Licznik odwiedzin

1599279

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

           

 

     

Zdjcie0451   Zdjcie0441  Zdjcie0440

 

Witrażowa Droga Krzyżowa 

 

  

 

Czas postu to również czas rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży, dlatego zaprosiliśmy ich  w  naszej parafii , by niczym słoneczniki w słońce  wpatrywały się w Jezusa poprzez wykonanie witrażowej drogi krzyżowej.  Włączyli się aktywnie do konkursu i przygotowali piękne prace, w które włożyli dużo wysiłku, pracy, a przede wszystkim serca. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych pomysłów. Prace uczniów można do Świąt Wielkanocnych  podziwiać w naszym kościele. Prac jest ponad 80. To piękne, jacy jesteśmy różni, a jak wiele możemy zrobić razem.  Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród  nastąpiło w niedzielę  23 marca br. Bardzo dziękujemy Ks.Markowi Niewiadomskiemu za przeprowadzenie konkursu, sponsorowanie, przygotowanie nagród  i zaangazowanie, dziękujemy za sponsorowanie nagród także Ks.Proboszczowi Wojciechowi Ciosmakowi, Panu Henrykowi Mryce, zaś Panu Henrykowi Opuchlikowi za fachową pomoc przy rozstrzygnięciu konkursu, a rodzicom za ich  obecność  z dziećmi na uroczystym podsumowaniu konkursu. 

 

  Zdjcie0446  Zdjcie0447  

   

 IMG 8482   IMG 8484  IMG 8489  Zdjcie0448

Zdjęcie0279    Zdjcie0453  Zdjcie0439

  IMG 8428     IMG 8429       IMG 8434      IMG 8436  

IMG 8435     IMG 8438      IMG 8442      IMG 8449  

IMG 8450    IMG 8470      IMG 8474     IMG 8478 

 IMG 8482     IMG 8486      IMG 8491      IMG 8493

WYNIKI:

 

Kategoria  dzieci  przedszkolne:

 

                           Oliwer  Imiołczyk                  lat 5      wyróżnienie
IMG 8632           Weronika  Mikołajczyk         lat 6      wyróżnienie
            Franek Sołtysik                     lat 6      wyróżnienie
            Oliwier Mikołajczyk              lat 6      wyróżnienie
               Szymon Jelonek                     lat 6      wyróżnienie

 

IMG 8636

 

    Kategoria  uczniowie klas I                       

 

            Krzysztof Kopyciok  I c    lat 6            wyróżnienie
            Alicja Ziora  I c                 lat 6             wyróżnienie
            Patryk Mika  I b                                   wyróżnienie
            Kamil Osadnik  I a                               wyróżnienie
            Sylwester Maciejczyk  I b                    wyróżnienie 

 

    Kategoria  uczniowie klas II                    

 

Szymon Imiołczyk  II b                         I miejsce
           Jakub  Gatys  II a                                 II miejsce
           Wojciech Mikołajczyk  II b                  II miejsce
           Karolina Dratwa II b                           III miejsce

 

 Michał  Jon  II b                                   wyróżnienie
             Bartosz Jon  II b                                   wyróżnienie

 

IMG 8630   IMG 8628  IMG 8627

 

   

 

Kategoria uczniowie klas III

 

             Patryk Meinert  III a                           I miejsce
            Dawid Kubica III a                             II miejsce
            Jakub Nowakowski  III b                  III miejsce

 

Piotr  Gabryś III b                                wyróżnienie
            Filip Pawlik III b                                    wyróżnienie
            Jakub Seget III b                                   wyróżnienie

 

IMG 8627  IMG 8626  IMG 8624

 

   Kategoria  uczniowie klas  IV

 

            Ewa Helisz IV a                                      I miejsce
            Emilia Obłączek  IV a                           II miejsce
            Patryk Lebek  IV c                              III miejsce

 

            Zuzanny Krawczyk  IV c                          wyróżnienie
            Jeremi Machura IV b                              wyróżnienie

 

IMG 8625

 

Kategoria: uczniowie klas V

 

            Agata Kot  V a                                           I  miejsce
            Bożena Szymańska V a                            II  miejsce
            Karolina Hewig  V a                               III  miejsce

 

IMG 8623  IMG 8618

 

Kategoria: uczniowie klas VI

 

            Bartosz Parys VI a                                    I  miejsce
           Aleksander Bawełek VI b                       II  miejsce
           Oliwia Maruszczyk VI a                          II  miejsce
           Oliwer Mazur VI b                                 III  miejsce

 

            Marcel Budny VI a                                   wyróżnienie
            Rafał Kolano VI a                                     wyróżnienie

 

Kategoria : uczniowie gimnazjum:

 

          Agnieszka  Walczak III c                                 I  miejsce
          Michał Kwoka  I a                                          II   miejsce
           Kamil Mikołajczyk   I a                                 III  miejsce

 

 

 WITRAŻE   WYKONALI:

 

dzieci  przedszkolne:

 

1. Oliwer  Imiołczyk   lat 5

 

2.  Weronika  Mikołajczyk  lat 6

 

3. Franek Sołtysik  lat 6

 

4. OliwIer Mikołajczyk lat 6

 

uczniowie klas I-III

Krzysztof Kopyciok  I c    lat 6

Alicja Ziora  I c      lat 6

3.      Patryk Mika  I b

4.      Kamil Osadnik  I a

5.      Sylwester Maciejczyk  I b

6.      Karolina Dratwa II b

7.      Tymoteusz Galios   II a

8.      Jakub Gatys  II a

9.      Szymon Imiołczyk  II b

10.  Wojciech Mikołajczyk  II b

11.  Jessica Mika  II a

12.  Filip Cieślik  II b

13.  Michał  Jon  II b

14.  Bartosz Jon  II b

15.  Emilia Krzymińska  II b

16.  Natalia Warian  II b

17.  Agnieszka Janus III a

18.  Dawid Kubica III a

19.  Aleksandra Lebek  III a

20.  Emilia Krzymińska III b

21.  Mateusz Pawlik  III b

22.  Filip Pawlik III b

23.  Agata Nowak III b

24.  Jakub Nowakowski  III b

25.  Piotr  Gabryś III b

26.  Patryk Mikołajczyk  III b

27.  Jakub Seget III b

28. Patryk Meinert III a

uczniowie klas  IV-VI

1.      Ewa Helisz IV a

2.      Stefan Czylok IV a

3.      Wiktoria Gryc  IV a

4.      Wojciech Jon  IV a

5.      Paulina Kopyciok  IV a

6.      Emilia Obłączek  IV a

7.      Kacper  Ocelok  IV a

8.      Julia Parys IV a

9.      Patrycja Maciejczyk IV a

10.  Anna Żmirek IV a

11.  Patryk Jelonek  IV b

12.  Jeremi Machura IV b

13.  Maksymilian Broda  IV c

14.  Agata Brol  IV c

15.  Wiktor Czornik  IV c

16.  Martyna Golec  IV c

17.  Maja Kolano  IV c

18.  Zuzanny Krawczyk  IV c

19.  Patryk Lebek  IV c

20.  Hanny Maruszczyk  IV c

21.  Paulina Osusznik  IV c

22.  Filip Parys  IV c

23.  Szymon Stańczyk  IV c

24.  Paweł Szajer  IV c

25.  Karolina Hewig  V a

26.  Agata Kot  V a

27.  Paulina Mazur V a

28.  Julia Maślak V a

29.  Wiktoria Spałek  V a

30.  Bożena Szymańska V a

31.  Paweł Jarosz V b

32.  Marcin  Kowolik V b

33.  Karolina Łazaj V b  

34.  Marcel Budny VI a

35.  Kamila Deptała VI a

36.  Wiktoria Droździok VI a

37.  Rafał  Kolano  VI a

38.  Julia Kruk  VI a

39.  Zuzanna  Maciejczyk  VI a

40.  Oliwia Maruszczyk VI a

41.  Julia Ogorzelska VI a

42.  Bartosz Parys  VI a

43.  Piotr Pietrek VI a

44.  Wiktoria Pojman  VI a

45.  Oliwer Mazur  VI b

46.  Aleksander Bawełek VI b

47.  Nikola Piątkowska  VI b

48.  Dawid Nowak  VI b

49. Kacper Wrodarczyk V b  

50. Katarzyna Mizera VI b

51 Kacper Polaszewski VI a

uczniowie gimnazjum:

