktuarium MB Pokornej w Rudach. Msza św. o godz. 11.00.

6. W piątek po Mszy wieczornej obowiązkowe spotkanie dla kandydatów (z byłych klas ósmych)
do bierzmowania przełożonego z marca. A w salce na plebanii spotkanie KSM.

7. Wspólnota Odnowy w Duchu Św. z Miotka serdecznie zaprasza do udziału w Rekolekcjach
Ewangelizacyjnych Odnowy. To cykl cotygodniowych spotkań pogłębiających wiarę.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 października. Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 18.00.
Dodatkowe informacje na ulotkach i plakacie.

8. Z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Rusinowicach napłynęła znów gorąca prośba o podzielenie się tegorocznymi zbiorami
z naszych pól i ogrodów. Dary na rzecz tego ośrodka będzie można składać na placu
przed plebanią 21 października br. (środa) od rana do godz. 9.30. Wtedy jest planowany
odbiór darów.
9. W Gościu Niedzielnym: Specjalny dodatek o leczeniu sanatoryjnym, o dostępnych terapiach
i zabiegach, uzdrowiskach. O tym, że szczęście to zapatrzenie się w Boga, smutek to
konsekwencja zapatrzenia się w siebie. O św. Franciszku z Asyżu, który mówił o sobie
„prosty i niewykształcony”, a rzucił ogień na pogrążony w kryzysie Kościół.

10. Kancelaria czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8:30 - 10:00;
poniedziałek, wtorek: 17:00 - 17:30.

Nauka przedchrzcielna w czwartek (15 października) o godz. 18.00.
Msza św. chrzcielna w niedzielę (18 października) o godz. 15.00.

INTENCJE MSZALNE 28.09 - 04.10.2020 r.

PONIEDZIAŁEK 28.09.2020 - wsp. św. Wacława Męczennika
  7:00 - Za ++ rodziców, rodzeństwo oraz dziadków z obu stron.
18:00 - 1. Za + syna Andrzeja Suchorskiego, Agnieszkę i Karola Krus, Ryszarda Szyja,
               Anastazję, Wiktorię i Józefa Suchorski oraz ++ z pokrew.
           2. Za + Krzysztofa Jośko. Intencja ofiarowana od sąsiadów.

WTOREK 29.09.2020 - święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
  7:00 - Za ++ Paulinę i Józefa, 2 córki, 4 zięciów, wnuka, rodziców, pokrew. oraz dusze
             w czyśćcu cierpiące.
18:00 - 1. Za + Henryka Gryc. Intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. Gawlika.
           2. Za + żonę Lidię w pamiątkę 70. rocz. urodzin.

ŚRODA 30.09.2020 - wsp. Św. Hieronima, Kapłana i Dra K.
  7:00 - 1. Za ++ Gertrudę Bonk w rocz. śmierci, ze wsp. męża Izydora, pokrew z obu stron
             oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
           2. Za + Bolesława Myrcik w 30. dzień po śmierci.
18:00 - 1. Za + męża Wincentego Moś, rodziców: Jana i Łucję, Michalinę i Aleksandra
                Wiśniewskich oraz pokrew.
            2. Za ++ rodziców: Urszulę i Kazimierza Skałbana, ze wsp. syna Tadeusza.

I CZWARTEK m-ca 1.10.2020 - wsp. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dz. i Dra K.
  7:00 - 1. Msza św. w int. kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele.
            2. Za + Barbarę Kowalską w 30. dzień po śmierci.
  7:30 - GODZINA ŚWIĘTA
17:00 - 1. Za + Marię Kołacz w rocz. śmierci.
            2. Za + Stefana Hypa w rocz. śmierci, ze wsp. rodziców i teściów.

I PIĄTEK m-ca 2.10.2020 - wsp. Św. Aniołów Stróżów
  7:00 - Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za parafian.
18:00 - 1. Za + męża Janusza Kowalskiego w pamiątkę urodzin, ze wsp.
              ojca Henryka Janczyk i teściowej Heleny Kowalskiej.
           2. Za + ojca Zygmunta Kowalskiego w rocz. urodzin, dziadków: Anielę
             i Jerzego Kowalskich, Jana i Emilię Balbierz.
19.00 - Msza św. młodzieżowa.

I SOBOTA m-ca 3.10.2020
  7:00 - 1. W intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca oraz Dzieci Maryi.
            2. Do Op. Bożej i Matki Bożej N.P. z podz. za odebrane łaski z prośbą o łaskę
            wiary, opiekę Aniołów Stróżów, błog. Boże i dary Ducha Świętego.
            w int. Anny i Mateusza z ok. urodzin.
16:00 - Msza św. w Mikołesce
18:00 - Do Op. Bożej i Matki Bożej Nieust. Pomocy z podzięk. za odebrane łaski z prośbą
           o dalszą opiekę, zdrowie i błog. Boże w int. Ewy i Arkadiusza z ok. 30. rocz. ślubu
           oraz bł. Boże dla córek.

XXVII NIEDZIELA Zwykła 4.10.2020

  7:00 - Za ++ rodziców: Martę i Edmunda Knopów oraz ich syna Henryka.
  8:00 - W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
  9:30 - Za + Stanisława Lebek, rodziców: Stefana i Gertrudę oraz teściów: Hermana i Gertrudę.
11:00 - Za + Klarę Kobylarczyk w I rocz. śmierci, ze wsp. męża Franciszka
18:00 - Za + Marię Mazur w II rocz. śmierci, ze wsp. mężów: Mariana i Henryka.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj: XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 27.09.2020 r.
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
o godz. 17.30 - Nieszpory; o godz. 18.00 - Msza św. wieczorna
.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.
Kolekta w przyszłą niedzielę na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego
oraz zbiórka do puszek dla uchodźców na wyspie Lesbos po pożarze obozu.
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.

2. W tym tygodniu: od czwartku nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.
Każdego dnia o godz. 17.15 (w czwartek po Mszy szkolnej) - Rodzice z Różańca
za Dzieci serdecznie zapraszają do wspólnej drogi z Maryją na podstawie książki
Anety Liberackiej „ 30 Scen z życia Maryi". Spoglądając na Nią i rozważając sceny z Jej
życia i sceny prawdziwych historii innych kobiet, które są tak podobne do historii Maryi.
Możemy tam dostrzec także i nasze życie, życia naszych dzieci i rodzin.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiają różaniec (5 dziesiątek) w kościele,
w publicznej kaplicy, w rodzinie, społeczności zakonnej oraz innym stowarzyszeniom pobożnym.

- w poniedziałek - wspomnienie św. Wacława męczennika
o 18.45 w salce spotkanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym.

- we wtorek - święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy po Mszy św. wieczornej.

- w środę - wspomnienie Św. Hieronima, Kapłana i Dra Kościoła;

- w I czwartek m-ca - wsp. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dz. i Dra K.
o godz. 7.00 - Msza św. w int. kapłanów i o powołania do służby w Kościele;
o godz. 7.30 - GODZINA ŚWIĘTA; o godz.17:00 Msza św. szkolna
z poświęceniem nowych różańców dzieci - zwłaszcza klas III.

- w I piątek m-ca - wsp. Św. Aniołów Stróżów; o godz. 7.00 Msza św. za parafian z naboż.
do Najśw. Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. od godz. 8:00 odwiedziny chorych
(prosimy zgłaszać chorych). O 19.00 Msza św. młodzieżowa.
Po Mszy obowiązkowe spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.

- w I sobotę m-ca - o godz. 7.00 Msza św. w int. żyjących i ++ członków Żywego Różańca
oraz Dzieci Maryi. Od godz.17.00 adoracja Najśw. Sakr. i okazja do spowiedzi św.

 

3. W przyszłą niedzielę - XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 4.10.2020 r.

4. W niedzielę (04.10.) na Górze św. Anny – Pielgrzymka Hodowców Gołębi Pocztowych.

 

5. W Sanktuarium MB w Lubecku w pierwszy piątek (02.10.) nocne czuwanie.
Od godz. 19:00 – okazja do spowiedzi. Msze św.: o godz. 19:30 i o godz. 22.00.