1.Kamil Mikołajczyk   I a

2.Agnieszka  Walczak III c

3. Michał Kwoka  I a

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2014

FRANCISZEK

Stał się ubogim,

aby wzbogacić nas swoim ubóstwem  (por. 2 Kor 8, 9)

Drodzy Bracia i Siostry!

W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które mogą wam być pomocne na drodze nawrócenia osobistego i wspólnotowego. Punktem wyjścia niech będą słowa św. Pawła: „Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2Kor 8,9). Apostoł zwraca się do chrześcijan Koryntu, zachęca ich, aby szczodrze dopomogli wiernym w Jerozolimie, którzy są w potrzebie. Co mówią nam, współczesnym chrześcijanom, te słowa św. Pawła? Co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do ubóstwa, do życia ubogiego w rozumieniu ewangelicznym?

1. Łaska Chrystusa

Słowa te mówią nam przede wszystkim, jaki jest styl Bożego działania. Bóg nie objawia się pod postaciami światowej potęgi i bogactwa, ale słabości i ubóstwa: „będąc bogatym, dla was stał się ubogim…”. Chrystus, odwieczny Syn Boży, mocą i chwałą równy Ojcu, stał się ubogi; wszedł między nas, stał się bliski każdemu z nas; obnażył się, „ogołocił”, aby stać się we wszystkim podobny do nas (por. Flp 2,7; Hbr 4,15). Wcielenie Boże to wielka tajemnica! Ale źródłem tego wszystkiego jest Boża miłość, miłość, która jest łaską, ofiarnością, pragnieniem bliskości, i która nie waha się poświęcić i złożyć w darze samej siebie dla dobra umiłowanych stworzeń. Kochać znaczy dzielić we wszystkim los istoty kochanej. Miłość czyni podobnym, ustanawia równość, obala mury i usuwa dystans. To właśnie Bóg uczynił dla nas. Jezus przecież „ludzkimi rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą działał, ludzkim sercem kochał. Zrodzony z Maryi Dziewicy stał się prawdziwie jednym z nas, podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu” (Sobór Wat. II, Konst. duszpast. Gaudium et spes, 22).

Jezus stał się ubogi nie dla ubóstwa samego w sobie, ale – jak pisze św. Paweł – po to, „aby was ubóstwem swoim ubogacić”. To nie jest gra słów czy tylko efektowna figura retoryczna! Przeciwnie, to synteza Bożej logiki, logiki miłości, logiki Wcielenia i Krzyża. Bóg nie chciał, by zbawienie spadło na nas z wysoka, niczym jałmużna udzielona przez litościwego filantropa, który dzieli się czymś, co mu zbywa. Nie taka jest miłość Chrystusa! Kiedy Jezus zanurza się w wodach Jordanu i przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela, nie dlatego to czyni, że potrzebuje pokuty czy nawrócenia; czyni to, aby stanąć pośród ludzi potrzebujących przebaczenia, pośród nas grzeszników, i wziąć na swoje barki brzemię naszych grzechów. Taką wybrał drogę, aby nas pocieszyć, zbawić, uwolnić od naszej nędzy. Zastanawiają nas słowa Apostoła, że zostaliśmy wyzwoleni nie przez bogactwo Chrystusa, ale przez Jego ubóstwo. A przecież św. Paweł dobrze zna „niezgłębione bogactwo Chrystusa” (Ef 3,8), „dziedzica wszystkich rzeczy” (por. Hbr1,2).

Czym zatem jest ubóstwo, którym Jezus nas wyzwala i ubogaca? Jest nim właśnie sposób, w jaki Jezus nas kocha, w jaki staje się naszym bliźnim, niczym Dobry Samarytanin, który pochyla się nad półżywym człowiekiem, porzuconym na skraju drogi (por. Łk 10,25 nn). Tym, co daje nam prawdziwą wolność, prawdziwe zbawienie i prawdziwe szczęście, jest Jego miłość współczująca, tkliwa i współuczestnicząca. Chrystus ubogaca nas swoim ubóstwem przez to, że staje się ciałem, bierze na siebie nasze słabości, nasze grzechy, udzielając nam nieskończonego miłosierdzia Bożego. Ubóstwo Chrystusa jest Jego największym bogactwem: Jezus jest bogaty swoim bezgranicznym zaufaniem do Boga Ojca, swoim bezustannym zawierzeniem Ojcu, bo zawsze szuka tylko Jego woli i Jego chwały. Jest bogaty niczym dziecko, które czuje się kochane, samo kocha swoich rodziców i ani na chwilę nie wątpi w ich miłość i czułość. Bogactwo Jezusa polega na tym, że jest Synem. Jedyna w swoim rodzaju więź z Ojcem to najwyższy przywilej tego ubogiego Mesjasza. Jezus wzywa nas, byśmy wzięli na siebie Jego „słodkie jarzmo”, to znaczy byśmy wzbogacili się Jego „bogatym ubóstwem” albo „ubogim bogactwem”, byśmy wraz z Nim mieli udział w Jego Duchu synowskim i braterskim, stali się synami w Synu, braćmi w pierworodnym Bracie (por. Rz 8,29).

Znane jest powiedzenie, że jedyny prawdziwy smutek to nie być świętym (L. Bloy); moglibyśmy też powiedzieć, że istnieje jedna tylko prawdziwa nędza: nie żyć jak synowie Boga i bracia Chrystusa.

2. Nasze świadectwo

Moglibyśmy pomyśleć, że taka „droga” ubóstwa była odpowiednia dla Jezusa, my natomiast, którzy przychodzimy po Nim, możemy zbawić świat odpowiednimi środkami ludzkimi. Tak nie jest. W każdym czasie i miejscu Bóg nadal zbawia ludzi i świat poprzez ubóstwo Chrystusa, bo On staje się ubogi w sakramentach, w Słowie i w swoim Kościele, który jest ludem ubogich. Bogactwo Boga nie może się udzielać poprzez nasze bogactwo, ale zawsze i wyłącznie poprzez nasze ubóstwo, osobiste i wspólnotowe, czerpiące moc z Ducha Chrystusa.

Na wzór naszego Nauczyciela jesteśmy jako chrześcijanie powołani do tego, aby dostrzegać różne rodzaje nędzy trapiącej naszych braci, dotykać ich dłonią, brać je na swoje barki i starać się je łagodzić przez konkretne działania.Nędza to nie to samo co ubóstwo; nędza to ubóstwo bez wiary w przyszłość, bez solidarności, bez nadziei. Możemy wyróżnić trzy typy nędzy. Są to: nędza materialna, nędza moralna i nędza duchowa. Nędza materialna to ta, którą potocznie nazywa się biedą, i która dotyka osoby żyjące w warunkach niegodnych ludzkich istot, pozbawione podstawowych praw i dóbr pierwszej potrzeby, takich jak żywność, woda, higiena, praca, szanse na rozwój i postęp kulturowy. W obliczu takiej nędzy Kościół spieszy ze swoją posługą, ze swoją diakonią, by zaspokajać potrzeby i leczyć rany oszpecające oblicze ludzkości. W ubogich i w ostatnich widzimy bowiem oblicze Chrystusa; miłując ubogich i pomagając im, miłujemy Chrystusa i Jemu służymy. Nasze działanie zmierza także do tego, aby na świecie przestano deptać ludzką godność, by zaniechano dyskryminacji i nadużyć, które w wielu przypadkach leżą u żródeł nędzy. Kiedy władza, luksus i pieniądz urastają do rangi idoli, stawia się je ponad nakazem sprawiedliwego podziału zasobów. Trzeba zatem, aby ludzkie sumienia nawróciły się na drogę sprawiedliwości, równości, powściągliwości i dzielenia się dobrami.

Nie mniej niepokojąca jest nędza moralna, która czyni człowieka niewolnikiem nałogu i grzechu. Ileż rodzin żyje w udręce, bo niektórzy ich członkowie – często młodzi – popadli w niewolę alkoholu, narkotyków, hazardu czy pornografii! Iluż ludzi zagubiło sens życia, pozbawionych zostało perspektyw na przyszłość, utraciło nadzieję! I iluż ludzi zostało wepchniętych w taką nędzę przez niesprawiedliwość społeczną, przez brak pracy, odbierający godność, jaką cieszy się żywiciel rodziny, przez brak równości w zakresie prawa do wykształcenia i do ochrony zdrowia. Takie przypadki nędzy moralnej można słusznie nazwać zaczątkiem samobójstwa. Ta postać nędzy, prowadząca także do ruiny ekonomicznej, wiąże się zawsze z nędzą duchową, która nas dotyka, gdy oddalamy się od Boga i odrzucamy Jego miłość. Jeśli sądzimy, że nie potrzebujemy Boga, który w Chrystusie wyciąga do nas rękę, bo wydaje się nam, że jesteśmy samowystarczalni, wchodzimy na drogę wiodącą do klęski. Tylko Bóg prawdziwie zbawia i wyzwala.

Ewangelia to prawdziwe lekarstwo na nędzę duchową: zadaniem chrześcijanina jest głosić we wszystkich środowiskach wyzwalające orędzie o tym, że popełnione zło może zostać wybaczone, że Bóg jest większy od naszego grzechu i kocha nas za darmo i zawsze, że zostaliśmy stworzeni dla komunii i dla życia wiecznego. Bóg wzywa nas, byśmy byli radosnymi głosicielami tej nowiny o miłosierdziu i nadziei! Dobrze jest zaznać radości, jaką daje głoszenie tej dobrej nowiny, dzielenie się skarbem, który został nam powierzony, aby pocieszać strapione serca i dać nadzieję wielu braciom i siostrom pogrążonym w mroku. Trzeba iść śladem Jezusa, który wychodził naprzeciw ubogim i grzesznikom niczym pasterz szukający zaginionej owcy, wychodził do nich przepełniony miłością. Zjednoczeni z Nim, możemy odważnie otwierać nowe drogi ewangelizacji i poprawy ludzkiej kondycji.

Drodzy bracia i siostry, niech w tym czasie Wielkiego Postu cały Kościół będzie gotów nieść wszystkim, którzy żyją w nędzy materialnej, moralnej i duchowej, gorliwe świadectwo o orędziu Ewangelii, którego istotą jest miłość Ojca miłosiernego, gotowego przygarnąć w Chrystusie każdego człowieka. Będziemy do tego zdolni w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, który stał się ubogi i ubogacił nas swoim ubóstwem. Wielki Post to czas ogołocenia: dobrze nam zrobi, jeśli się zastanowimy, czego możemy się pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubóstwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli: ogołocenie byłoby bezwartościowe, gdyby nie miało wymiaru pokutnego. Budzi moją nieufność jałmużna, która nie boli.

Duch Święty, dzięki któremu jesteśmy „jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko” (2 Kor 6,10), niech utwierdza nas w tych postanowieniach, niech umacnia w nas wrażliwość na ludzką nędzę i poczucie odpowiedzialności, abyśmy stawali się miłosierni i spełniali czyny miłosierdzia. W tej intencji będę się modlił, aby każdy wierzący i każda społeczność kościelna mogli owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu, proszę was też o modlitwę za mnie. Niech Chrystus wam błogosławi, a Matka Boża ma was w swojej opiece.

FRANCISCUS