6. Młodzież z KSM z okazji święta Archaniołów i Aniołów Stróżów dziś rozprowadza aniołki
z gipsu i kamionki wraz z modlitwą do Michała Archanioła. Dochód przeznaczony będzie
na cele formacyjne młodzieży naszej parafii.

 

7. W Gościu Niedzielnym: o tym, że rosnąca grupa bezwyznaniowców stanowi idealne warunki
dla Kościoła, by skupić się na ewangelizacji. O roli, jaką powinien odgrywać dojrzały
mężczyzna w relacji z żoną i dziećmi. Rozmowa z siostrą opiekującą się niepełnosprawnymi
na temat miłości, poświęcenia i gonitwy za pieniędzmi.

 

8. Spotkania młodzieży: piątek o 19.00; Ministranci: sobota o 9.00; Dzieci Maryi: sobota o 10.00.

 

9. Kancelaria czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8:30 - 10:00;
poniedziałek, wtorek: 17:00 - 17:30.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błog. niedzieli oraz opieki św. Józefa w całym tygodniu.

 

Apel Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
po pożarze obozu dla uchodźców na wyspie Lesbos
Wiadomości i obrazy pożaru obozu i koczowiska i dramatyczny los kilkunastu tysięcy uchodźców na wyspie Lesbos
wywołują przerażenie i wzbudzają niezwykle dramatyczne apele o solidarność
z ofiarami. Dotychczasowy głos wielu osób
o uwolnienie uchodźców z obozu i przyjęcie w krajach europejskich nie spotkał się ani ze zrozumieniem ani tym bardziej z odpowiedzią godną człowieka i ucznia Chrystusa. Tragedia pożaru nie pozwala dalej pozostać biernym. Zwlekanie z rozwiązaniem proble-mu pobytu uchodźców na wyspach greckich i włoskich, w przepełnionych miejscowościach południa Włoch i na Malcie potęguje narastający kryzys humanitarny i obciąża sumienia nie tylko polityków w naszym kraju i Europie.
W tegorocznym Orędziu na Dzień Migrantów i Uchodźców papież Franciszek przy-wołując obraz uciekającej do Egiptu Świętej Rodziny pomaga nam dostrzec obecność Jezusa w ludziach zmuszonych do ucieczki, aby ocalić siebie. „Jesteśmy wezwani, by w ich twarzach rozpoznać oblicze Chrystusa głodnego, spragnionego, nagiego, chorego, obcego i więźnia, który jest dla nas wyzwaniem (por. Mt 25, 31- 46).
Kierujemy apel do władz, służb państwowych, instytucji, samorządów i organizacji pozarządowych o umożliwienie solidarnej odpowiedzi na wołanie ludzi o pomoc, zwłaszcza sierot i małoletnich z obozu Moria na wyspie Lesbos, które utraciły rodziców
i swoich opiekunów w drodze do Europy. Idea korytarzy humanitarnych, na wzór uda-nych przedsięwzięć wspólnoty Sant’Egidio, jest najbardziej sprawdzonym, legalnym
i bezpiecznym ratowaniem życia ludzi zagrożonych ich utratą. Nie można mieć za-mkniętych oczu i uszu na krzyk wołających o ratunek. Do humanitarnej pomocy „na miejscu” tragedii wojen i wypędzenia musi w końcu dołączyć otwarta postawa przyjęcia uchodźców żebrzących o ratunek.
W porozumieniu z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zwracamy się z proś-bą do Księży Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez parafie zbiórki do puszek przed kościołami diecezji, po każdej Mszy Świętej, w niedzielę 27 września br., która obchodzona jest jako Dzień Migrantów i Uchodźców.
Wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli prosimy o wsparcie i gest solidarności przez pomoc materialną i modlitwę.
bp Krzysztof Zadarko
Przewodniczący Rady KEP
ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek